چهارشنبه , ۷ سرطان ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور
اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور

درطی چک و بازرسی اوراق جوابات داوطلبان امتحان کانکور درسال 1393 به تعداد (7985) ورق جوابات بنا بر تقلب، تغییرنمبر فورم ، نقل بالفعل توسط مبایل و کیفیتی ( کسانی که نمبر فورم امتحان خود را تحریر ننموده اند) به تاریخ 22 ماه حوت سال 1393 در مورد کمیته امتحانات کانکورچنین فیصله نمودکه : 1- کسانی که به عوض داوطلب اصلی امتحان داده اند. امتحان شان باطل و از امتحانات بعدی محروم اند. 2- کسانی که نقل باالفعل توسط مبایل نموده اند امتحان آنها باطل و از امتحانات بعدی محروم اند . 3- کسانی که نمبر فورم امتحان شان را تغییر داده اند، امتحان و چانس شان باطل است . 4- داوطلبانی که اوراق جوابات خودرا پاره کرده اند، امتحان آنها باطل واما چانس شان محفوظ است. 5- داوطلبانی که نمبر فورم خود را درج نکرده اند، امتحان شان باطل و چانس شان محفوظ است. 6- داوطلبانی که در عوض نمبر فورم ، نمبر مسلسل ورق جوابات را درج نموده اند امتحان شان باطل و چانس شان محفوظ است. قرار شرح فوق فیصله تاریخی 22/12/1393 ترتیب و صحت است . یاداشت : با ملاحظه به سوابق و چگونگی تخطی داوطلبان موارد فوق ، طبق لایحه و طرزلعمل کانکور ، باید به اورگان های عدلی و قضایی معرفی میشدند ، اما ریاست امتحانات صرف به جزای تادبی شان در سال جاری اکتفا نمود.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: