شنبه , ۳۱ سرطان ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه بورسیه ها > اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورس های گروپی
اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورس های گروپی

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورس های گروپی

بورســــــــيه های تحصيـــلي شخصی هـندوســــتان با تخفیف ویژه ثبت نام جریان دارد . …

Posted by ‎KanKor کانکور‎ on Tuesday, May 12, 2015

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورس های گروپی

به اطلاع آنعده فارغانیکه نمرات بلند کانکور را در سال1393/ 1394 در ولایات مربوطه شان اخذ نموده و اسمای شان در لست 200 نفری که از طریق وب سایت وزارت تحصیلات عالی به نشر سپرده شده ، موجود باشد، رسانیده میشود. در صورتیکه علاقمند ادامه تحصیل در کشور عربستان شاهی سعودی باشند میتوانند الی تاریخ   20/ 1 /1394  غرض ثبت نام، تکمیل اسناد  بورسیه هرچه عاجلتر به آمریت بورسهای گروپی ریاست تحصیلات عالی در خارج مراجعه نمایند. در صورتیکه نامزدان بورس به میعاد میعنه حاضر نشوند از بورس ها محروم گردیده و آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت.
شرایط و رشته که در بورسیه گروپی کشور عربستان سعودی در نظرگرفته شده قرار ذیل اند:
1 – عمر محصل برای مرحله لیسانس کمتر از 17 و اضافتر از 25 سال نباشد.
2 – قبلاً به بورس دیگر کشور عربستان سعودی کاندید نبوده باشد.
3- شهادتنامه و اسناد محصل از طرف وزارت معارف برای دوره لیسانس باید توسط وزارت امورخارجه وسفارت عربستان سعودی مقیم کابل تصدیق گردد.
4 – محصل  اسناد عدم مسولیت جرمی را باخود داشته باشد.
5 – محصل کاندید از نهادهای تعلیمی درعربستان ، درگذشته اخراج نشده باشد.
6 – برای محصل طبقه اناث وجود محرم شرعی اجتناب ناپذیر است، محرم شرعی محصل کاندید یا در این کشور اقامت داشته باشد و یا این که شامل لست کاندیدهای  بورسیه ای مورد نظر باشد.
7 – محصل معاینات صحی خویش را بدست داشته باشد.
8 – رشته های طبی و مرتبط طبی موجود نبوده و کاندیدان سایر رشته ها به شمول رشته پترولیم و زمین شناسی انتخاب شده میتواند .
آی دی اسم ولد ولدیت مکتب ولایت نمره نتیجه
G30000616 گل محمد نورمحمد خیرمحمد یک لنگه ارزگان 342.6912 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G30000328 نوراحمد اقامحمد عباس پیگ سیاه بغل ارزگان 335.473 دیپارتمنت اقتصادملی پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات
G23000147 سلیمان ملاپیرنظر اختر حنظله بادغیسی بادغیس 313.5957 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون هرات
G23000024 سعدی عبدالغفار عبدالغفور حنظله بادغیسی بادغیس 308.0656 پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان
G23000640 شکیلا رمضان عبدالرحیم نسوان قلعه نو بادغیس 243.1052 پوهنحی تعلیم وتربیه مؤسسه تحصیلات عالی بادغیس
G32003470 عبدالحمید غلام علی ناصر کشور ایران بامیان 338.3868 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
G32004746 مهدی حسین احمدعلی خداداد لیلیه مرکزپنجاب بامیان 331.3165 دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
G32003806 شفیقه محمدحسن سیدمحمدرضا نسوان مرکزیکاولنگ بامیان 308.9292 دیپارتمنت انستیزی پوهنحی متمم صحی پوهنتون طبی کابل
G14007832 عوض خان رحیم خان علی نظر سائف شهید بدخشان 325.4583 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل
G14007307 محمدفایض محمدظاهر همراه خان سیدعبدالکریم حسینی بدخشان 319.1496 پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
G14000068 نوید میرزاشاه سعدالله رحمت بدخشان 317.5244 پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان
G14007833 احمدفرزان محمدظاهر حاجی جان محمد سائف شهید بدخشان 317.4649 دیپارتمنت آبرسانی وانجنیری محیط زیست پوهنحی انجنیری منابع آب پوهنتون پولیتخنیک کابل
G14011746 سنت الله محمدافضل عزیزمحمد ندیمی بدخشان 315.4895 دیپارتمنت حقوق عامه پوهنحی حقوق پوهنتون تخار
G14000762 فروغ دادخدا محمدعلم ده شهر بدخشان 326.8523 پوهنحی انجنیری پوهنتون فاریاب
G14000737 حسنا عطابیک میرزاجان مرکزی بدخشان 323.3078 پوهنحی ا قتصاد پوهنتون بدخشان
G16005477 عبدالشکور عبدالرشید عبدالمجید خاتم الانبیا بغلان 340.3197 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
G16005472 محمدادیب محمدزبیر محمداسحق خاتم الانبیا بغلان 337.1866 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون بغلان
G16004128 حبیب الله خواجه محمدیوسف خواجه محمدیعقوب بغلان مرکزی نمبر2 بغلان 335.5631 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون هرات
G16005774 هارون لنگرخان غلام سرور حارث بن هشام بغلان 333.2324 پوهنحی اداره وپالیسی پوهنتون کابل
G16003485 رقیه نجم الدین سیدمحمد بی بی عایشه صدیقه بغلان 324.6117 دیپارتمنت نرسنگ پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل
G16003142 سمیرا محمدرسول محمدزمان فاطمه الزهرا بغلان 323.4387 پوهنحی حقوق پوهنتون کابل
G19024491 عبدالحسین یوسف عارف محمدیه بلخ 351.1674 پوهنحی حقوق پوهنتون بلخ
G19005284 رامین عبدالقادر محمدرحیم افغان ترک مزار بلخ 350.3803 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G19006454 احمدسجاد عبدالواحد عبدالحسین استقلال بلخ 349.2923 پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
G19007447 سیدمحمد مجتبی سیدالحق سیدعبدالحسین باختر بلخ 349.2923 پوهنحی طب پوهنتون بلخ
G19007577 سیدعظیم سیدعبدالواحد سیدعبدالوهاب باختر بلخ 349.0016 دیپارتمنت ساختمانی صنعتی ومدنی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ
G19024239 حسیب الله محمدطاهر بوری سلطان غیاث الدین بلخ 349.0016 پوهنحی طب پوهنتون بلخ
G19007328 صدف سیدعبدالله سیدذکریا نسوان مولاناجلال الدین بلخ 350.5112 پوهنحی طب پوهنتون بلخ
G19019296 آرزو علی داد احمدحسین ستاره بلخ 349.0016 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G19006873 منظومه قاری هارون قاری قاسم فــاطمه بلـــخی بلخ 348.8418 پوهنحی حقوق پوهنتون بلخ
G04009723 عبدالباسط محمدبهادر محمدمحسن شفق شهید پروان 346.761 دیپارتمنت طب معالجوی پوهنحی طب نظامی پوهنتون طبی کابل
G04002490 سیدمحمد خیرمحمد خالقداد نعمانیه پروان 339.1467 دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون پروان
G04006693 محمدقیام محمدانعام غلام ایشان صادقی پروان 338.0927 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
G04006689 حسیب احمد عبدالخالق رجب خان صادقی پروان 337.8887 دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
G04009937 روبینا محمدرقیب عبدالله جبل السراج پروان 336.221 پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
G09002848 عبدالرحیم انحًر علی احمد حضرت امام اعظم پکتیا 334.7573 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون ننگرهار
G09001092 بخت الله نذیر ظاهرشاه چمکنی پکتیا 328.2582 پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
G09001608 سیدافضل خاکی جان ظاهرشاه اورگوړ پکتیا 315.8822 پوهنحی اقتصاد پوهنتون پکتیا
G09003025 نوراکبر محمداکبر حاجی محمدانور -عبدالحی گردیزی پکتیا 315.5031 پوهنحی انجنیری پوهنتون پکتیا
G09001456 بی بی امینه سامان گل مت خان سمین اکبری پکتیا 306.2908 پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا
G09001321 فرزانه زیارت گل محمدگل نسوان شهری پکتیا 301.7263 پوهنحی حقوق پوهنتون پکتیا
G08001001 بادشاه خان گلستان صاحب جان علی بابا پکتیکا 321.8764 پوهنحی طب پوهنتون کندهار
G08000359 محمدیونس محمدظاهر حاجی محمود مستوی پکتیکا 318.5937 پوهنحی طب پوهنتون کندهار
G08000378 بی بی خدیجه عبیدالله اکبرداد نوی قلعه سروبی پکتیکا 226.9365 انستیتوت زراعت مرکز پکتیکا
G06000329 اعیارالدین سلام الدین غلام الدین سفید چهر پنجشیر 320.7986 پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
G06000311 سیدمحمدنعمان سیدمختار سیداضغر سفید چهر پنجشیر 314.767 پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون کابل
G15004538 عبدالمصور محب الله حاجی عبدالحمید داکتر سیدحسین شهید تخار 350.756 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G15009370 یوسف عطامحمد غلام محمد ابوعثمان تالقانی تخار 345.0474 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G15006717 حکمت الله امین الله محمدنیاز ملا عبدالودود شهید تخار 343.3474 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G15004541 عبدالکبیر عبدالعزیز مولوی محمدموسی داکتر سیدحسین شهید تخار 343.0975 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G15006310 عبدالناصر محمدنبی بدرالله ملا عبدالودود شهید تخار 341.0507 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
G15007485 نظیفه غلام رسول غلام نقشبند نسوان بی بی مریم تخار 335.6039 دیپارتمنت مهندسی پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
G15002681 بهشته عطامحمد غلام محمد +نسوان نمبر1 تخار 334.9766 پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
G20002460 شمس الله محمدحسین عبدالمجید افغان ترک جوزجان جوزجان 343.6279 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G20002472 احمدفواد عبدالوکیل مرتضی قل افغان ترک جوزجان جوزجان 340.0834 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G20002477 سیدعصمت الله رحمت الله محمدهاشم افغان ترک جوزجان جوزجان 339.7179 پوهنحی طب پوهنتون هرات
G20002470 شکورالله جمعه قلی پهلوان قل افغان ترک جوزجان جوزجان 336.0136 پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
G20001933 بی بی اسما سیدحسن سیداشرف خدیجه جوزجانی جوزجان 326.9084 دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان
G20003681 شگوفه شاه محمود شیرمحمد قزانچی بابا جوزجان 326.7775 دیپارتمنت حقوق جزا پوهنحی حقوق پوهنتون جوزجان
G34003261 زاهدالله علی جان سخی مرجان الفتح خوست 338.0451 پوهنحی طب پوهنتون خوست
G34004905 نوروزگل حلیم گل جنت گل شهید محمد داود خوست 337.2614 پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
G34004935 رشیدالله سلطان محمد نجک خان شهید محمد داود خوست 336.7633 پوهنحی انجنیری پوهنتون خوست
G34004903 محمدالرحمن رحمت گل دینه گل ؟ لیسه الفتح خوست 336.4726 پوهنحی طب پوهنتون خوست
G34001029 نبیله میرحبیب شاه دین بادشاه بی بی حلیمه خوست 323.9827 پوهنحی حقوق پوهنتون خوست
G34005187 امنه محمدابراهیم محمدامین بی بی حلیمه خوست 322.3133 پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
G33000569 جواد خداداد یونس چپراسک دایکندی 352.4713 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G33000563 محمدعلی ناصر یوسف چپراسک دایکندی 350.9617 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G33000937 سعاده سیدرضا سیدباقر ؟نسوان تمران دایکندی 306.5339 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون کابل
G29000422 عمران الله عبدالمالک محمدهاشم شیخ متی بابا زابل 320.3906 پوهنحی طب پوهنتون کندهار
G29000449 نورالبصیر عبدالاحد احمدجان شیخ متی بابا زابل 315.4453 پوهنحی حقوق پوهنتون ننگرهار
G21001773 نجیب الله سیدنظرمحمد امیرحمزه منهاج سراج سرپل 342.8969 اول به شرعیات کابل معرفی بود بعد از تجدید نظر به طب پوهنتون ننگرهار معرفی شد طب صحت دارد
G21001219 سیدمحمد سیدحسین شاه سیداکبر چهارک سرپل 340.7311 پوهنحی حقوق پوهنتون کابل
G21001775 سلطان محمد فضل الرحمن لاور منهاج سراج سرپل 340.5713 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G21001237 محمدمنیر عبدالرحیم بخش قل محمدامین شهید سرپل 340.5254 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G21001788 ریحانه عبدالوکیل عبدالقیوم لیسه گذر سرپل 342.4005 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G21002120 مولوده احمدنیرو حاجی عبدالمجید نسوان فرشقان کلان سرپل 342.4005 پوهنحی طب پوهنتون البیرونی
G18002537 ذبیح الله طوی محمد غلام حیدر ذکور جوی ژوندون سمنگان 332.5167 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون تخار
G18003107 صفت الله امرالله قربان سیدجمال الدین سمنگان 332.5167 پوهنحی طب پوهنتون ننگرهار
G18003236 سوسن غلام نبی عبدالله /نسوان کارته مامورین سمنگان 328.7682 پوهنحی طب پوهنتون پکتیا
G07010982 حسین بخش علی بخش محمدنبی تخنیکی ومسلکی غزنی غزنی 348.3454 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G07008893 علی آقا قادربخش محمدایوب ذکوربابه غزنی 346.4703 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G07009195 منورشاه انور عوض عبدالغفور سلطانی غزنی 344.857 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G07010636 مرتضی سلمان بوستان ذکور کمرک غزنی 341.2122 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G07009060 بسم الله محمدیونس حسین علی الــبیرونی جرمتو غزنی 341.1816 پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
G07008715 شاه محمود رمضان علی جمعه ککرک غزنی 339.4833 پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون طبی کابل
G07009176 حنیفه سلیمان غلام محمد نسوان شهدا تبقوس غزنی 332.1223 پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل
G07009116 سهیلا محمدابراهیم محمداسحق حوتقول انگوری غزنی 327.3623 دیپارتمنت ستوماتولوژی پوهنحی طب نظامی پوهنتون طبی کابل
G07002798 نظیفه رمضان علی حسین علی نور جاغوری غزنی 325.7847 دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
G31000725 علی محمدصادق عبدالعلی سلطان علاوالدین غوری غور 330.6722 پوهنحی حقوق پوهنتون کابل
G31001770 محمد سهراب موسی امام علی (ع) غور 326.5735 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
G31000502 محمدبادار محمد عبدالله سلطان علاوالدین غوری غور 326.4715 دیپارتمنت انجنیری نرم افزار پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل
G31001470 عبدالواسیع عبدالستار عبدالغفار سلطان علاوالدین غوری غور 326.208 دیپارتمنت برق پوهنحی انجنیری پوهنتون البیرونی
G31001988 ظریفه بادار میرزاعبدالقادر سلطان رضیه غور 310.449 دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات
G22004210 فرامرز آقامحمد عبدالمجید خصوصی آیدین فاریاب فاریاب 342.766 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
G22004212 صمیم شیرمحمد بابه مراد خصوصی آیدین فاریاب فاریاب 340.8909 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
G22007057 معاذالله نورمحمد حاجی عبدالرحیم ابوعبید جوزجانی فاریاب 340.8331 پوهنحی حقوق پوهنتون فاریاب
G22004209 فضل احمد نورمحمد ابوالفیض خصوصی آیدین فاریاب فاریاب 340.5254 دیپارتمنت سیول پوهنحی انجنیری پوهنتون کابل
G22004244 حیات الله نظام الدین عبدالطیف خصوصی آیدین فاریاب فاریاب 340.3503 پوهنحی طب معالجوی پوهنتون طبی کابل
G22000838 شکریه غلام دستگیر خدایداد گوهرشادبیگم فاریاب 342.035 پوهنحی اقتصاد پوهنتون جوزجان
G22006279 گیتا

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: