پنج شنبه , ۴ جوزا ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه بورسیه ها > اطلاعیه برنامه ماستری پوهنحی زبان و ادبیات دری پوهنتون بلخ
اطلاعیه برنامه ماستری پوهنحی زبان و ادبیات دری پوهنتون بلخ

اطلاعیه برنامه ماستری پوهنحی زبان و ادبیات دری پوهنتون بلخ

اطلاعیه برنامه ماستری پوهنحی زبان و ادبیات دری پوهنتون بلخ

آمریت برنامه ماستری دری پوهنحی زبان و ادبیات پوهنتون بلخ طبق فیصله مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۴ جلسه بورد خود پلان پذیرش سال ۱۳۹۵ این برنامه را به تصویب رسانید.

شرایط شمول در امتحان پذیرش:

۱. داشتن دیپلوم لیسانس از موسسات تحصیلات عالی داخلی و یا خارجی از رشته زبان و ادبیات فارسی دری تایید شده مقام وزارت تحصیلات عالی

۲. داشتن اوسط نمرات حداقل ۶۵٪ در دور لیسانس

۳. داشتن توانایی پرداخت حق الشمول و حق التحصیل

۴. نداشتن ناکامی یا معذرتی از یک مضمون بیشتر در دور لیسانس

۵. داشتن وقت کافی و حاضری حداقل ۸۰٪

۶. فراغت قبل از سال ۱۳۹۴

۷. تسلط کابل به یکی از زبان های بین المللی

علاقه مندانی که خواهان تحصیل در این برنامه اند درخواست شمولیت در امتحان پذیرش را یکجا با یک کاپی از دیپلوم و ترانسکریپت به شکل رنگه و یا کاپی تذکره تابیعت افغانی تا آخر قوس ۱۳۹۴ به آمریت این برنامه بسپارند.

تاریخ امتحان رقابتی پذیرش که شامل امتحان انگلیسی و اختصاصی فارسی دری میباشد بعدا اعلان میگردد.

از ۲۵ تن پذیرش در سال ۱۳۹۵ چهل فیصد به اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی دولتی که فارغ رشته زبان و ادبیات فارسی دری باشند اختصاص داده شده که از طریق مقام محترم وزارت تحصیلات عالی معرفی میگردند.

نظریه خود را بنوسید