شنبه , ۳۱ سرطان ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه بورسیه ها > اطلاعیه برنامه های ماستری پوهنحی ساختمانی وجیولوجی معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل
اطلاعیه برنامه های ماستری پوهنحی ساختمانی وجیولوجی معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل

اطلاعیه برنامه های ماستری پوهنحی ساختمانی وجیولوجی معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل

اطلاعیه برنامه های ماستری پوهنحی ساختمانی وجیولوجی معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل

دیپارتمنت های ساختمانهای صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی دیپارتمنت هایدرولیک وساختما نهای تخنیکی پوهنحی انجنیری منابع آب و دیپارتمنت های ساختمانهای صنعتی ومدنی پوهنحی ساختمانی دیپارتمنت هایدرولیک وساختما نهایتخنیکی پوهنحی انجنیری منابع آب و دیپارتمنت انجنیر جیولوجی واکتشاف معادن پوهنحی معادن پوهنحی جیولوجی ومعادن پوهنتون پولی تخنیک کابل برای دوره ماستری شبانه سال (1395) خویش در رشته های فوق محل میپذیرد علاقمندان جهت ثبت نام از تاریخ (20/11/1394)الی(20/12/1394)به مدیریت عمومی تنظیم برنامه های ماستری پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه وفورم شمولیت اخذنمایند

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: