سه شنبه , ۶ سرطان ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه ها > بلندترین و پایین ترین نمرات امتحان کانکور سال 1393 – 1394
بلندترین و پایین ترین نمرات امتحان کانکور سال 1393 – 1394

بلندترین و پایین ترین نمرات امتحان کانکور سال 1393 – 1394

جدول زیر مربوط به نمرات معیاری انتخاب رشته دانشکده‌ها (پوهنتون ها) امتحانات کانکور سال 1393 – 1394 می‌باشد.

شما با در نظرداشت آن میتوانید 5 انتخاب خویش را به صورت دقیق از نمرات بالا به پائین تنظیم نمایید.

پوهنتون پوهنحی دیپارتمنت  پایین ترین نمره بلندترین نمره
کابل اقتصاد عمومی 315 349
شرعیات برای اناث تعلیمات اسلامی دختران 306 342
زمین شناسی هایدرومترولوژی 278 328
جیولوجی 287 315
جغرافیه 265 327
محیط زیست محیط زیست 285 322
منابع طبیعی 287 334
اداره و حوادث 277 309
حقوق عمومی 322 348
علوم اجتماعی تاریخ عمومی 263 310
بشرشناسی و باستان شناسی 270 327
فلسفه و جامعه شناسی 298 323
هنرهای زیبا تیاتر 204 327
موسیقی 232 322
سینما 270 328
مجسمه 212 300
گرافیک 291 318
نقاشی 267 305
فوتوگرافی 259 301
نمایشنامه 200 284
المانی 287 328
چینایی 279 343
انگلیسی 296 330
ترکی 284 321
هسپانوی 267 318
روسی 241 313
عربی 243 312
ادبیات دری 287 336
پشتو 266 327
روانشناسی و علوم تربیتی اداره و منجمنت تربیتی 300 323
روانشناسی 305 321
پیداگوژی 279 319
پلان و پروگرام 287 323
گارگران اجتماعی 258 329
مشاوره و رهنمایی 287 314
ژورنالیزم عمومی 306 334
انجنیری سیول 336 350
برق 322 346
میخانیک 291 341
انرژی 304 336
مهندسی 327 346
فارمسی عمومی 310 343
کمپیوترساینس انجنیری نرم افزار 320 339
تکنالوژی معلوماتی 323 345
سیستم های معلوماتی 307 340
وترنری عمومی 243 326
زراعت اقتصاد توصعه زراعتی 290 315
اگرانومی 257 326
حفاظه نباتات 250 308
جنگلات و منابع طبیعی 271 310
علوم حیوانی 239 298
هارتیکلچر 270 326
خاک شناسی 261 318
بایو تکنالوژی 259 305
ساینس ریاضی 295 330
فزیک 286 319
کیمیا 278 319
بیولوژی 283 333
اداره و پالیسی عمومی 308 333
تعلیم و تربیه ادبیات دری    
انگلیسی    
پشتو    
عربی    
روسی    
علوم اجتماعی تاریخ    
جغرافیه    
جامعه شناسی    
علوم وفرهنگ اسلامی    
علوم طبیعی ریاضی    
فزیک    
کمپیوترساینس    
کیمیا    
بیولوژی    
تعلیمات مسلکی رواشناسی    
تعلیم وتربیه    
تعلیمات اختصاصی رواشناسی ناشنوایان    
روانشناسی نابینایان    
روانشناسی عقب ماندگان    
تربیت بدنی  90 ذکور-50 اناث    
پکتیا انجنیری عمومی    
حقوق عمومی    
تعلیم وتربیه عمومی    
طب عمومی    
زراعت عمومی    
پولی تخنیک کابل ساختمانی ساختمان های صنعتی و مدنی    
مهندسی    
هایدرولیک    
ساختمان های ترانسپورتی    
ابرسانی و محیط زیست    
تکنالوژی و کیمیاوی تکنالوژی مواد عضوی    
تکنالوژی مواد غیرعضوی    
تکنالوژی مواد غذایی    
جیولوجی و معادن نفت و گاز    
استخراج معادن    
اکتشاف معادن    
جیودیزی انجنیری    
کمپیوترانفورماتیک ای تی    
کمپیوترانفارمیشن ساینس    
کمپیوترانجنیرنگ    
الکترومیخانیک تامین برق    
اتومیخانیک    
طبی کابل معالجوی عمومی    
ستوماتولوژی عمومی    
صحت عامه عمومی    
نرسنگ 40ذکور – 80 اناث    
متمم طبی تکنالوژی لابراتوار    
انستیزی    
طب نظامی معالجوی    
صحت عامه    
ننگرهار ادبیات عمومی    
اقتصاد عمومی    
انجنیری عمومی    
تعلیم وتربیه عمومی    
حقوق عمومی    
زراعت عمومی    
شرعیات 80ذکور – و 80 اناث    
طب عمومی    
وترنری عمومی    
ساینس عمومی    
کمپیوترساینس عمومی    
ژورنالیزم عمومی    
کنر زراعت عمومی    
شرعیات عمومی    
تعلیم وتربیه عمومی    
کمپیوترساینس عمومی    
لغمان ادبیات عمومی    
زراعت عمومی    
خوست زراعت عمومی    
حقوق عمومی    
شرعیات عمومی    
اداره و تجارت عمومی    
تعلیم وتربیه عمومی    
ژورنالیزم عمومی    
کمپیوترساینس عمومی    
طب عمومی    
انجنیری عمومی    
ادبیات عمومی    
کندهار انجنیری عمومی    
تعلیم وتربیه عمومی    
بلوچی    
زراعت عمومی    
طب عمومی    
اقتصاد عمومی    
شرعیات عمومی    
ژورنالیزم عمومی    
بلخ اقتصاد عمومی    
انجنیری عمومی    
تعلیم وتربیه عمومی    
حقوق عمومی    
زراعت عمومی    
شرعیات عمومی    
طب عمومی    
کمپیوترساینس عمومی    
ادبیات عمومی    
اداره عامه عمومی    
ژورنالیزم عمومی    
جوزجان تکنالوژی کیمیاوی عمومی    
جیولوجی و معادن عمومی    
علوم اجتماعی عمومی    
ساختمانی عمومی    
تعلیم وتربیه عمومی    
اقتصاد عمومی    
تخار تعلیم وتربیه عمومی    
زراعت عمومی    
ادبیات عمومی    
انجنیری عمومی    
شرعیات عمومی    
اقتصاد عمومی    
حقوق عمومی    
البیرونی ادبیات عمومی    
انجنیری عمومی    
حقوق عمومی    
زراعت عمومی    
شرعیات عمومی    
تعلیم وتربیه عمومی    
طب عمومی    
هرات انجنیری عمومی    
طب عمومی    
ادبیات عمومی    
شرعیات عمومی    
اقتصاد عمومی    
ساینس عمومی    
زراعت عمومی    
هنرها عمومی    
حقوق عمومی    
تعلیم وتربیه عمومی    
ژورنالیزم عمومی    
اداره عامه عمومی    
وترنری عمومی    
کمپیوترساینس عمومی    
بامیان علوم اجتماعی تاریخ 213 297
جامعه شناسی 243 291
باستان شناسی 205 278
فلسفه 205 281
توریزم 206 265
زمین شناسی جیولوژی 238 306
جغرافیه 213 319
هایترومیترولوژی 184 285
جیودیزی 267 314
استخراج معادن 262 311
زراعت اگرانومی 180 280
علوم حیوانی 191 290
باغداری 214 293
اقتصاد توصعه زراعتی 248 301
خاک شناسی 208 287
جنگلات و منابع طبیعی 177 258
انجنیری و محیط زیست 240 307
پاراکلینیک 184 268
تعلیم وتربیه دری 217 295
انگلیسی 214 284
روانشناسی 224 282
کمپیوتر ساینس 261 309
تعلیمات اسلامی 193 294
پشتو 177 280
مدیریت آموزشی 210 284
پیداگوژی 181 246
علوم طبیعی ریاضی 247 295
فزیک 219 276
کیمیا 214 275
بیولوژی 225 287
اقتصاد بانکداری و تجارت 286 313
اداره و مدیریت 281 331
احصائیه و مدیریت 241 304
اقتصاد ملی 222 314
بدخشان تعلیم وتربیه ریاضی 222 290
فزیک 181 286
کیمیا 202 297
بیولوژی 245 299
زراعت عمومی 262 314
ادبیات وعلوم بشری دری 260 303
پشتو 179 284
عربی 199 288
انگلیسی 248 296
ژورنالیزم 267 307
علوم اجتماعی جامعه شناسی 250 298
تاریخ 230 297
جغرافیه 218 308
حقوق عمومی 306 341
شرعیات تعلیمات اسلامی (اناث) 266 338
اقتصاد عمومی 294 323
کمپیوترساینس عمومی 289 328
بغلان تعلیم وتربیه عمومی    
زراعت عمومی    
انجنیری عمومی    
فاریاب تعلیم وتربیه عمومی    
اقتصاد عمومی    
زراعت عمومی    
ادبیات وعلوم بشری عمومی    
کندز تعلیم وتربیه عمومی    
زراعت عمومی    
اقتصاد عمومی    
حقوق عمومی    
غزنی تعلیم وتربیه عمومی    
زراعت عمومی    
پروان زراعت عمومی    
تعلیم وتربیه عمومی    
اقتصاد عمومی    
هلمند تعلیم وتربیه عمومی    
زراعت عمومی    
انجنیری عمومی    
سمنگان تعلیم وتربیه عمومی    
زراعت عمومی    
بادغیس زراعت عمومی    
تعلیم وتربیه عمومی    
پنجشیر شرعیات عمومی    
تعلیم وتربیه عمومی    
ارزگان تعلیم وتربیه صرف برای  باشنده گان ارزگان عمومی    
سرپل تعلیم وتربیه صرف برای باشنده گان سرپل عمومی    
غور تعلیم وتربیه صرف برای باشنده گان غور عمومی    
فراه تعلیم وتربیه صرف برای باشنده گان فراه عمومی    
پکتیکا تعلیم وتربیه صرف برای باشنده گان پکتیکا عمومی    
انستیتوت علوم صحی
انستیتوت علوم صحی غضنفر تکنالوژی ( 25 نفر ذکور 25 نفر اناث) عمومی
رادیولوژی ( 10 نفرذکور 30 اناث) عمومی
فارمسی ( 25 نفرذکور 25 نفراناث ) عمومی
قابلگی ( صرف برای اناث ) عمومی
نرسنگ ( 20 نفر ذکور 80 نفر اناث ) عمومی
پروتیزدندان( 20نفرذکور20 نفراناث ) عمومی
فزیوتراپی( 10 نفر ذکور 10 نفر اناث ) عمومی
انستیتوت تکنالوی ومعلوماتی مخابرات
مخابرات انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی عمومی
اکادمی ملی نظامی اکادمی ملی نظامی ( صرف برای اناث ) عمومی

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: