پنج شنبه , ۴ جوزا ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > ریاضی > جدول ضرب با کمک انگشتان دست
جدول ضرب با کمک انگشتان دست

جدول ضرب با کمک انگشتان دست

 

در روش زیر روشی برای ضرب کردن عوامل بزرگتر از 5 در هم بیان گردیده است
در این روش از دو دست برای ضرب کردن 2 عامل در هم استفاده می کنیم . به این ترتیب که انگشتان دست چپ و راست را از کوچک به بزرگ و به ترتیب از 6 تا 10 شماره گذاری می کنیم . به شکل زیر:
                                                             [تصویر: zarb1.gif]
سپس برای ضرب یک عامل در عامل دیگر (مثلا 8*7 ) ، انگشتان یک دست را تا انگشت شماره 7 خم کرده و انگشتان دست دیگر را تا انگشت شماره 8 خم می کنیم .
شکل حاصل به صورت زیر است :
                                                                    [تصویر: zarb11.jpg]
انگشتانی که خم شده اند را دهگان در نظر می گیریم که 5 تا 10 تایی می شود 50 تا .سپس انگشتان باز دو دست را در نظر می گیریم و آنها را در هم ضرب می کنیم( 6 = 3 * 2 ) کافیست نتیجه حاصل را با مجموع ده تایی ها جمع کنیم …
56 = 6 + 50
این نکته برای حاصل ضرب تمامی حالت ها به جز 6*6 و 7*6 بر قرار است .
                                                                   [تصویر: zarb3.jpg]
                                                                   [تصویر: zarb4.jpg]
نکته : در مورد ضرب 36 = 6*6 و 42 = 7 * 6 و 42 = 6 * 7 یک استثناء کوچک داریم و آن اینست که هنگامی که انگشتان باز را در هم ضرب می کنیم حاصل بزرگتر از 10 شود که در این صورت قسمت دهگان این عدد را به مجوع دهگانها اضافه کرده و قسمت یکان را به عنوان یکان حاصل ضرب در نظر می گیریم .
                                                                   [تصویر: zarb5.jpg]
                                                                   [تصویر: zarb6.jpg]
در ضرب 6*6 با قاعده فوق داریم :
2 تا 10 تایی انگشت بسته است … و در دست چپ و راست دو تا 4 تا انگشت باز داریم .
وقتی 4*4 را حساب می کنیم حاصل 6 1 می شود که یکان آن را به عنوان یکان حاصل ضرب 2 عدد و رقم دهگان (یعنی 1 ) را به تعداد بسته های 10 تایی اضافه می کنیم (3 = 1 + 2) ده تایی .
حاصل می شود 36 = 6 + 30به طور مشابه 42 = 7 * 6 = 6 * 7
                                                                  [تصویر: zarb7.jpg]
48 = 8 * 6 = 6 * 8
4 تا دو تایی می شود 40 تا و 8 = 4 * 2 پس مجوع 48 = 8 + 40
                                                                  [تصویر: zarb8.jpg]
54 = 6 * 9 = 9 * 6
5 تا ده تایی + ( 4 = 4*1 ) می شود 54 تا.
                                                               [تصویر: zarb9.jpg]
49 = 7*7 4 تا ده تایی می شود 40 تا + (9 = 3*3 ) می شود 49 تا.
                                                               [تصویر: zarb11.jpg]
56 = 7*8 = 8 * 7
                                                               [تصویر: zarb12.jpg]
63 = 7 * 9 = 9 * 7
                                                               [تصویر: zarb13.jpg]
64 = 8 * 8
                                                               [تصویر: zarb14.jpg]
72 = 9 * 8 = 8 * 9
                                                              [تصویر: zarb15.jpg]
81 = 9 *9
منبع:» http://www.forum.mathroom.ir/showthread.php?tid=583

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: