سه شنبه , ۹ جوزا ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه ها > اطــــلاعــیـــۀ ریــــاســــت عــــمــــومــــی امــتــحـــانــــات کــانــــکــور در مورد دور چهارم امتحان کانکور حوزه ولایت کابل
اطــــلاعــیـــۀ ریــــاســــت عــــمــــومــــی امــتــحـــانــــات کــانــــکــور در مورد دور چهارم امتحان کانکور حوزه ولایت کابل

اطــــلاعــیـــۀ ریــــاســــت عــــمــــومــــی امــتــحـــانــــات کــانــــکــور در مورد دور چهارم امتحان کانکور حوزه ولایت کابل

اطــــلاعــیـــۀ ریــــاســــت عــــمــــومــــی امــتــحـــانــــات کــانــــکــور در مورد دور چهارم امتحان کانکور حوزه ولایت کابل

  • ۲۶ مکاتب جدید در دور چهارم کابل
اطلاعیه در رابطه به اضافه شدن 26 مکتب دیگر به دور چهارم امتحان کانکور حوزه کابل به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم، عمومی و متفرقه سال 1394 و سال های قبلی لیسه های( محمود هوتکی، محبوبه هروی، غازی میرزمان خان، قلعه زمان خان، سواد حیاتی ارزان قیمت، مرکز پرورشگاه، نسوان محمد اکبرخان پامیر، شهرک ذاکرین، سید اسمعیل بلخی، قلعه حسن خان، شیخ ذاید بن سلطان، عبدالقادر بیدل، ذکور عبدالحی حبیبی، نسوان عبدالحی حبیبی، عاشقان عارفان، شهرک پامیر، عبدالعلی مستغنی، مشعل بیات سرمیاشت، غلام فرهاد، حکیم ناصر خسرو بلخی، نسوان پلچرخی، سواد حیاتی شیرپور، نسوان نمبر1 کمک به معارف، نسوان نمبر 2 کمک به معارف، نمبر 3 کمک به معارف، آصف مایل ) مربوط ریاست معارف شهر کابل رسانیده می شود که کارت های شمول امتحان کانکور لیسه های فوق الذکر سر از روز پنجشنبه مورخ 27/12/1394 در لیسه های مربوطه توزیع می گردد و امتحان کانکور این لیسه ها به روز شنبه 12/29/1394 در پوهنتون های چهارگانه کابل ( پوهنتون کابل، پوهنتون پولی تخنیک کابل، پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، پوهنتون طبی کابل) به ساعت 7:00 صبح اخذ می گردد. نمبر اتاق و محل برگزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت و زمان معین آن به پوهنتون های مربوط مراجعه نمایید. البته قبلا نیز اطلاعیه دور چهارم به نشر رسیده است که مکاتب درج شده در این اطلاعیه بعدا به آن اضافه شد لطفا برای دریافت مکتب مربوطه خویش که شامل دور چهارم می باشد به هر دو اطلاعیه مراجعه نمایید. نوت: از تمام شاملان امتحان کانکور جداً تقاضا می گردد تا در روز امتحان از آوردن مبایل، و هرگونه وسایل الکترونیکی، مخابره، اسلحه، ناریه و جارحه در صحن امتحان خود داری نمایند. در صورت دریافت وسایل فوق الذکر در نزد داوطلب، هرچند که از آن استفاده هم صورت نگرفته باشد، مطابق لایح، امتحان وی باطل و داوطلب از صحن امتحان اخراج گردیده به مسوولین امنیتی معرفی می شود. علاوه بر آن از تمام داوطلبان تقاضا می گردد که در روز امتحان اصل تذکره تابعیت، قلم خود کار سیاه و نیز جدول کود رشته را با خود داشته باشند. امتحان لیسه های متباقی بعدا اعلان می گردد. بااحترام
به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکورفارغان صنوف دوازدهم ،عمومی ومتفرقه سال 1394 وسال های قبلی لیسه های(عبدالرحیم شهید، چهارقلعۀ چهاردی، یوسف بانگی، غازی ادی، عبدالغفورندیم، شهرک داوزده امام، لامعه شهید، محمودطرزی، ذکورنازوانا، ناهیدشهید، عبدالرحیم غفورزی، ابوذرغفاری، عایشۀ درانی، مکتب فاروق سنگور، عمراخان، افغان ترک، پلچرخی، فاضل بیک، احمدشاه مسعود، همایون شهید، قاری عبدالله، نسوان افغان ترک، صوفی اسلام، زرغونه، شمس المشایخ، نسوان توتیا، علی احمدخان پوپل، نسوان ام البنین، شهرک مهدیه، نسوان سیدالشهدا، ذکورسیدالشهدا، انستیتوت اتومیخانیک، ترمیم ماشین آلات ساختمانی، انستیتوت هنرهای زیباوصنایع، مسلکی اداره واقتصادنسوان، اداره واقتصادجمهوریت، انستیتوت اداره وحسابداری نسوان، انستیتوت مسلکی تجارت، انستیتوت زراعت ووترنری کابل، انستیتوت تکنالوژی افغان، انستیتوت ساختمانی وجیودوزی، انستیتوت میخانیکی کابل، نسوان ایمینی، جدیدالتاسیس وزیرآباد، سپین کلی، محمدابراهیم خواخوگی، لیسۀ نسوان سیدنورمحمدشاه مینه، شاه دوشمشیره، نسوان پکتیاکوت، نسوان خواجه رواش، هودخیل، لیسۀ نسوان چهل ستون، لیسۀ قاری نیک محمد، لیسۀ عالی آریانا، گلخانه، بی بی ساره، شهرک خراسان، نسوان منوچهری، تعلیمات اسلامی، رسول امین).مربوط ریاست معارف شـهــرکابـل رسانیده می شـود که کـارت های شـمول امـتحـان کانـکورلیـسه های فـوق سراز روز(چهارشنبه)مؤرخ 26/12/1394 درلیسه های مربوطه توزیع می گردد وامتحان کانکوراین لیسه ها به روزشنبه مؤرخ29/12/ 1394 درپوهنتون های چهار گانه کابل ( پوهنتون کابل،پوهنتون پولی تخنیک،پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استادربانی وپوهنتون طبی کابل ) به ساعت7:00 صبح اخذمی گـــــــــــــردد،نمبراتاق ومحل برگزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت وزمان معین آن به پوهنتون های مربوطه مراجعه نمایید.
نــــوت:ازتمام شاملین امتحان کانکورجداً تقاضا می گردد تا درروز امتحان ازآوردن مبائیل وهرگونه وسایل الکترونیکی، مخابره،اسلحه ناریه وجارحه درصحن امتحان خود داری نمایند،درصورت دریافت وسایل فوق الذکردر نزد داوطـلب، هرچـند که ازآن اسـتفاده هم صــورت نگرفـته باشـد، مطابق لایحه، امـتحان وی باطـل وداوطلب ازصحن امتحان اخراج گردیده به مسؤولین امنیتی معرفی می شود،علاوه برآن ازتمام داوطلبان تقاضا می گرددکه درروزامتحان :اصل تذکرۀ تابعیت،قلم خودکارسیاه ونیزجدول کودرشته را با خود داشته باشند.
امتحان لیسه های متباقی بعداً اعلان خواهد شد.

 

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: