یکشنبه , ۱ اسد ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > اطلاعیه بورسیه ها > لست منظوری کاندیدان بورسهای به مصرف دولت افغانستان کشور هند
لست منظوری کاندیدان بورسهای به مصرف دولت افغانستان کشور هند

لست منظوری کاندیدان بورسهای به مصرف دولت افغانستان کشور هند

لست منظوری کاندیدان بورسهای به مصرف دولت افغانستان کشور هند

 

از آنعده کاندیدانیکه اسمای شان شامل لست باشد هر چه عاجلتر جهت امضای پاسپورت و فورم ویزه کشور بورس دهنده و تکمیل معاینات صحی پولیو به وزارت تحصیلات عالی تشریف آورند.

ضمناً کاندیدان 3 قطعه عکس با پس زمینه سفید و تذکره تابعیت را نیز با خود داشته باشند.

No name f/name surname provence course university
1 Foroozanda Dad mohamad Atayee Mulsamd Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
2 Abdul Sami Basir Ahmad Rahimi Mulsamd Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
3 Sharif Kheiruddin Sahil Mulsamd Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
4 Omid Abdul Ahmad Walizada Mulsamd Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
5 Mohammad Saber Mohammd Zahir Yaqoubi Mulsamd Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
6 Fareidoon Abdul Ahmad Faizi Mulsamd Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
7 Sumaya Abdul Zaher Mohammady Mulsamd Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
8 Aryan Agha Mohammad Haidary Mulsamd Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
9 Mohammad Ibrahim Mohammad Ishaq Tamkin Mulsamd Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
10 Raz Mohammad  Haji Mohammad Khan Abasy Paktika Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
11 Karimullah Abidullah Ahsas Paktya Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
12 Mohammad Anwar Dost Mohammad Stanikzai Paktya Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
13 Noor Agha Abdul Mir Wafa Paktya Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
14 Khalid Ghulam Nabi Bahawy Panjshir Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
15 Mohammad Sharif Mohammad Nabi Shakir Zabul Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
16 Samiullah Mohammad Asif Zabli Zabul Computer Science Amritsar College of Engineering& Technology, Amritsar
17 Mojib Rahman Abdul Rahman Joya Balkh Electrical Engineering BMS Education Trust, Bangalore
18 Mohammad Yosuf Mohammad Mosavi Ghazni Electrical Engineering BMS Education Trust, Bangalore
19 Mohammad Jalil Asadullah Rezaiee Ghazni Electrical Engineering BMS Education Trust, Bangalore
20 Dawood Mohammad Zahir Rasa Ghazni Electrical Engineering BMS Education Trust, Bangalore
21 Raban Mohammad Amin Akbary Herat Electrical Engineering BMS Education Trust, Bangalore
22 Hamidullah Mohammadullah Sahak Kabul Electrical Engineering BMS Education Trust, Bangalore
23 Peer Mohammad Gulam Mohammad Raihan Kochi Electrical Engineering BMS Education Trust, Bangalore
24 Zahidullah Abdullah Qadiri Badakhshan Electrical Engineering BMS Education Trust, Bangalore
25 Roohullah Mohammad Yasin Yasini Badakhshan Electrical Engineering BMS Education Trust, Bangalore
26 Mohammad Ismail Mohammad Amin Amini Badghis Electrical Engineering Grru Nanak Institutions, Hyderabad
27 Safatullah Wazirullah Qorishy Badghis Electrical Engineering Grru Nanak Institutions, Hyderabad
28 Satar Abdul Ekhlaqi Bamyan Electrical Engineering Grru Nanak Institutions, Hyderabad
29 Mashoquddin Moslihuddin Abid Mulsamd Electrical Engineering Grru Nanak Institutions, Hyderabad
30 Abdul Bayes Shir Aqa Bariz Mulsamd Electrical Engineering Grru Nanak Institutions, Hyderabad
31 Ziaul  Rahman Ghulam Haidar Haideri Nuristan Electrical Engineering Grru Nanak Institutions, Hyderabad
32 Khan Jan Gulistan Heelaman Paktika Electrical Engineering Grru Nanak Institutions, Hyderabad
33 Nazir Ali Mohammad Parsa Uruzgan Electrical Engineering Grru Nanak Institutions, Hyderabad
34 Zabehulla Mohammad Hasan Noory Bamyan Economics ICFAI University, Hyderabad
35 Abdullah Khan Ali Hemat Kochi Economics ICFAI University, Hyderabad
36 Sobhan Allah Mazidullah Bahij Takhar Economics ICFAI University, Hyderabad
37 Abdul Malik Abdul Wadood Farhmand Takhar Economics ICFAI University, Hyderabad
38 Mohammad Aman Safar Mohammad Daneshyar Bamyan Economics ICFAI University, Hyderabad
39 Safiullah Asudullah Barichi Badighs Economics Jain University,Bangalore
40 Hasib Amir Jan Ahmad Zai Kochi Economics Jain University,Bangalore
41 Shahabouddin Mohamad Ashaq Mangal Nuristan Computer Science Jain University,Bangalore
42 Mohiburahman Gulob Khan Meenanak Nuristan Computer Science Jain University,Bangalore
43 Samiullah Mubarak Shah Hashimzai Nuristan Computer Science Jain University,Bangalore
44 Zahid Rahman Fazal Rahman Ghumsharek Nuristan Computer Science Jain University,Bangalore
45 Zabihuallah Mohammad Farooq Karwan Nuristan Economics Jain University,Bangalore
46 Hedayatullah Enayatullah Zafir Panjshir Economics Jain University,Bangalore
47 Mohammad Ramin Jan Mohammad Khan Dastagir Panjshir Economics Jain University,Bangalore
48 Safia Mohammad Essa Eftikhary Samangan Computer Science Jain University,Bangalore
49 Hosnia Mohammad Essa Eftikhary Samangan Computer Science Jain University,Bangalore
50 Lutfullah Noorullah Haq Nesare Samangan Computer Science Jain University,Bangalore
51 Qorban Ali Gholam Sakhi Sakhi Zada Samangan Economics Jain University,Bangalore
52 Nasir Ahmad Mohammad Zaman Rashed Samangan Economics Jain University,Bangalore
53 Ahmad Reza Gholam Hassan Hoseyni Sar-e-Pul Computer Science Jain University,Bangalore
54 Mirwais Faizullah Sharifi Sar-e-Pul Economics Jain University,Bangalore
55 Mujtaba Akram Akram Sar-e-Pul Computer Science Jain University,Bangalore
56 Ahmad Shah Hossain Ali Ataei Uruzgan Computer Science Jain University,Bangalore
57 Karimullah Najibullah Zaland Zabul Computer Science Jain University,Bangalore
58 Matiullah Gul Khan Baha Zabul Computer Science Jain University,Bangalore
59 Hajar Safar Mohammad Qaimy Maidan Wardak Computer Science Jain University,Bangalore
60 Nik Qadam Habibullah Noorzad Badighs Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
61 Abdul Rahman Payanda Khan Azamy Ghazni Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
62 Jamilul Rahman Habibul Rhaman Balakarzai Kandahar Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
63 Abdul Shukoor Mustafa Safi Kapisa Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
64 Nabiullah Aziz Rahman Ahmadi Khost Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
65 Mohammad Haroon Serajudin Rahimy Kunduz Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
66 Nasratullah Ataullah Corak Kunduz Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
67 Sanger Mohammad Nawab Afghan Laghman Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
68 Said Karim Said Qasem Mohammady Logar Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
69 Abdul Saleem Abdul Qayoum Ahmadi Logar Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
70 Abdul Wasi Abdul Karim Karimyar Mulsamd Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
71 Nazir Ahmad Lal Baz Niazi Mulsamd Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
72 Abdullah Ghulam Haidar Akbari Mulsamd Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
73 Ajmal Abdul Samad Samadi Mulsamd Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
74 Hassan Dad Mohammad Afzal Halimi Mulsamd Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
75 Ahmad Zia Sayed Omran Sayeedy Mulsamd Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
76 Lutfullah Mohammad Mussa Tofan Mulsamd Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
77 Hashmat Khan Mohammad Yaqoob Ahmadzay Mulsamd Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
78 Mohammad Esmail Abdullah Nasrat Kapisa Computer Science KIIT University, Bhubaneshwar
79 Shafiqullah Dilawar Sarwary Badakhshan Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
80 Abdul Basir Mohammad Behrooz Badghis Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
81 Sayed Bahadden Sayed Sadadden Bahin Badghis Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
82 Mojahad Juma Khan Yousefzai Badghis Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
83 Ali Hosin Alla Dad Naseri Bamyan Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
84 Sayed Jamil Sayed Haider Omid Bamyan Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
85 Taj Mohammad Ghulam Abbas Shafayee Daikundi Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
86 Najeebullah Abrahm Yousufi Daikundi Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
87 Ali Jan Zahir Ranjbar Daikundi Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
88 Mohammad Baqir Sayed Mohammad Hussain Basharmal Daikundi Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
89 Nametullah Zaro khan Sahebzada Mulsamd Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
90 Zabiullah Ghulam Haidar Haidary Mulsamd Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
91 Rohullah Mohammad Musa Tofan Mulsamd Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
92 Zahidullah Mohammad Naqib Sadat Nuristan Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
93 Ahmad Shah Haji Guli Ayobi Paktya Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
94 Salim Ghulam Haidar Haidary Parwan Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
95 Samiullah Mohammad Qudoos Sherzay Parwan Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
96 Boman Ali Nawroz Arifi Uruzgan Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
97 Abdul Ahad Rais Khan Ahadi Kochi Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
98 Abdul Khaliq Abdul Aziz Keyhani Badghis Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
99 Asad Mohammad Zafar Mohammadi Bamyan Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
100 Naser Ayamulddin Malik zada Mulsamd Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
101 Imran Abdul Samad Baria Paktika Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
102 Hayatullah Mohammadullah Alimey Samangan Electrical Engineering Lovely Proffessional Univerasity, Punjab
103 Sayed Haji Khan Sayed Naseruddin Sayar Faryab Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
104 Somaya Ghulam Hussan Fedayee Mulsamd Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
105 Hasibullah Mohammad Dawood Masudy Nuristan Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
106 Hamidullah Gholam Hosin Tanha Nuristan Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
107 Fazal Rabi Mohammad Yaseen Amam Zada Panjshir Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
108 Abdul Sami Abdul Samad Ayoubi Panjshir Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
109 Zia ul Haq Mohammad Wafa Behroz Panjshir Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
110 Sayed Mahboob HajeSayed Momen Sadaat Sar-e-Pul Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
111 Asadullah Mulla Abdullah Khadim Zabul Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
112 Kanishka Hasamuddin Safi Zabul Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
113 Yahia Zakaria Hamim Zabul Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
114 Mohammadullah Nazel Khan Jalalzai Kochi Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
115 Ahmad shah Mohammad Homdard Badighs Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
116 Sohrab Ali Mohammad Alizada Balkh Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
117 Jamil Huosain Dad Erfani Bamyan Economics Reva Group of  institutions, Bangalore
118 Namatullah Mohammad Jawad Mohammadi Bamyan Economics Reva Group of  institutions, Bangalore
119 Lala Habibullah Malek Zada Farah Economics Reva Group of  institutions, Bangalore
120 Ahmad Ali Mohammad Ali Mohammadi Ghazni Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
121 Abdul Ghafar Salahuddin Rahmany Jowzjan Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
122 Ahmad Zubair Mohammad Sharif Sharify Kabul Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
123 Muhammad Omer Rashid Jan Haqmal Khost Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
124 Noorullah Mohammad Gulab Mohammadi Kunar Economics Reva Group of  institutions, Bangalore
125 Masjedi Mohammad Zaman Aqtash Kunduz Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
126 Mohammad Maisam Mohammad Zaki Sultani Maidan Wardak Economics Reva Group of  institutions, Bangalore
127 Mohammad Raouf Mohammad Amin Karimi Maidan Wardak Economics Reva Group of  institutions, Bangalore
128 Ewaz Ali Piawand Ali Haidary Maidan Wardak Economics Reva Group of  institutions, Bangalore
129 Abdul Rahman Mohammad Islam Elham Maidan Wardak Economics Reva Group of  institutions, Bangalore
130 Awaz Ali Mir Ali Ghulami Mulsamd Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
131 Mohammad Asif Khan Jan Asir Mulsamd Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
132 Said rahman Ata Rahman Dawood Naim Mulsamd Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
133 Abdul Mobin Mohammad Torsan Jahish Mulsamd Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
134 Nasratullah Nasrullah Amini Mulsamd Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
135 Mer Ahmad Abdurazaq Joinda Mulsamd Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
136 Muhammad Abrar Muhammad Panah Noori Mulsamd Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
137 Esmatullah Jan Mohammad Mohammadi Nimroz Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
138 Mohammad Nasim Mohammad Hashem Helali Nimroz Economics Reva Group of  institutions, Bangalore
139 Rukhsar Mohammad Farooq Rahimi Takhar Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
140 Hazrat shah Khuda-e-Rahem Abdali Urzgan Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
141 Sami ul Haq Abdul malik Shahid Zabul Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
142 Sayeed Ahmad Abdul Ahad Jawadi Zabul Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
143 Din Mohammad Gul Mohammad Tawhid yar Kochi Computer Science Reva Group of  institutions, Bangalore
144 Hashmatullah Abdul Ghafar Anwari Badakhshan Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
145 Sayed Abdul hakim Sayed zakarya Hakmat Badighs Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
146 Ali Dad Dastager Yazdani Daikundi Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
147 Eid Mohammad Ali Shair Rezaie Daikundi Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
148 Bilal Gul Ahmad Ahmadi Kunar Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
149 Zabiullah Salem Jan Hemat Mulsamd Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
150 Abdur Rahim Jumah Rahimi Mulsamd Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
151 Mohammad Yousuf Mohammad Ibrahim Khan Ebrahimi Mulsamd Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
152 Hashem Jan Ali Alizada Mulsamd Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
153 Atiqullah Khan Jan Atal Mulsamd Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
154 Mohammad Faisal Mohammad Aman Zarbi Poyenda Mulsamd Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
155 Noor ul haq Sayed Faqir Faqiri Mulsamd Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
156 Sayed Karim Abdul Waris Karimi Mulsamd Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
157 Mohmmad Qasem Abdul Latif Danish Mulsamd Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
158 Abdul Khaleq Mohammd Yaqub Khaleqyar Mulsamd Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
159 Obaidullah Abdul Mubeen Obaid Mulsamd Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
160 Khalid Dull Aqha Sidath Nuristan Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
161 Hazrat Khan Guldad Khan Katawazay Paktika Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
162 Abdul Ghayas Abdul Ghani Ghayrat Paktika Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
163 Mohammad Shouib Mohammad Sharif Qaze khany Parwan Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
164 Ahmad Khalid Allah Dad Ahamady Parwan Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
165 Ziauddin Mohammad Hanif Hanifi Samangan Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
166 Ewaz Abdullah Ahsani Samangan Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
167 Ahmad Farid Abdul Karim Farad Sar-e-Pul Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
168 Ghulam Hazrat Ghulam Sakhee Qurbani Sar-e-Pul Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
169 Lutfullah Abdul Hakim Malistani Uruzgan Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
170 Sayed Abdulllah Sayed Omer Agha Omari Zabul Electrical Engineering Sharda University, Greater Noida
171 Mohammad Haroon Mohammad Arif Mohammadi Badakhshan Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
172 Farshad Adell Mohammad Mohammady Kapisa Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
173 Mohammad Jawad Aqa Mohammad Azizi Logar Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
174 Sayed Halim Sayed Mohammad Salim Sadat Logar Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
175 Mohammad Samir Sarwar Khan Niazi Mulsamd Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
176 Maiwand Sher Zaman Mohammadi Mulsamd Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
177 Sabria Adam Khan Latifi Mulsamd Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
178 Ali Shir Camel Big Mohammadi Mulsamd Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
179 Hamidullah Qabad Khan Amiri Mulsamd Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
180 Matiullah Ghulam Sakhy Qayomi Mulsamd Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
181 Farah Naz Ghulam Rohani Rohani Mulsamd Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
182 Mohammad Jawed Ahmad Ali Qasemi Mulsamd Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
183 Abdul Mobin Mohammad Din Nikfar Mulsamd Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
184 Sallar Mohammad Eqbal Sarkada Panjshir Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
185 Hilaludin Mohammad Sadiq Mufti Zada Sar-e-Pul Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
186 Hayatullah Haji jan mohammad Khoshal Zabul Computer Science Suresh Gyan Vihar University, Jaipur
187 Mahboob Mohammad Rahim Rahimi Nimroz Economics Symbiosis International University,pune
188 Zekirya Mir Hatem Sarwary Paktika Computer Science Symbiosis International University,pune
189 Faizullah Khan Hadi Khan Zadran Paktika Economics Symbiosis International University,pune
190 Niamatullah Mohammad Akbar Bakhshi Panjshir Computer Science Symbiosis International University,pune
191 Nadira Haydir Qurbany Samangan Computer Science Symbiosis International University,pune
192 Nooria Mohamamd Qurban Ahmadi Samangan Economics Symbiosis International University,pune
193 Sakhy Noor Nasrullah Nasrat Sar-e-Pul Economics Symbiosis International University,pune
194 Sebghatullah Sultan Mahmood Rahemi Takhar Economics Symbiosis International University,pune
195 Zabihullah Haji Jafar Kajar Khel Zabul Computer Science Symbiosis International University,pune
196 Mohammad Hussain Noorullah Hazem Noori Sar-e-Pul Economics Symbiosis International University,pune
197 Mujtaba Delawar Khan Aimaq Baghlan Economics Vignan University, Guntur
198 Ahmad Mureed Shah Malik Sarwaree Kapisa Economics Vignan University, Guntur
199 Besmullah Mohammad Nabi Wafa Kunduz Economics Vignan University, Guntur
200 Abdul Tawab Sultan Aziz Abbasi Logar Economics Vignan University, Guntur
201 Gholam Nabi Gholam Sakhi Golzary Nimroz Economics Vignan University, Guntur
202 Frozsh Saduddin Saddy Kabul Computer Science SHIATS, Allahabad
203 Saifullah Dur Mohammad Mohammadi Paktya Economics SHIATS, Allahabad
204 Sohaila Gholam Nabi Mohammadi Samangan Economics SHIATS, Allahabad
205 Sayed Jafar Sayed Ali Jan Hussaini Uruzgan Economics SHIATS, Allahabad
206 Marzeia Ghulam Sarwar Sarwary Badakhshan Computer Science Aditya College Engineering,surampalem,Andhra Pradesh
207 Fariwar Abdul Hay wahezy Badakhshan Computer Science Aditya College Engineering,surampalem,Andhra Pradesh
208 Mohammad Taqi Mohammad Ali Shahen Bamyan Economics Aditya College Engineering,surampalem,Andhra Pradesh
209 Sakina Fazel Ahmad Kamagar Maidan Wardak Computer Science Aditya College Engineering,surampalem,Andhra Pradesh
210 Abdulkhalil Mohammad Raza Saifoori Badighs Economics Aditya College Engineering,surampalem,Andhra Pradesh
211 Abdul Mosaweer Mohammad Asil Joya Mulsamd Computer Science Brindavan College,Bangalore
212 Fayaz Enayatullah Nasraty Panjshir Computer Science Brindavan College,Bangalore
213 Said Nizammddin Haje Said Salih Mohamamad Sadat Sar-e-Pul Computer Science Brindavan College,Bangalore
214 Toryalai Mohammad Mohammady Farah Economics ICFAI University, Hyderabad
215 Ziaul Haq Haji Taj Mohammad Zia Kunar Economics ICFAI University, Hyderabad
216 Ali Fardin Haji Abdul Wahab Wasiq Samangan Economics ICFAI University, Hyderabad
217 Esmaiel Hatam Rahimi Nimroz Economics Vignan University, Guntur
218 Sayed Hasan Sayed Emam Sayedy Takhar Economics Vignan University, Guntur

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: