سه شنبه , ۹ جوزا ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد تبدیلی محصلان جدید الشمول طبقه اناث
اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد تبدیلی محصلان جدید الشمول طبقه اناث

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد تبدیلی محصلان جدید الشمول طبقه اناث

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد تبدیلی محصلان جدید الشمول طبقه اناث

با وجودیکه تمام داوطلبان کانکور اعم از ذکور و اناث تعهد تحریری خویش را درمورد عدم تبدیلی شان در ورق جوابات کانکور امضا نموده اند اما با درنظر داشت مشکلات عینی جامعه و امتیاز دهی به قشر اناث و با توجه به پیامد های نا مطلوب بالای ظرفیت های پوهنتون ها تبدیلی قشر اناث با شرایط ذیل صورت میگیرد. 1- تبدیلی محصلان جدیدالشمول سال 1394 قشر اناث با تکمیل نمره معیاری از واحد تحصیلات عالی یک ولایت به ولایات که از آن فارغ گردیده اند به عین رشته، پوهنځی، در صورت عدم تکمیل نمره معیاری به یکی از پوهنځی ها در مطابقت به نمره معیاری در ولایت مربوطه صورت میگیرد. 2- در صورتیکه پوهنځی یا رشته مربوطه که محصل اناث خواهش تبدیلی آنرا داشته باشد، در پوهنتون یا ولایت مربوط موجود نباشد، با در نظر داشت نمره اخذ شده، مطابق نمره معیاری در یکی از پوهنځی های ولایت دیگرمعرفی می شوند. 3- تبدیلی محصلان اناث پوهنځی های تعلیم و تربیه از یک ولایت به ولایت دیگر بدون درنظرداشت نمره معیاری صورت می گیرد. 4- تبدیلی محصلان اناث و ذکور از واحدهای تحصیلات عالی به نیمه عالی با موافقه وزارت مربوطه صورت گرفته می تواند و از تحصیلات نیمه عالی به تحصیلات عالی صورت گرفته نمی تواند. 5- تبدیلی محصلان اناث از واحد های تحصیلات عالی ولایات به مرکز با نظر داشت معیارهای فوق در صورتیکه از مکاتب مرکز فارغ شده باشد صورت گرفته میتواند. 6- تبدیلی های فوق الذکر از تاریخ 20 الی 30 حمل 1394 از طریق ریاست عمومی امور محصلان انجام صورت میگیرد.
همرای ما در صفحه های اجتمایی یکجا شوید

نظریه خود را بنوسید

برچسب زده شده با :

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: