یکشنبه , ۷ جوزا ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه پروژۀ پروموت مؤسسۀ بنیاد آسیا و ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا برای زنان افغان بورسیه های تحصیلی فراهم می کند
اطلاعیه پروژۀ پروموت مؤسسۀ بنیاد آسیا و ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا برای زنان افغان بورسیه های تحصیلی فراهم می کند

اطلاعیه پروژۀ پروموت مؤسسۀ بنیاد آسیا و ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا برای زنان افغان بورسیه های تحصیلی فراهم می کند

اطلاعیه پروژۀ پروموت مؤسسۀ بنیاد آسیا و ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا برای زنان افغان بورسیه های تحصیلی فراهم می کند

 

  بنیاد آسیا در طول پنج سال آینده برای 720 تن دختران و زنان بورسیه های تحصیلی را فراهم می نماید تا تحصیلات عالی را به سویۀ لیسانس در پوهنتون های خصوصی در سراسر افغانستان تکمیل نمایند. در سال جاری به تعداد ۲۱۶ تن برگزیده خواهند شد تا تحصیلات عالی شان را آغاز کنند.

 

طرزالعمل گزینش با همکاری وزارت تحصیلات عالی تطبیق خواهد گردید. کاندیدان واجد شرایط به اساس نمرات امتحان کانکور سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵برگزیده خواهند شد. آنعده از فارغان اناث که نمرات امتحان کانکور شان بین ۱۵۱ الی ۱۸۹ قرار داشته باشند، به پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی  جهت تحصیلات عالی معرفی خواهند شد . بنیاد آسیا فارغانی را انتخاب و حمایت خواهد نمود که از لحاظ اقتصادی توان تحصیل در پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را نداشته اما ظرفیت قوی علمی برای ادامۀ تحصیل را از خود تبارز دهند.

 

معیار های گزینش فارغان مکاتب برای بورسیه های تحصیلی قرار ذیل اند:            

 

نمرات کانکور متقاضیان باید بین ۱۵۱ و ۱۸۹ باشد . علاوه بر آن، آنعده از فارغان لیسه های دخترانه که بنابر مشکلات خانواده گی از اشتراک در امتحان کانکور بازمانده اند، اما در امتحان شمولیت پوهنتون های خصوصی کامیاب شده بتوانند، واجد شرایط بورسیۀ تحصیلی شناخته می شوند؛

متقاضی باید شامل مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نباشد؛

متقاضی باید از دو استاد سفارشنامۀ کتبی با مهر رسمی لیسۀ مربوطه باخود داشته باشد؛

اوسط عمومی نمرات سه سال اخیر مکتب شاگردانی باید ٪۷۰ یا از آن بلندتر باشد؛

متقاضی باید اجازه نامۀ والدین یا اولیای خود را که در آن والدین یا اولیای وی اجازۀ اقامت او در اقامتگاه مهیا شده توسط پروگرام بورسیه تحصیلی را داده باشند، با خود داشته باشد؛

متقاضی باید اجازۀ والدین یا اولیای خود برای سفر در داخل منطقۀ خود و یا بیرون از آن را داشته باشد؛

برای شاگردانی آن مناطق روستایی که اقتصاد شان ضعیف باشد اولویت داده می شود.

 

برای خانه پری بشکل انلاین لینک ذیل را کلیک کنید

http://tafinfo.org/Scholarship/ApplicationForm.aspx

 

بنیاد آسیا یک مؤسسۀ غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده که در طول ۶۰ سال گذشته متعهد به تقویت و توانمند سازی زنان در قارۀ آسیا بوده است. از بدو گشایش مجدد دفتر بنیاد آسیا در کابل در سال ۲۰۰۲، موضوع تحصیلات دختران و زنان در افغانستان همواره در محراق توجه آن قرار داشته است. از طریق برنامۀ بورسیه های تحصیلی پروژۀ پروموت، که توسط ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا تمویل می گردد، بنیاد آسیا سعی می ورزد تا رهبران اناث را به جامعه تقدیم کند – رهبرانی که به مثابۀ پیام آوران تحول در ایجاد محیطی که زمینه ساز توانمندسازی زنان باشد، نقش برازندۀ ایفا خواهند نمود.

 

وب سایت رسمی کانکور افغانستان

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: