یکشنبه , ۱ اسد ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه بورسیه ها > اطلاعیه بورس های گروپی کشور عربستان سعودی و هندوستان
اطلاعیه بورس های گروپی کشور عربستان سعودی و هندوستان

اطلاعیه بورس های گروپی کشور عربستان سعودی و هندوستان

 

به اطلاع عموم کاندیدان بورسیه به مصرف دولت افغانستان که قبلاً اسناد خویش در بورسیه کشور ترکیه تکمیل نموده بود، رسانیده می شود:

  از اینکه بورسیه های دولتی کشور ترکیه درسال1393 نسبت مشکلات موجود در پذیرش لیلیه های دولتی کشور متذکره تا اکنون با همه تلاش ها لاینحل باقی مانده است. وزارت تحصیلات عالی با در نظرداشت فیصله مورخ 26 عقرب سال 1393کمیسیون عالی توزیع بورسها که در جلسه مورخ 3 قوس سال 1393 شورای محترم وزیران جمهوری اسلامی افغانستان نیز تائید گردیده است. کاندیدان بورسهای دولتی کشور ترکیه می توانند جهت استفاده از بورسهای گروپی موجود (200 بورسیه کشور عربستان سعودی و 500 بورسیه گروپی کشور هندوستان  (ICCR)درصورتیکه علاقمند تحصیل به یکی از کشور های مذکور باشند، تحت شرایط ذیل اختصاص داده شده، ثبت نام و تکمیل اسناد نمایند.

1-  داوطلب صرف حق انتخاب یکی از کشورهای فوق الذکر را دارد.

2-  داوطلب می تواند یک، دو و یا سه رشته موجود کشور مربوطه را انتخاب نمایند. اما در صورتیکه پوهنتون در رشته های انتخابی کاندیدان آنها را نپذیرد و به رشته دیگری قبول نماید، کاندید مکلف است تا از بورسیه مذکور استفاده نمایند. در غیر آن مطابق قانون با آن برخورد می شود.

3-  رشته طب در کشورهای فوق الذکر وجود ندارد، در صورتی که کاندیدان رشته طب علاقمند به تغییر رشته خویش به یکی از رشته های موجود کشور های فوق باشند، میتواند اسناد تکمیل و اشتراک نمایند.

4-  در صورتیکه موافقه داوطلب ازکشور مربوطه مواصلت نورزد و یا وقت گیر باشد، وزارت تحصیلات  عالی در زمینه مسّولیت ندارد.

5-  داوطلب باید تا 15 قوس سال جاری بعد از اعلان اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج تعهد کتبی خویش را به این ریاست تسلیم نمایند. در غیر آن کاندیدان بورسیه گروپی در این بورسیه ها معرفی خواهند شد.

6-  در صورتیکه داوطلب به دوام تحصیلی در کشورهای فوق الذکر و رشته های موجود آن  موافق نباشد طبق فیصله های قبلی وزارت تحصیلات  عالی به دروس خویش به پوهنتون های داخلی ادامه دهد.

7-   شرایط بورسهای کشور هندوستان و عربستان سعودی به شکل ذیل شرح می گردد:

الف– رشته ای که در 500 بورسیه گروپی لیسانس کشور هند موجود می باشد، قرار ذیل اند:

1-  لسانس  در علوم اجتماعی

2-  لسانس در کمپیوتر ساینس

3-  لسانس در تجارت (بازرگانی

4-  لسانس در اداره و تجارت

5-  یک چند سیت محدود در انجنیری

ب-  شرایط و رشته که در بورسیه گروپی کشور عربستان سعودی در نظر گرفته شده قرار ذیل اند:

1-  عمر محصل برای مرحله لیسانس کمتر از 17 و اضافتر از 25 سال نباشد

2-  موافقت کشور فرستنده برای ادامه تحصیلی درعربستان سعودی دریافت نکرده باشد.

3-  شهادتنامه و اسناد محصل از طرف وزارت معارف برای دوره لیسانس باید توسط وزارت امورخارجه و سفارت عربستان سعودی مقیم کابل تصدیق گردد.

4-  محصل  اسناد عدم مسّولیت جرمی را با خود داشته باشد.

5-  محصل کاندید از نهادهای تعلیمی درعربستان درگذشته اخراج نشده باشد.

6-  برای محصل طبقه اناث وجود محرم شرعی اجتناب ناپذیر است، محرم شرعی محصل کاندید یا در این کشور اقامت داشته باشد و یا این که شامل لست کاندیدهای  بورسیه ای مورد نظر باشد.

7-  محصل معاینات صحی خویش را بدست داشته باشد.

8-  رشته های طبی و مرتبط طبی موجود نبوده و کاندیدان سایر رشته به شمول رشته پترولیم و زمین شناسی را می توانند انتخاب نمایند.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: