دوشنبه , ۴ ثور ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > فارم امتحان کانکور افغانستان > فورم های کانکور بدخشان با کلید جوابات سال ۱۳۹۴
فورم های کانکور  بدخشان با کلید جوابات سال ۱۳۹۴

فورم های کانکور بدخشان با کلید جوابات سال ۱۳۹۴

تهیه و ترتیب : انجنیر حنیف الله حکیمی | آموزشگاه علمی کنکاش

فورم دور اول کانکور بدخشان  دانلود
فورم دور دوم کانکور بدخشان دانلود
فورم کانکور شغنان بدخشان دانلود
فورم کانکور فیض اباد بدخشان دانلود

 

نظریه خود را بنوسید