یکشنبه , ۱ اسد ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه بورسیه ها > اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس تحصیلی کشور تاجکستان
اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس تحصیلی کشور تاجکستان

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس تحصیلی کشور تاجکستان

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس تحصیلی کشور تاجکستان

جمهوری تاجیکستان   از اعطای(50) سیت  بورس  های تحصیلی در مقطع لیسانس  برای  فارغان صنوف دوازدهم خبر داده است :
که موضوع فوق درجلسه مورخ 14 ثور 1394کمیسیون عالی توزیع بورسها مطرح و درنتیجه چنین فیصله به عمل آمد:
(بورسیه به شکل ازاد اعلان گردد ، کاندیدان با توجه با نمرات سه ساله بالاتر از 70 فیصد معرفی شوند همچنان محصلان افغانی در تاجیکستان نیز شامل پروسه شده میتوانند که در وزارت تحصیلات عالی ثبت نام نمایند . کاندیدان از فارغان  سالهای  1391- 1393 باشد .)
رشته های تحصیلی :
دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی :
– رشته تکنالوژی یک سیت .
– رشته زبان و ادبیات روسی در مکاتب ملی یک سیت.
دانشگاه ملی تاجیکستان :
– رشته جامعه شناسی یک سیت
– رشته زبانشناسی و تکنولوژی معلوماتی یک سیت .
– رشته ریاضی (فعالیت علمی پیداگوژی ) یک سیت .
دانشگاه دولتی خجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف :
– رشته محیط زیست کشاورزی یک سیت .
– رشته روانشناسی یک سیت .
– رشته ریاضی یک سیت .
– رشته جغرافیه یک سیت .
– رشته جغرافیه و دموگرافی یک سیت .
– رشته اکولوژی عمومی یک سیت .
دانشگاه پولتکنیک دانشگاه تکنیکی تاجکستان به نام اکادمیک محمد عاسمی :
– رشته معماری یک سیت .
– رشته تامین برنامه ای تکنولوژی معلوماتی دوسیت .
– رشته تامین برق یک سیت .
دانشگاه دولتی قرغانتپه به نام ناصرو  خسرو :
– رشته تکنالوژی ( مطابق عرصه ها ) دو سیت .
– رشته کیمیا و بیولوژی دو سیت .
– رشته کمپیوتر ساینس یک سیت .
دانشگاه دولتی خاروغ به نام مایان نظر شاه یوف :
– رشته زبان روسی یک سیت.
– رشته زبان آلمانی یک سیت .
– رشته کار اجتماعی ( از روی سمت ها ) یک سیت .
– رشته فزیک یک سیت.
دانشگاه کولاب به نام ابو عبدالله رودکی :
– رشته جغرافیا سیاحتی و منجنت سیاحت دو سیت .
– رشته پیداگوژی و میتود تعلیم ابتدایی یک سیت .
– رشته روزنامه نگاری یک سیت .
دانشگاه دولتی دنغره :
– رشته کمپیوتر ساینس یک سیت.
– رشته جیولوجی، تحقیق واکتشافات نفت و گاز   یک سیت.
– رشته طرز حفظ و مراقبت و کارکرد مواد خام غذایی یک سیت.
– رشته زبان انگلیسی  یک سیت.
دانشگاه تخنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی :
– رشته انجنیری راه آهن ، سرک ها و اتحادیه راه ها دو سیت .
– راننده لوکوماتیف (ریل)  یک سیت.
دانشگاه دولتی طبی تاجکستان بنام ابو علی سینا :
– رشته طب معالجوی دو سیت .
– رشته بهداشت جلوگیری از امراض ساری و حفظ صحت اجتماعی یک سیت.
دانشگاه زراعت (کشاورزی) تاجیکستان به نام شیرین شاه شاه تیمور :
– رشته  محیط زیست کشاورزی یک سیت.
– رشته میکانیزه کردن کاکرد تولیدات زراعتی یک سیت.
– رشته احداث تاسیسات هایدروتخنیکی یک سیت .
– رشته زو انجنیری یک سیت .
– رشته اگرونومی باغداری اقتصادیات منجمنت یک سیت.
دانشگاه انرژی  تاجیکستان :
– رشته اقتصاد و سازماندهی تولیدات یک سیت.
– رشته انجنیری هایدرو تخنیکی (Hidrotekhnici) یک سیت .
دانشکده تربیت بدنی تاجیکستان به نام سید مونمین رحیموف :
– رشته تربیت بدن دو سیت.
– رشته فعالیت ورزشی و سیاحتی یک سیت.
دانشگاه تکنالوژی تاجیکستان:
– رشته شبکه های مخابراتی یک سیت
– رشته اقتصاد و مدیریت در اداره یک سیت
شرایط بورسیه  :
 پس از موافقت نامزدان بورسیه با رشته ی تحصیلی و دانشگاه مربوط ، آنها نمی توانند تقاضای تبدیلی خود را به رشته ی دیگر نمایند .
 نامزدان بورسیه پس از مواصلت به تاجیکستان باید اسناد تحصیلی خود را در اداره مربوط وزارت معارف و علم تاجیکستان معادل سازی نمایند معادل سازی اسناد حدود 200 دالر امریکایی مصرف دارد که خود محصل باید بپردازد .
 نامزدان بورسیه حین مواصلت به تاجیکستان مکلف اند تا در ظرف 72 ساعت ویزه خود را در ا داره پولیس راجسترکه  حدود 50 دالر امریکایی هزینه داشته که از طرف خود محصل باید پرداخت گردد.
 پس از مواصلت به تاجیکستان و شمولیت در دانشگاه ، محصلان باید به تمدید ویزه خود اقدام نمایند ، تمدید ویزه شش ماهه یا یکساله حدود 130 دالر امریکایی مصرف دارد که خود محصل باید بپردازد.
 دانشگاه ها معمولاً از اتاق های لیله  پول ناچیز حدود 10 دالر امریکایی در یک ماه از محصل اخذ  می نماید .
 مصارف غذا بدوش خود محصل میباشد .
 بورسیه تاجکستان (بورسیه کامل) نبوده فقط فیس سالانه دانشگاه رایگان و حدود %90 مصارف بدوش میباشد .
با توجه به فیصله کمیسیون متذکره آنعده از متقضایان علاقمند که شرایط فوق را دارا بوده  متوانند جهت ثبت نام و تکمیل اسناد به ریاست تحصیلات عالی در خارج مراجعه و اسناد خویش را الی تاریخ 5/3/1394 تسلیم نمایند ، در صورتیکه علاقمندان تعداد شان بیشتر از 50 سیت گردد،کاندیدان واجد شرایط با در نظرداشت بلند ترین فیصدی نمرات دوره مکتب انتخاب میگردند.

نظریه خود را بنوسید

برچسب زده شده با :

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: