شنبه , ۶ جوزا ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه پروژۀ پروموت مؤسسۀ بنیاد آسیا برای زنان افغان بورسیه های تحصیلی فراهم می کند
اطلاعیه پروژۀ پروموت مؤسسۀ بنیاد آسیا برای زنان افغان بورسیه های تحصیلی فراهم می کند

اطلاعیه پروژۀ پروموت مؤسسۀ بنیاد آسیا برای زنان افغان بورسیه های تحصیلی فراهم می کند

(چنانچه پروفیسور بابری معین وزارت تحصیلات عالی می گوید: “افزایش دسترسی زنان افغان به تحصیلات عالی یکی از نیاز های مبرم انکشاف اقتصادی و اجتماعی در کشور است!” بنیاد آسیا یک مؤسسۀ غیر انتفاعی و غیر حکومتی بوده که در طول ۶۰ سال گذشته متعهد به تقویت و توانمندسازی زنان در قارۀ آسیا بوده است. از بدو گشایش مجدد دفتر بنیاد آسیا در کابل در سال ۲۰۰۲، موضوع تحصیلات دختران و زنان در افغانستان همواره در محراق توجه آن قرار داشته است. از طریق برنامۀ بورسیه های تحصیلی پروژۀ پروموت، که توسط ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا تمویل می گردد، بنیاد آسیا سعی می ورزد تا رهبران اناث را به جامعه تقدیم کند – رهبرانی که به مثابۀ پیام آوران تحول در ایجاد محیطی که زمینه ساز توانمندسازی زنان باشد، نقش برازندۀ ایفا خواهند نمود. در چوکات این پروژه بنیاد آسیا در طول پنج سال آینده برای ۷۲۰ تن دختران و زنان بورسیه های تحصیلی را فراهم خواهد نمود تا تحصیلات عالی را به سویۀ لیسانس در پوهنتون های خصوصی در سراسر افغانستان تکمیل نمایند. در سال جاری به تعداد ۲۱۶ تن برگزیده خواهند شد تا تحصیلات عالی شان را آغاز کنند. طرزالعمل گزینش با همکاری وزارت تحصیلات عالی تطبیق خواهد گردید. کاندیدان واجد شرایط به اساس نمرات امتحان کانکور سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برگزیده خواهند شد. آنعده از دانش آموزانی که نمرات امتحان کانکور شان بین ۱۵۱ الی ۱۸۹ قرار داشته باشند، به پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی جهت درخواستی راجع خواهند گردید. بنیاد آسیا دانش آموزانی را انتخاب و پشتیبانی خواهد نمود که از لحاظ اقتصادی توان تحصیل در پوهنتون ها/مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را نداشته اما ظرفیت قوی علمی برای ادامۀ تحصیل را از خود تبارز دهند. معیار های گزینش دانش آموزان برای بورسیه های تحصیلی قرار ذیل اند: • نمرات کانکور متقاضیان باید بین ۱۵۱ و ۱۸۹ باشد که آنها را واجد شرایط حضور در پوهنتون های خصوصی می سازد. علاوه بر آن، آنعده از فارغان لیسه های اناث که بنابر مشکلات خانواده گی از اشتراک در امتحان کانکور بازمانده اند، اما در امتحان شمولیت پوهنتون های خصوصی کامیاب شده بتوانند، واجد شرایط بورسیۀ تحصیلی شناخته می شوند؛ • متقاضی باید شامل مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نباشد؛ • متقاضی باید از دو استاد سفارشنامۀ کتبی با مهر رسمی لیسۀ مربوطه باخود داشته باشد؛ • اوسط عمومی نمرات سه سال اخیر مکتب دانش آموز باید ٪۷۰ یا از آن بلندتر باشد؛ • متقاضی باید اجازه نامۀ والدین یا اولیای خود را که در آن والدین یا اولیای وی اجازۀ اقامت او در اقامتگاه مهیا شده توسط پروگرام بورسیه تحصیلی را داده باشند، با خود داشته باشد؛ • متقاضی باید اجازۀ والدین یا اولیای خود برای سفر در داخل منطقۀ خود ویا بیرون از آن را داشته باشد؛ • برای دانش آموزان مناطق روستایی که اقتصاد شان ضعیف باشد اولویت داده می شود

برای دریافت فارم لینک ذیل را کلیک کنید

 

 

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: