سه شنبه , ۹ جوزا ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اخبار کانکور > اطلاعیه ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی
اطلاعیه ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه ریاست پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع تمام نهاد های تحصیلات عالی خصوصی رسانیده می شود تا مطابق به فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی نکات آتی را جداً در نظر گیرند:

1  پایان  امتحان کانکور در مقاطع لیسانس و ماستری:

معیاد امتحانات شمول (کانکور) در مقاطع لیسانس و ماستری طبق تقویم از قبل تعیین شده به پایان رسیده است. نهاد های تحصیلات عالی خصوصی مکلف اند الی شروع سمستر بهاری سال 1394 خورشیدی از اشتهارات، تبلیغات و تدویر آن جداً خود داری نمایند.

همچنان به اساس لایحه تبدیلی ها و تقویم مرتبط به آن شروع دروس درهمه ی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی زمان تبدیلی ها در سمسترخزانی به پایان رسیده بناءً از ارائه درخواست معذرت خواسته میشود.

2– پذیرش فارغان صنوف 14 انستیتوت های علوم صحی:

پذیرش محصلان صنوف (14) انستیتوت های علوم صحی در پوهنحی های طب معالجوی در صورتیکه واجد شرایط در طرزالعمل هم باشند طبق هدایت و فیصله کمیته رهبری وزارت از دو سال بدینسو جداً ممنوع است. سایر فارغان (14) علوم اجتماعی طبق شرایط طرزالعمل مربوط پس از تکمیل (%80) اوسط نمرات و امتحان اختصاصی و در صورتیکه دو سال از فعالیت مؤسسه تحصیلات عالی سپری گردیده باشد درعین رشته مجاز دانسته میشود.

 – 3فیس در ایام رخصتی:

 4 از آنجائیکه شهریه تحصیلی (فیس) مبلغ معینی است که در برابرعرضه خدمات تحصیلی باکیفیت از محصلان اخذ می گردد بناءً در ایام رخصتی هیچ نوع عرضه خدمات به محصل تعلق نمیگیرد بناءً گرفتن فیس هم منطق و توجیه ندارد بناءً هدایت داده میشود تا مواد ذیل جداً درنظرگرفته شود:

1. فیس اخذ شده عاجل به محصلان مسترد گردد.

2. اخذ فیس (هزینه تحصیل)به اسعار خارجی جداً ممنوع و خلاف اصول تلقی می گردد.

3. هیچ نوع پول اضافی تحت عناوین مختلف مثل کتابخانه، پارکینگ، امتحانات و امثال آن از نزد محصل اخذ نگردد.

 –  3استخدام استادان واجد شرایط :

 ماده (18) و  مقرره درمورد صراحت دارد:

پذیرش واستخدام

ماده ی هجدهم:

   – 1استادان مؤسسه، واجد تمام شرایط استادان مؤسسات تحصیلات عالی دولتی می باشند.

 – 2مؤسسه مکلف است، استادان و کارکنان مربوط را بدون تبعیض نژادی، قومی، لسانی، دینی و مذهبی، سمتی و جنسی، مطابق احکام این مقرره استخدام نماید.

– 3استادان و سایر کارکنان مؤسسه با رعایت احکام قانون کار مستحق مزد مناسب می باشند که به توافق طرفین از طرف مؤسسه تعیین و پرداخته می شود .

 -4استادان مؤسسه مانند استادان مؤسسات تحصیلات عالی دولتی مستحق رخصتی، ترفیع، تقاعد و سایر حقوق و وجایب مندرج احکام قانون کار و سایر اسناد تقنینی مربوط می باشند .

 – 5مؤسسه میتواند، استادان خارجی را مطابق احکام اسناد تقنینی مربوط و این مقرره استخدام نماید.

  استخدام استادان خارجی:

در مطابقت بابند(3) ماده(37) مقرره استخدام استادان خارجی پس از تکمیل اسناد در صورتیکه واجد شرایط تدریس باشند میتوانند استخدام گردند مشروط بر اینکه دارای سند تحصیلی به سویه دکتورا و ماستری تایید شده باشند پاسپورت و ویزای لازم داشته باشند، جواز کار، فورم ثبت پولیس، قراردادخط مشخص داشته باشند.

 – 3فعالیت در برنامه ماستری:

 پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی مکلف به تحقق مواد مندرج درلایحه فوق لیسانس میباشند.

نظریه خود را بنوسید

یک نظر

  1. باید در افغانستان برسیه برای محصلان خصوصی وجود داشته بأشد آنهم برای هر سمستر از هر رشته در هند و بعضی کشور های دیگر اما بد بختانه که دولت توجه ندارد

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: