سه شنبه , ۶ سرطان ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور دور سوم لیسه های کابل
اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور دور سوم لیسه های کابل

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور دور سوم لیسه های کابل

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور دور سوم لیسه های کابل

برای معلومات بیشتر با صفحه ادمین در فیس بوک یکجا شوید . Facebook

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومی و متفرقه سال 1393 و سال های قبلی لیسه های (عالی عبدالهادی داوی، محراب الدین، امانی، مریم، ناهید شهید موالاناجلال الدین محمد بلخی، نسوان ده دانا، زرغونه، محمد انور بسمل، استاد مصباح، شمس المشایخ، خوشحال مینه نمبر یک و دوم، محمدعلم فیض زاد، ذکـور سیدالناصری، بی بی سروری سنگری، ابوذرغفاری، محمد اسماعیل بلخی، قابلبای، پروژه پنجم 315، استقلال، خواجه عبدالله انصاری، نسوان وحدت، ذکور شهرک وحدت، آزادخان، ذکور نازوانا، نسوان سیدالشهدا، عبدالغفور احمدی و سردار کابلی) مربوط ریاست معارف شهرکابل رسانیده میشود که کارت های شمول امتحان کانکور سر از چهارشنبه تاریخ 15/11/93  در لیسه ها مربوطۀ شان توزیع میگردد.

امتحان کانکور لیسـه ها فوق الذکر روز شنبه مورخ 18/11/1393 در پوهنتون کابل، پوهنتون طبی کابل، پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی به ساعت 8:30 قبل ازظهراخذمیگردد. محل و اتاق امتحان درج کارتبوده لطفاً به وقت و روز معین به پوهنتون مربوطه مراجعه نما ئید.

نـــوت: از تمام شاملین امتحان کانکور جداً تقاضا میگردد چون هوا سرد است به لباس گرم ملبس باشند و در روز امتحان از آوردن موبایل، مخابره، هر گونه وسیله الکترونیکی و اسلحه در صحن امتحان جداً خودداری نمایند. در صورت دریافت وسایل فوق الذکر نزد داوطلب اگر چه که از آن استفاده هم نه نموده باشد ازصحن امتحان خارج و به مسوولین امنیتی معرفی میشوند توجه جدی ارگانهای موظف امتحان رادرزمینه خواهانیم. علاوتأ از تمام داوطلبان تقاضا میگردد که در روز امتحان تذکره تابعیت، قلم خود کار و یا توش سیاه نوک باریک را با خودداشته باشند.

امتحان لیسه های متباقی بعداً انشاالله اعلان و اخذ خواهد شد.     

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومی و متفرقه سال 1393 و سال های قبلی لیسه های (عالی عبدالهادی داوی، محراب الدین، امانی، مریم، ناهید شهید موالاناجلال الدین محمد بلخی، نسوان ده دانا، زرغونه، محمد انور بسمل، استاد مصباح، شمس المشایخ، خوشحال مینه نمبر یک و دوم، محمدعلم فیض زاد، ذکـور سیدالناصری، بی بی سروری سنگری، ابوذرغفاری، محمد اسماعیل بلخی، قابلبای، پروژه پنجم 315، استقلال، خواجه عبدالله انصاری، نسوان وحدت، ذکور شهرک وحدت، آزادخان، ذکور نازوانا، نسوان سیدالشهدا، عبدالغفور احمدی و سردار کابلی) مربوط ریاست معارف شهرکابل رسانیده میشود که کارت های شمول امتحان کانکور سر از چهارشنبه تاریخ 15/11/93  در لیسه ها مربوطۀ شان توزیع میگردد.

امتحان کانکور لیسـه ها فوق الذکر روز شنبه مورخ 18/11/1393 در پوهنتون کابل، پوهنتون طبی کابل، پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی به ساعت 8:30 قبل ازظهراخذمیگردد. محل و اتاق امتحان درج کارتبوده لطفاً به وقت و روز معین به پوهنتون مربوطه مراجعه نما ئید.

نـــوت: از تمام شاملین امتحان کانکور جداً تقاضا میگردد چون هوا سرد است به لباس گرم ملبس باشند و در روز امتحان از آوردن موبایل، مخابره، هر گونه وسیله الکترونیکی و اسلحه در صحن امتحان جداً خودداری نمایند. در صورت دریافت وسایل فوق الذکر نزد داوطلب اگر چه که از آن استفاده هم نه نموده باشد ازصحن امتحان خارج و به مسوولین امنیتی معرفی میشوند توجه جدی ارگانهای موظف امتحان رادرزمینه خواهانیم. علاوتأ از تمام داوطلبان تقاضا میگردد که در روز امتحان تذکره تابعیت، قلم خود کار و یا توش سیاه نوک باریک را با خودداشته باشند.

امتحان لیسه های متباقی بعداً انشاالله اعلان و اخذ خواهد شد.     

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: