سه شنبه , ۹ جوزا ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > معلومات عمومی > افغانستان > معرفی شخصیت های سیاسی افغانستان > زنده گی نامه محترم داکتر اشرف غنی احمدزی (کاندید مستقل انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان )
زنده گی نامه محترم  داکتر اشرف غنی احمدزی (کاندید مستقل انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان )

زنده گی نامه محترم داکتر اشرف غنی احمدزی (کاندید مستقل انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان )

 

زنده گی نامه محترم داکتر داکتر اشرف غنی احمدزی (کاندید مستقل انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان )

اشرف غنی طفولیت و دورۀ آغاز جوانی خویش را در افغانستان سپری نموده و برای ادامه تحصیلات عالی به خارج از کشور سفرکرده است. مانند بسیاری از افغانهای دیگر با اشغال کشور توسط نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی با فامیل خویش یکجا در تبعید به سر میبرد. با فعالیت هایی که در خارج از کشور انجام داد به صفت یک شخص پیشتاز در عرصه علم سیاست و انسان شناسی (انتراپولوژی) معرفی گردید. در جریان اجرای وظیفه در بانک جهانی وی مسایلی مهمی در مورد انکشاف همکاری های بین المللی آموخت. با سقوط طالبان در سال 1383 هجری خورشیدی به افغانستان بازگشت و تمام آموخته و تجارب خود را در خدمت مردم برای بازسازی افغانستان، قرارداد.
اشرف غنی به حیث مشاور رییس جمهور، رییس ادارۀ انسجام کمک های بین المللی و بعداً به صفت وزیر مالیه دولت انتقالی اسلامی افغانستان انجام وظیفه نمود. در جریان کارش به صفت وزیر مالیه بسیاری از اصلاحات را طرح و بنیاد برنامه های سرمایه گذاری مردمی را گذاشت که در زنده گی مردم تأثیرات مثبت را به جا گذاشت. او از مشارکت در حکومت انتخاباتی امتناع ورزید و به ریاست پوهنتون کابل برگزیده شد. بعد از آن هم داکتر اشرف غنی به حیث یک شخصیت برازندۀ سیاسی در عرصه ملی و بین المللی مطرح بود.

طفولیت و جوانی
اشرف غنی در سال 1949 میلادی در یک خانوادۀ متنفذ و مذهبی تولد گردید. او طفولیت خود را ولایت لوگر سپری نموده و دورۀ ابتداییه را در همان جا به پایان رسانیده است. اشرف غنی از لیسۀ حبیبۀ کابل فارغ گردیده است. چون پدرش در دورۀ شاهی در پست های مختلف ارشد دولتی ایفای وظیفه مینمود، به همین سبب اشرف با سیاست بلدیت و علاقمندی پیدا نمود.

تحصیل و تجربه
اشرف غنی در آوان جوانی به لبنان سفر نمود و شامل پوهنتون امریکایی بیروت گردید و تحصیل اش را در سال 1973 به پایان رسانید. او در سال 1974 به افغانستان برگشت و به حیث استاد انتراپولوژی در پوهنتون کابل مقرر گردید. در سال 1977 میلادی با اخذ سکالرشیپ برای ادامۀ تحصیلات به امریکا رفت و شامل پوهنتون کلمبیا گردید. با آغاز تجاوز اتحاد جماهیر شوروی، اکثر اعضای فامیل اش زندانی گردیدند و داکتر غنی تصمیم گرفت تا به امریکا بماند و تحصیلات دکتورای خود را ادامه بدهد. داکتر غنی تیزس دوکتورای خود را در رابطه به (افغانستان- 1747-1901) نوشت. داکتر غنی بعد از اخذ دوکتورا در پوهنتون های کالیفورنیا وجانس هاپکینز در سال های 1983-1991 به حیث استاد اجرای وظیفه مینمود. در همان زمان مصاحبه های داکتر غنی به حیث یک تحلیلگر سیاسی در برنامه های پشتو ودری رادیو بی بی سی نشر میگردید.

تجارب بین المللی
در سال 1991 اشرف غنی در بانک جهانی به صفت انتراپولوژیست ارشد تقرر یافت. او وظیفه داشت تا بعد های انسانی برنامه های اقتصادی را تحلیل نموده راه های حل مناسب پیشنهاد نماید. او برای 11 سال در بانک جهانی کار کرد. داکترکار خود را با طرح پروژه ها در آسیای شرقی آغاز نمود و بعداً پالیسی اجتماعی را برای بانک ترتیب نمود و درعین زمان ستراتیژی های بانک را در رابطه با کشور ها مرور و اصلاحات ضروری پیشنهاد نمود. در سال 1996 میلادی، اشرف غنی یک سلسله اصلاحات بنیادی در رابطه به ادارات و نهاد های دولتی در جهان پیشنهاد نمود و بالای برنامه های ذغال سنگ روسیه برای تطبیق پیشنهادات خود کار نمود. او در چین، هندوستان و روسیه پنج سال برای تطبیق پروژه های بزرگ وتطبیق اصلاحات اقتصادی، سپری نمود. او در جریان کار در بانک جهانی شامل Harvard-INSEAD گردیده و برنامۀ لیدرشپ یا رهبری را به پایان رسانید.

بعد از 2001
با سقوط رژیم طالبان، داکتر اشرف غنی به صفت مشاور ارشد لخضر ابراهیمی مقرر و داخل افغانستان گردید. او بالای طرح وتطبیق پروسۀ بن کار نمود. در حکومت مؤقت به صفت مشاور آقای کرزی کارکرد؛ او از جملۀ اولین کارشناسانی بود که تمام داشته هایش در خدمت مردم قرار داد. اشرف غنی در برگزاری لویه جرگه های اضطراری و تصویب قانون اساسی نقش کلیدی داشت.

وزیر مالیه
اشرف غنی در جریان کارش به صفت وزیر مالیه دولت انتقالی اسلامی افغانستان یک سلسله کارهای پرارزش اجرا نمود وبا ابتکار اصلاحات بنیادی در عرصه مالی واقتصادی کشور رونما ساخت؛ بانک نوت های جدید وضع و داخل بازار گردید؛ سیستم خزانه داری واحد رایج شد؛ پالیسی مالی بدون کسر بودجوی تصویب و تطبیق گردید؛ بودجه به صفت یکی از ابزار های عمده واساسی پالیسی معرفی گردید؛ عواید مرکزی شد؛ سیستم گمرگات و تعرفه اصلاح گردید؛ برای شفافیت هرچه بیشتر میکانیزم راپور دهی و پاسخ دهی به مردم، کابینه وهمکاران بین المللی ایجاد گردید.
اشرف غنی یک انسان راستکار و صادق است و به همین سبب برای جلوگیری از فساد در وزارت مالیه سیستم های عملی وضع نمود. او کارکنانی را که در فساد و رشوت آغشته بودند از وظایف شان سبکدوش نمود و حتی به اخطار های آنها یا حامیان بلند پایه شان توجه نکرد. او معاش نیروهای مسلح را تا آنکه لست درست ومؤثق ترتیب نگردید، اجرا نکرد. او میدانست که تعداد عساکر از آنچه که وجود داشت در لست ها اضافه ذکر میگردید تا یکتعداد اشخاص پول ملت را به جیب خود شان بریزند.
اشرف غنی با استفاده از تجارب خویش زمینۀ جدیدی برای جلب و جذب کمک های بین المللی معرفی نمود. او از تمویل کننده گان خواست تا کمک های شانرا در سه سکتور محدود نمایند، تا اینکه بتوانند شفافیت و حسابدهی در روابط شان با دولت ایجاد نمایند. او بالای ستراتیژی انکشاف افغانستان هم کار نمود و خواست او بود که افغان ها خود در رأس امور قرار بگیرند.
به پاس خدمات شایسته و ارزشنمد داکتر غنی برایش مدال افتخاری سید جمال الدین افغانی را تقدیم نمودند. در سال 2003 به صفت شایسته ترین و بهترین وزیر مالیۀ کشور های آسیایی شناخته شد.
در کنفرانس برلین (2004)، که 65 تن وزیران مالیه وخارجۀ کشور های مختلف دنیا حضور داشتند، اشرف غنی در رابطه با مصؤن نمودن آیندۀ مردم افغانستان ، برنامۀ هفت ساله یی پیشکش نمود. طرح مذکور به صفت مؤثرترین برنامۀ که از طرف یک کشور فقیر ترتیب گردیده شناخته شد. زیربنا و مفکورۀ اصلی برنامۀ مذکور را تعهد دو طرفه یعنی تعهد بین جامعۀ بین المللی ودولت افغانستان از یک طرف و از جانب دیگر تعهد بین دولت و مردم افغانستان، تشکیل میداد. به همین منظور، جامعه بین المللی تعهد سپرد که 8.2 بیلیون دالر را برای سه سال برنامۀ مذکور به افغانستان کمک نماید. این دقیقاً همان رقمی بود که دولت افغانستان خواهش دریافت آنرا طی سه سال نموده بود. قابل ذکر است که رقم مجموعی که برای هفت سال در نظر گرفته شده بود 27.5 بیلیون دالر امریکایی بود که توسط جامعه جهانی پذیرفته شد.
در دوران کارش، اشرف غنی بالای برنامه های کاهش فقر با ایجاد سرمایه و حقوق شهروندان اتکا نموده است. و آنرا با ایجاد برنامۀ همبستگی ملی آغاز نمود. شیوۀ فعالیت برنامۀ همبستگی ملی آن بود که یک مقدار کمک مالی به روستا های افغانستان به شکلی صورت میگیرد که در آنجا شورا های محلی ایجاد گردد و مردم اولویت های شان را مشخص سازند. یعنی از طریق شورا های شان مسؤلیت طرح پروژه و چگونگی تطبیق آنرا داشتند. برنامۀ مذکور در تمام کشور از محبوبیت خاصی برخوردار و به زودی کامیاب گردید. با کامیابی برنامه همبستگی ملی، سایر کشور ها هم عین برنامه را در روستا های شان طرح وتطبیق نمودند.
اشرف غنی با وزارت مخابرات وقت همکاری نمود تا جواز سرمایه گذاری وفعالیت به شرکت های مخابراتی از طریق یک پروسۀ شفاف، داده شود. در نتیجه تعداد موبایل در که جولای 2002 به صد سیت میرسید در آواخر 2005 به میلیون ها ازدیاد یافت. سرمایه گذاری خصوص در سکتور مخابرات به اضافه تر از 200 میلیون دالر میرسد و یکی از سکتور های عمده است که بزرگترین عواید را به افغانستان می آورد.
بعد از انتخاب آقای کرزی در اکتوبر 2004، اشرف غنی از شرکت در کابینه امتناع ورزید وبه صفت رییس پوهنتون کابل مقرر گردید. او در اولین قدم خواست سیستم ادارۀ مشترک را که بین اعضای اداری، استادان و محصلین میباشد، معرفی نماید. دیدگاۀ او در رابطه به پوهنتون کابل، طوری بود که در آن زنان و مردان مهارات ها ودانش را بدست آورند و بتوانند برای رشد جامعه شان مؤثر تمام گردد
در همان زمان، اشرف غنی انستتیوت مؤثریت دولت را ایجاد نمود تا با حکومت ها و همکاران بین المللی آنها در رابطه با تشکیل حکومتداری مؤثر وسیستم های شفاف، همکاری و مساعدت نماید. او کتابی را هم تحت عنوان ”اصلاحات در دولت های ناکام” نوشته است

حکومت افغانستان در مسایل ملی از داکتر اشرف غنی خواستار مشوره شده اند و اشان هم روی مسایل مهم و اساسی مانند امنیت از ارائه نظریات و مشوره خوداری نکردند. حکومت افغانستان از داکتر اشرف غنی خواهش کردند تا مسئولیت تنظیم و برگذاری کنفرانس کابل را به عهده گیرند. این گردهمایی از لحاظ تاریخی و اقتصادی از اهمیت و ارزش ملی بخوردار بود. در این نشست، پایتخت کشور میزبان ۴۵ وزیران خارجه کشور های مطرح بود و داکتر اشرف غنی هم مسئولیت بطور احسن ادا کردند. ازهمین خاطر از ایشان خواهش گردید تا رهبری تنظیم روند انتقال امنیت را از عساکر بین المللی بدوش گیرند. چون این یک بخش مهم امنیت بود و امنیت ضرورت اساسی کشور است،‌ داکتر اشرف غنی این وظیفه را جز مهم مسئولیت ملی دانسته، بدوش گرفت

قابل یاد آوری است که در بدل این مسئولیت ها و مشاوریت از حکومت معاش ماهوار و امتیازات دیگری بدست نیاورده اند

منحیث مسئول پروسه انتقال تا حال (۸۰) بار به ۳۴ ولایت کشور سفر نموده اند و از لحاظ امنیتی از تمام ولایات افغانستان دروس فرآخ آموخته اند، واز طریق این سفر ها و دروس، فهم کامل از مسئایل امنیتی کشور کسب کرده نموده و حالا قابلیت خوب تحلیل مسئایل امنیتی کشور را دارند و در مباحث ملی با افغانها شریک هستند

سخنان اشرف غنی

” سیاست وظیفه و مسؤلیت اخلاقی میباشد؛ وقتی اوضاع بحرانی میشود من باید آنجا (افغانستان) باشم.” استارز ایند استریپس، 6 مارچ 2009

“دولت سازی کار ساده نیست و نمیتوان با وارخطایی یک دولت ساخت.” ایروشیانت 23 سپتامبر 2008

“همه فکر میکنند که افغانستان همیشه بی ثبات و در مسیر نادرست در حرکت بوده است. اما اگر شما اوضاع 2001 تا 2005 میلادی را ارزیابی نمایید، برعکس آن ثابت میشود.” ایروشیانت 23 سپتامبر 2008

“اکنون در افغانستان نشانه هایی وجود دارد که باعث ظهور وکامیابی طالبان گردید. جامعه بین المللی میلیون ها دالر برای اعمار و بازسازی سرک ها مصرف میکند که مردم از سفر بر آن هراس دارند.” تایمز آنلاین، 8 جون 2008

” مردم بعد از سی سال جنگ انتظار امنیت ونظم را داشتند اما درعوض تزلزل نظام وفساد اداری طوری حاکم گردیده که صرف چند نفر محدود صاحب دولت وثروت شد. دو نفر در وزارت داخله ثروث شان به 21 میلیون دالر و 35 میلیون دالر میرسد. در کدام کشور شما میتوانید این رقم را در چهار سال بدست بیآورید؟” تایمز آنلاین 11 اکتوبر 2208

” اقتصاد کشور به کلی فاسد گردیده است. بحران حکومتداری موجود است. فساد و رشوه ستانی به اوج خود رسیده است. فقر وغربت هرروز ازدیاد می یابد. مردم دلسرد و ناامید شده اند.” واشنگتن پوست 11 جنوری 2009

” ما از کمک های هفت سال گذشته نتیجه معکوس حاصل کردیم. صد ها میلیون دالر در راستای همکاری های تخنیکی مصرف گردید تا حکومتداری نادرست وفساد را به وجود بیاورد.” تایمز آنلاین 8 جون 2008

“مردم خواهان تأمین امنیت و نظم قانون هستند تا بتوانند امور روزمرۀ زنده گی شان را تنظیم نمایند. اما در عوض فساد اداری به اوج خود رسیده وصرف چند نفر محدود ثروتمند گردیده است.” ذی سندی تایمز 28 سپتامبر 2008

” سیستم غیر مؤثر بین المللی با سیستم نادرست حکومت افغانستان آمیخته است و فساد اداری به یک اصل مبدل گردیده است. و حال هردو یکدیگر را فاسد و ضعیف میخوانند.” رویترز 3 مارچ 2009

” مردم دیگر از مصرف بی جای کمک های بین المللی و نبود شفافیت در مصرف آن خسته و ناامید گردیده اند… ازدیاد خشونت ها مخصوصاً افزایش تلفات ملی باعث میشود که مردم زنده گی خود و فامیل های شان را مصؤن احساس نکند. به همین ترتیب نرخ مواد ارتزاقی با بلند رفتن گراف بیکاری سیر صعودی به خود گرفته است.” نیوزویک 28 جولای 2008

“… نتیجه آنست که از یک دالر امریکایی که برای افغانستان در راستای تحکیم ثبات کمک میشود 80 سنت آن دوباره به واشنگتن برمیگردد. یعنی 1 دالر برای افغانها مساوی به 20 سنت است.” ایروشیا نت 23 سپتامبر 2008

“بحران موجود اقتصادی در جهان موانع جدی را در راستای کمک های بین المللی به کشور ایجاد میکند ودولت افغانستان باید در این زمینه اقدامات پیشگیرانه داشته باشد. در فرصت اول ناکام گردیدیم اما این بار باید به مسیر درست حرکت نماییم. دو سال بعد از امروز ما باید به جهان کامیابی خود را نمایش بدهیم.” رویترز 3 مارچ 2009

” مصارف ماهانۀ ناتو به 20 بیلیون میرسد و انتظار میرود به 22 بیلیون افزایش یاید. اگر 22 بیلیون را در تعلیم و تربیه مصرف کنیم، زنده گی پنج نسل را تغییر میدهد وبا استفاده از مقدار مذکور میتوانیم نهاد های قوی و مؤثر، توانایی های زیاد و نظام اقتصادی در کشور پایه گذاری نماییم.” رادیو آزادی 22 جنوری 2009

” این امکان ندارد که تعلیم خصوصی را حمایت کنیم و نهاد های ملی تعلیمی و تحصیلی را فراموش نماییم.” اشیا تایمز آنلاین 30 آگست 2006

” افغانستان به یک دولت مافیای مواد مخدر تبدیل گردیده است و یک حکومت شبح گونه تمام قدرت را بدست گرفته است.” آپ اید نیوز 14 مارچ 2009

” ما خواستار آنیم تا بالای دو پای خویش ایستاده شویم.” سان دیاگو یونین تربیون 31 مارچ 2004

” جامعه جهانی با افغانستان بدون توجه معامله نموده است و افغانستان اولویت آنها نبوده است.” بی بی سی نیوز 9 مارچ 2009

نوم: محمد اشرف غنی احمد زى
دپلارنوم: شاه جان احمدزى
زوکړه: ۱۳۲۸ ( هـ ل) ثور ، کابل

:زده کړې

.ابتدایه : داستقلال عالی لیسه

.متوسطه : دحبیبیې عالی لیسه
.دښوونځی په دوران کې د (AFS) یوکلن پروګرام دامریکا په متحده ایالاتو کې
.بکلوریا: دحبیبیې عالی لیسه

.لسانس: لومړۍ شپږ میاشتې په کابل پوهنتون ، او دلسانس بشپړه دوره د بیروت په امریکا یی پوهنتون کې دسیاسی علومو په برخه کې
.لومړۍ ماسټری : په سیاسی علومو کې دبیروت له امریکایی پوهنتون څخه
.دویمه ماسټری : په نړیوالو اړیکو او انسان پیژندنه کې دامریکا دکولمبیا په پوهنتون کې

.درېیمه ماسټری: په نړیوالو اړیکو کې دکولمبیا له پوهنتون څخه
.ډاکټری: په انسان پیژندنه ( انټروپالوجی) کې دامریکا دکولمبیا پوهنتون
.همدا راز دنړیوال بانک لپاره دامریکا دمتحده ایالاتو دهارډورډ او سټنفورډ دپوهنتونونو له خوادمشرتابه (لیډرشیپ) دیوه ځانګړی پروګرام ترسره کول

.لومړۍ افتخاری ډاکټری : په ۲۰۰۷ کال کې دامریکا دمتحده ایا لاتو دسکرانتن له پوهنتون څخه دغه افتخاری ډاکټری ورکړل شوه
.دویمه افتخاری ډاکټری : د ۲۰۰۸ کال په جون کې دکاناډا ګیلف پوهنتون نوموړی ته افتخاری ډاکټری ورکړه
ځانګړې دینی زده کړې : دیادولو وړ ده چې ښاغلی ډاکټر محمد اشرف غنی له ماشومتوبه نیولې آن تر نن ورځې پورې داسلامی تعلیماتو دحصول لپاره هڅې کړې دی خو ترټولو جوت کار یې د ۱۹۸۵ میلادی کال څخه تر ۱۹۸۶ میلادی کال پورې دنبوی سیرت په باب دکراچۍ ،لاهور او نورو ښارونو په مدرسو کې زده کړې دی چې دنوموړی په وینا دده لپاره خورا ارزښتمنې وې

همداراز سږ کال دامریکا دتفت پوهنتون ښاغلی ډاکټراشرف غنی ته دنړیوال وطندار ترعنوان لاندې دنړۍ ډیره ممتازه جایزه ورکړه ، باید وویل شی چې دا جایزه دنړۍ ډیرو کمو خلکو اخیستې ،چې داځل یې یوافغان پروفیسر په اخیستو ونمانځل شو

:دندې

.دکابل پوهنتون دهغه مهال په ادبیاتو پوهنځی کې دبشری علوموپه څانګه کې دپوهیالی او پوهنیار په رتبه استاد
.په ۱۹۷۷ میلادی کال کې دډنمارک په آروس پوهنتون کې دلنډمهال لپاره میلمه پروفیسر
.دامریکا دمتحده ایالاتو په ستر پوهنتون بکلی کې دیوه کال لپاره استاد
.دامریکا په مشهور پوهنتون جانزهوپکنز کې اته کاله استاد

لس کاله دنړیوال بانک دپالیسۍ او سټراټیژۍ جوړولو په برخه کې مهم مشر و،دیادولو وړ ده چې ښاغلی ډاکټر اشرف غنی په لومړیو پنځوکلونو کې دختیځې اوسویلی اسیا دهیوادونولپاره کارکاوه اوپه پاتې نوروپنځوکلونو کې یې دبیلابیلونړیوالو چارودسمون اوپه ځانګړی ډول دروسیې داصلاحاتو په اړه دیادولو وړ کارونه ترسره کړل چې ویل کیږی دروسیې دهراړخیز ې اقتصادی رغونې بهیر یې خورا چټک کړ

ښاغلی ډاکټر محمد اشرف غنی دخپل هراړخیز ژوند په اوږدوکې دنړۍ په لسګونو هیوادونو ته سفرونه کړی او دنړۍ په بیلابیلو برخو کې یې زیات شمېر اغیزمن کارونه کړی چې دټولوبیان یې په دې لنډه بیوګرافۍ کې ناشونى کاردى. اما دده دسفرونو په باب ښایی دا مهمه وی چې ووایو ډاکټر غنی دځوانۍ پرمهال دافغانستان ډیرولرې پرتو سیموته په آسونو، اونورومروجوسپرلیو او آن پرخپلو پښو سفرونه کړی او ددې هیوا د په اړه یې هغه مهال ډیر اغیزمن تحقیقات ترسره کړی دی

ډاکټر غنی دخپلو همعصرو څیړونکیوله جملې څخه یوله هغو کسانو څخه دى چې په انګریزی ژبه یې دافغانستان په اړه ډیرې لیکنې کړې دی. او هغه مهال په ډیرومعتبرو سرچینو کې خپرې شوې دی

نوموړی خپلې لومړۍ علمی څیړنې په افغانستان کې داسلام دمبین دین دنفاذ ،دښځوحقوق اوټولنیز عدالت له موضوعاتو څخه پیل کړې او په دې باب یې لیکنې وکړې

همدا راز یې په بل ګام کې ،په قبایلی ټولنه کې داسلام اودولت جوړول، ترسرلیک لاندې یوه مفصله څیړنه وکړه

ورپسې یې ،داسلامی شریعت په محکمه کې دشخړوهوارى،ترنامه لاندې موضوعات راوسپړل چې دتحلیل لپاره یې دعبدالرحمن خان دسلطنت لومړۍ لسیزه وټاکله او دکنړ ولایت د محکمې په اسنادو یې څیړنه پیل کړه

تردې وروسته یې دافغانستان پرمعاصروادبیاتوڅیړنه وکړه اوددری ژبې دمعاصرې ادبی دورې په هکله یې معلومات راټول کړل، چې له علامه محمودطرزی څخه رانیولې دثورترکودتاه پورې یوشمېر عمده برخې یې څیړلې دی

ددې ترڅنګ نوموړی دافغانستان پر اقتصاد،تاریخ او دولتی جوړښتونوباندې هم زیات شمېرمقالې لیکلی او خپرې کړې دی
دعلمی څیړنو په لړ کې دډاکټر غنی یو بل سترکار دافغانستان دڅلورسوه کلن تاریخ په باب څیړنه ده چې له پنځلسمې میلادی پیړۍ څخه ترنولسمې میلادی پیړۍ پورې ډیرموارد په کې ترڅیړنیز پوښښ لاندې راغلی دی اوپوره لس کاله پرې نوموړى بوخت و

ډاکټر اشرف غنی دخپل علمی ژوندانه په بهیر کې ګڼ شمېر نور آثار هم بشری ټولنې ته وړاندې کړی چې زیات شمېر یې دکتابونو ځینې یې دلکچرونواوځینې یې په بیلابیلوفورمونو کې دپوهنتونونو داستادانواو محصلانو داستفادې وړ ګرځیدلی وی

په دې ورستیو کې یې یو کتاب ( ناکام دولتونه او دهغو دکامیابۍتګلار) ترسرلیک لاندې دانګلستان داکسفورډ پوهنتون له خوا په اروپا او امریکا کې خپورشوچې دنړیوالو مطبوعاتو له لارې پرې تاوده بحثونه ترسره شول

ښاغلی ډاکټرغنی د۲۰۰۱ میلادی کال دسپتمبر له یولسم څخه وروسته کله چې په افغانستان کې دیوې بلې بې سارې غمیزې دراپیښیدو ویره وه له نړیوال بانک څخه بې معاشه رخصتی واخیسته اوپه ازادو مطبوعاتو کې یې یولړ مقالې چاپ کړې اوپه لسګونومرکې یې نشرته وړاندې شوې

په داسې حال کې چې نړۍ دافغانستان په اړه له ژورتشویش سره مخامخ وه دملګروملتونو دهغه وخت سرمنشی ښاغلی کوفی عنان له ښاغلی ډاکټرغنی څخه غوښتنه وکړه چې دافغان مسئلې دحل لارې دموندلوپه منظور دې د دې سازمان له یوه لوړپوړی چارواکی او دافغانستان لپاره دباصلاحیته استازی ښاغلی لخضرابراهیمی سره دځانګړی سلاکار په توګه په کارپیل وکړی، ډاکټرغنی داوړاندیز ومانه او دهمدې پرله پسې هڅو په نتیجه کې وتوانیده چې دبن دموافقې په ترتیب کې ونډه واخلی او نړۍ وپوهوی چې افغانان کولاى شی دخپل عنعنوی دود یعنې لویې جرګې په چوکاټ کې ورپیښې ستونزې اوارې کړی او له هغه سیمه ییز ګروپ څخه چې دټول هیواداستازیتوب نه شی کولاى قدرت دهمدې میکانیزم (جرګه) له لارې ملت ته انتقال کړاى شی چې دهمدې پوهاوی په نتیجه کې دمراحلو ټاکنه وشوه اوورپسې مؤقته اداره منځ ته راغله

ښاغلی ډاکټر اشرف غنی احمدزی دمؤقتې ادارې ترختمېدویوه میاشت وروسته دافغانستان لسوولایتونو ته کاری سفرونه وکړل او روان حالات یې ترڅیړنې لاندې ونیول په همدې وخت کې یې دافغانستان دهغه مهال دادارې په غوښتنه دملګرو ملتونو سازمان اونړیوال بانک ته استعفا ورکړه او له هرډول مالی امتیاز پرته دولسمشر ځانګړى سلاکار مقررشو

یوه موده یې په پوره بریالیتوب دا دنده پرمخ یوړه او وروسته بیا په افغانستان کې دمرستو دانسجام دادارې مشر وټاکل شو ،ښاغلی غنی په دې اداره کې دپام وړکارونه سرته ورسول چې دساری په توګه کولاى شو ووایو چې لومړى یې دملی بیا رغونې سرتاسری بنسټونه او اصول وټاکل ورپسې یې دهغه کال دحمل په میاشت کې دمرستو دجذب نړیوال کنفرانس ته تیارى ونیوه چې په کابل کې جوړشو، په دې کنفرانس کې ډاکټر غنی نړیوالو ته دافغانستان دحکومت او خلکولومړیتوبونه په ګوته کړل او یوه سالمه مهالنۍ تګلاره یې وړاندې کړه

ترکنفرانس وروسته نوموړى دیادې شوې ادارې له خوا بیړنۍ لویې جرګې ته دمالیې دوزیر په توګه وپیژندل شو چې جرګې داوړاندیز ومانه او ښاغلى ډاکټر اشرف غنی دانتقالی دورې دمالیې دوزیر په حیث مقررشو

دهیرولو نه ده چې داوخت دافغانستان مالی اوپولی سیاست جګړودومره ځپلى و چې دنړۍ په کوم بل هیوادکې یې سارى نه شولیدل کیداى، خو ډاکټرغنی وتوانیده چې دګمرکونواوعوایدو په مرکزی کولوکې دامنیت شورا فیصله یوازې په شپږواونیوکې عملی کړی اودپولی اومالی سیاست په برخه کې بنسټیزاصلاحات رامنځ ته کړی.ددې ترڅنګ یې دهیواد عمده ولایتونوته سفرونه وکړل او دملی پیوستون، مخابراتواوصحی پروګرامونو په ترتیب او له نورووزارتونو سره داړیکوپه تنظیم کې یې اغیزمن رول ولوباوه، دهیوادپه دننه کې یې دمالی چارودتنظیم په موخه کاری پلانونه ترتیب کړل او له هیواده بهریې هم دنړۍدخبرولولپاره هم دیادولووړګامونه واخیستل ،چې یومهم کاریې دتوکیوکنفرانس لپاره افغان دولت ته دیوې داسې بیانیې اوپروګرام تیارول وچې نړۍ یې له افغانستان سره دمرستې کولوته قانع کړه

ورپسې دبرلین دکنفرانس وار راغى او داوخت نړۍ غوښتل افغانستان ته یوازې یومیلیارد ډالره مرسته ورکړی اما دوخت دمالیې دوزیرپرله پسې هڅې وې چې نړۍ حاضره شوه په هماغه کنفرانس کې له افغان حکومت سره د 8.2 میلیاردوډالرومرستې ژمنه وکړی،په عین حال کې نړۍ داهم ومنله چې په افغانستان کې 26.5 میلیاردوډالروبهرنۍ پانګونې ته اړتیا ده، دافغانستان په ټول تاریخ کې دایوبې ساری کنفرانس وچې یونیستمن اوجګړه ځپلی هیواد وکولاى شول خپل دبیارغونې پروګرامونه وړاندې کړی او نړۍ پرې قانع کړی

دپورتنیوښوکارناموپه پایله کې په ۲۰۰۳ میلادی کال ښاغلى ډاکټرغنی داسیا دممتاز اوکامیاب مالیې وزیرپه توګه وپیژندل شو چې دکال دوزیر جایزه یې هم ترلاسه کړه

کله چې په ۲۰۰۴ کال کې دانتقالی دولت دوره پاې ته ورسیده ، ډاکټر محمد اشرف غنی ونه غوښتل چې په بله کابینه کې ګډون وکړی او دلوړوزده کړو دبهیر داصلاح په منظور یې دکابل پوهنتون دبیا رغونې چاروته مخه کړه. پوره یوکال یې دکابل پوهنتون له استادانو اومحصلینو سره کاری لیدنې کتنې وکړې اوپه دې چوکاټ کې یې داساسی جوړونې پایله ترلاسه کړه چې یوه اندازه لومړنۍ اوضروری مرستې ترلاسه شوې

ډاکټر اشرف غنی احمدزى په ۲۰۰۶ کال دنړیوالو مطبوعاتوله لارې د ملګروملتونو دعمومی سرمنشی دکاندید مرحلې ته دسرمنشی په توګه مطرح شواو بیا دافغان حکومت له خوا داوړاندیز رسماً هغې ادارې ته وړاندې شو

په ۲۰۰۷ کال دده نوم بین المللی مطبوعاتو دنړیوال بانک درئیس په حیث وړاندې کړ

نوموړى چې کله په ۲۰۰۶-۲۰۰۸ کلونو کې په سفرونوبوخت و، په یوشمر نړیوالو مواردوکې یې څیړنې ترسره کړې چې یو اثر یی (ناکام دولتونه او دهغو دکامیابۍتګلار) ترسرلیک لاندې یوکتاب هم چاپ شو او په نړیواله کچه دډیروسترو علمی او تحقیقاتی مراکزواومطبوعاتو له خوا پرې بحث روان دى

ډاکټرغنی په همدغو دووکلونوکې دنړیوالو مؤسساتو په غوښتنه دسوډان، کوسوو او نیپال دولتونوته مشورې ورکړی

همدا رازډاکټرصاحب له یوې بلې تحقیقاتی او مشورتی مؤسسې سره چې دمعاصرودولتونوجوړیدودادارې په نامه منځ ته راغلې دنده پرمخ یوړه، دامؤسسه دکامیابودولتونو هغه تجربې اوتګلارې چې دناکامو دولتونو له ځینو شرائطوسره سمون خوری اوناکام دولتونه ورته اړتیا لری تر څیړنې لاندې نیسی

ډاکټرغنی په ډیرونړیوالوکمیسیونونوکې یې برخه اخیستې چې له هغې جملې څخه یو دملګروملتونو ،دقانون له نظره دبې وزلوخلکو بسیا کول،نومیږی په ګوته کولاى شو. په دې موده کې نوموړى دامریکې دوکیلانودنړیوال عدالت په پروګرام کې دقانون دحاکمیت دپروژې دعالی مشورتی کمېټې غړى و،همدا رنګه دبروکنګ دمؤسسې (په نړۍ کې دامن اوسولې دراتګ) دپروژې دعالی کمیټې غړیتوب یې هم درلود. او ددې په خواکې یې نورې ډیرې بشری چارې هم سرته رسولی چې دټولوبیانول په دې لنډه لیکنه کې ناممکن دی

افغان حکومت له ډاکټر غنی نه پر ملی مسائلو مشورې غوښتی او نوموړی هم د هیواد پر عاجلو اړتیاو لکه امنیتی برخو کې د مشوری ورکولو څخه ډډه نده کړی. په ۲۰۱۰ کال کې، افغان حکومت له ډاکټر څخه غوښتنه وکړه چې د (کابل کنفرانس) د جوړیدو او تنظیم مسئولیت په غاړه واخلی. دغه غونډه هم د تاریخی اړخه او هم له اقتصادی پلوه ډیره مهمه وه ، د هیواد پلازمینه په یوه ورځ کې د ۴۵ بیلابیلو مطرحو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کوربه وه. نو داغونډه افغانانو ته ملی ارزښت درلو او ډاکټر غنی هم خپل مسئولیت ادا کړ. دغه راز د ۲۰۱۰ کال د نومبر په میاشت له دوی وغوښتل شو چې د نړیوالو ځواکونو څخه د امنیتی مسئولیتونو د لیږد د تنظیم مشری په غاړه واخلی او تر اوسه پوری دغه دنده ترسره کوی. څرنګه چې دا د امنیت برخه وه او امنیت د هیواد عاجل ضرورت دی نو نوموړی هم د ملی مسائلو د یوی مهمې برخې په توګه دغه مسئولیت ومانه

دا باید روښانه شی چې ډاکټر غنی ددغو ټولو مسئولیتونو او سلامشورو په بدل کې نه هم د حکومت څخه میاشتنې معاش اخلی او نه هم نور امتیازونه

ډاکټر غنی د لیږد د پروسی د مسئول په توګه یواځې په یو کال اتیا (۸۰) ځلی ۳۴ ولایتونو ته سفرونه کړی او د امنیتی له لحاظه د ټولو ولایتونو څخه یی پراخ درسونه زده کړی چې ددغو درسونو له برکته د هیواد د امنیت نبض ورته معلومه شوه او اوس ددی جوګه ددی چې امنیتی مسائل په ښه بڼه تحلیل کړی او په ملی مباحثو کې له افغانانو سره یی شریکې کړی

ښایی داساده مسئله نه وی چې ښاغلی غنی لس کاله دافغانستان په څلورسوه کلن تاریخ او تیروهیروواقعاتو پسې پلټنه کوله او تردې وروسته یې بیا ددغه زخمی هیواد دزخمونو ددرمان لپاره ترخپلې وسې لسیزې مبارزه کوله بلکې ددې هڅې او تلاش تر شا یو فکر پروت دى چې ښاغلى غنی به هیڅ وخت ارام ته پرې نږدی . دا پټ اوغلى احساس هغه دردوونکى کیفیت دى چې دشلمې پیړۍ ستر افغان جناب

الفت یې هم ارام ته نه پریښوده ویل به یې
یوپټ غلى احساس دى چې ارام مې نه پـریږدی
په اورمـې کـړوی لـکه چې خــام مې نه پریږدی

ډاکټر غنی دافغانی ټولنې له روایت اوثقافت څخه الهام اخیستى وچې کلونه یې ددې ټاټوبی دصوفیه کرامو دپیښلیک او ژوندواندپه راسپړنه تیرکړل او لاتراوسه هم ددې هیواد په اساسی مطالعه اوڅیړنه بوخت دى

PROFILE

Dr Ashraf Ghani grew up in Afghanistan before pursuing his education abroad. Like so many Afghans, foreign invasion and civil war led to the persecution of his family and forced him to remain in exile. Whilst abroad he became a leading scholar of Political Science and Anthropology and then worked at the World Bank where he learned the tools of international development assistance. Following the fall of the Taliban in 2001 he returned to Afghanistan seeking to devote his unique skills and knowledge to the task of rebuilding the country. He advised interim President Karzai and served as the Finance Minister in the Transitional Islamic State of Afghanistan until December 2004. During his tenure as Finance Minister, he designed a package of reforms and initiatedseveral public investment programs that led to

Potrait

significant improvements in the livelihoods of ordinary Afghans across the country. He declined to join the new elected Government in December 2004. However, he remained an influential voice in the political circles both in Afghanistan and abroad.

Early Life

Ashraf Ghani was born to an influential family in Afghanistan in 1949, and spent his early life in the Province of Logar. He completed his primary and secondary education in Habibia High School in Kabul. Growing up in Kabul under monarchy, where his father worked in various senior capacities, he has been immersed in politics from his early days.

Education and Early Career

As a young man Ashraf travelled to Lebanon to attend the American University in Beirut, where he met his future wife, Rula, and earned his first degree in 1973. He returned to Afghanistan in 1974 to teach Afghan studies and Anthropology at Kabul University before winning a government scholarship to study for a Master’s degree in Anthropology at New York’s Columbia University. He left Afghanistan in 1977, intending to be away for two years. When pro-Soviet forces came to power, most of the male members of his family were imprisoned and he was stranded in the US. He stayed at Columbia University and won his Ph.D. there, with a doctoral thesis (Production and domination: Afghanistan, 1747-1901) and was immediately invited to teach at University of California, Berkeley (1983) and then at Johns Hopkins University (1983-1991). During this period he became a frequent commentator on the BBC Dari and Pashto services, broadcast in Afghanistan

International Career

In 1991, Dr. Ghani joined the World Bank as lead anthropologist, advising on the human dimension to economic programs. He served for 11 years, initially working on projects in East Asia, but moving in the mid-nineties towards articulating the Bank’s social policy and reviewing country strategies, conditionalities, and designing reform programs. In 1996, he pioneered the application of institutional and organizational analysis to macro processes of change and reform, working directly on the adjustment program of the Russian coal industry and carrying out reviews of the Bank’s country assistance strategies and structural adjustment programs globally. He spent five years in China, India, and Russia managing large-scale development and institutional transformation projects. Whilst at the World Bank Dr Ghani attended the Harvard-INSEAD and Stanford business schools leadership training program.

Work after 2001

Following the ousting of the Taliban in late 2001, Dr Ghani was asked to serve as Special Adviser to Ambassador Lakhdar Brahimi, the UN Secretary General’s special envoy to Afghanistan. In that capacity, Dr Ghani returned to Afghanistan and worked on the design, negotiation and implementation of the Bonn Agreement, which set out the roadmap for transition to a new government based on popular consent. During the Interim Administration, Dr Ghani served, on a pro bono basis, as Chief Adviser to Interim President Karzai and was among the first officials to disclose his assets. In this capacity, he worked on the preparation of the Loya Jirgas (grand assemblies) that elected president Karzai and approved the constitution.

Work as Finance Minister

As Afghanistan’s Finance Minister for the duration of the Transitional Administration, Dr Ghani is widely credited with the design and implementation of some of the most extensive and difficult reforms of the period. He issued a new currency in record time; computerized the operations of treasury; institutionalized the single treasury account; adopted a policy of no-deficit financing; introduced the budget as the central instrument of policy; centralized revenue; reformed the tariff system and overhauled customs; and instituted regular reporting to the cabinet, the people of Afghanistan, and international stakeholders as a tool of transparency and accountability.

Dr Ghani has combined personal integrity with extremely tough measures against corruption. When he became Finance Minister he fired corrupt officials from the Finance Ministry, ignoring those who threatened to take revenge. He refused to pay the army until they produced a genuine roster of soldiers, rightly suspecting that the figures were exaggerated so as to claim extra money.

Dr Ghani harnessed his knowledge of the international system to break new ground in coordinating donor assistance. He required donors to keep their interventions to three sectors, thereby bringing clarity and mutual accountability to their relations with government counterparts, and preparing a development strategy that put the Afghans in the driver’s seat regarding accountability for their future.

In recognition of his services, he was awarded the Sayed Jamal-ud-Din Afghan medal, the highest civilian award in the country. He was recognized as the Best Finance Minister of Asia in 2003 by Emerging Markets for his efforts.

On March 31-April 2004, he presented a seven-year program of public investment, Securing Afghanistan’s Future, to an international conference in Berlin attended by 65 finance and foreign ministers. Described as the most comprehensive program ever prepared and presented by a poor country to the international community, Securing Afghanistan’s Future was prepared by a team of one-hundred experts working under the supervision of a committee chaired by Dr Ghani. The concept of a double-compact, between the donors and the government of Afghanistan on the one hand and between the government and people of Afghanistan on the other, underpinned the program of investment in Securing Afghanistan’s Future. The donors pledged $8.2 billion at the conference for the first three years of the program –- the exact amount asked by the government — and agreed that the government’s request for a total seven-year package of assistance of $27.5 billion was justified.

Throughout his career, Dr Ghani has focused relentlessly on poverty eradication through the creation of wealth and the establishment of the rights of citizenship. In Afghanistan, he is attributed with designing the National Solidarity Program, a program of bloc grants to villages in which elected village councils determine both the priorities and the mechanisms of implementation. The program has been rolled out across the country and has become so successful that other countries around the world are seeking to emulate it. Dr Ghani also partnered with the Ministry of Communication to ensure that telecom licenses were granted on a fully-transparent basis. As a result, the number of mobile phones in the country jumped from 100 in July 2002 to over a million at the end of 2005. Private investment in the sector exceeded $200 million and the telecom sector emerged as one of the major sectors of revenue generation for government.

After the election of President Karzai in October 2004, Mr Ghani declined to join the cabinet and instead asked to be appointed as Chancellor of Kabul University. As Chancellor, he was engaged in articulating the concept of shared governance among the faculty, students, and staff and advocating a vision of the University where men and women with skills and commitment to lead their country in the age of globalization can be trained.

Dr Ghani subsequently founded the Institute for State Effectiveness, to help governments and their international partners to build more effective, accountable systems of government. As Chairman of the Institute Dr Ghani co-authored a book , Fixing Failed States, to international critical acclaim

نشر: با ذکر منبع مجاز است، با متخلفین بر خورد قانونی صورت میگیرد

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: