یکشنبه , ۷ جوزا ۱۳۹۶
اطلاعیه های جدید
خانه > لينک ها > لینک ها
لینک ها

لینک ها

جمهوری اسلامی افغانستان
شورای ملی
ستره محکمه

سایت وزارت های افغانستان
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
وزارت احیا و انکشاف دهات
وزارت زراعت و مالداری
وزارت شهداء و معلولین
وزارت انرژی و آب
وزارت امور خارجه
وزارت امور داخله
وزارت مخابرات
وزارت معارف
وزارت تجارت
وزارت عدلیه
وزارت مالیه
وزارت دفاع
سایت های کمیسیون ها و نهاد های دولت افغانستان
مرکز تحقیقات علمی افغانستان در پوهنتون کابل
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (AIHCR)
دفتر حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (AISA)
کتابخانه الکترونیکی افغانستان
ریاست احصائیه مرکزی
کنفرانس سارک

سایت های سازمان های داخلی و خارجی و نهاد های خصوصی
پروژه بازسازی افغانستان، مرکز همکاری بین المللی، پوهنتون نیویارک
آرشیف افغان – جرمن، انستیتوت تحقیق انکشافی، پالیسی پوهنتون بوخم
دفتر هماهنگی کمک ها برای افغان ها (ACBAR)
واحد تحقیقاتی و ارزیابی افغانستان (AREU)
مرکز مطالعات افغانستان، پوهنتون نبراسکا
شبکه انکشافی آغا خان (AKDN)
سازمان نظارت بر حقوق بشر
انستیتوت مطالعات افغانستان
اطاق تجارت افغان- امریکا
گروپ تحقیقاتی افغانستان
اطاق تجارت افغانستان
گروه بین المللی بحران
شبکه امداد افغانستان
شبکه حقوق بشر

سایت های دفاتر و نمایندگی های ملل متحد
سازمان بین المللی کار (ILO) – دیتابس NATLEX در مورد قانون ملی کار افغانستان
دفتر هماهنگی کمک های انسان دوستانه ملل متحد (UNOCHA)
سازمان بین المللی مهاجرین برنامه بازگشت افغانهای متخصص
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)
شبکه یکپارچه اطلاعات منطقه ای ملل متحد- آسیا (IRIN)
کمیشنری عالی ملل متحد برای پنادهنده گان (UNHCR)
برنامه همکاری ملل متحد برای افغانستان (UNAMA)
صندوق کودکان ملل متحد برای افغانستان (UNICEF)
صندوق انکشافی ملل متحد برای زنان (UNIFEM)
برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP)
برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)
سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)
برنامه غذا و زراعت (FAO)
سازمان بین المللی کار (ILO)
برنامه جهانی غذا (WFP)

سایت های موسسات و نهاد های داخلی و خارجی

پروژه تحصیلات عالی افغانستان HEP
دفتر انکشافی بین المللی ایالات متحده امریکا افغانستان (USAID- Afghanistan)
دفتر همکاری انکشافی هالند – سازمان همکاری اقتصادی
دفتر انکشاف بین المللی کشور انگلستان (DFID)
دفتر همکاری بین المللی کشور جاپان (JICA)
دفتر انکشافی بین المللی کانادا (CIDA)
سازمان همکاری اقتصادی (ECO)
صندوق بین المللی پول (IMF)
بانک انکشاف آسیای (ADB)
بانک جهانی مقیم افغانستان

سفارت خانه های افغانستان
سفارت افغانستان در کشور آسترالیا و زیلاند جدید
سفارت افغانستان در کشور ایالات متحده امریکا
سفارت افغانستان در کشور کوریای جنوبی
سفارت افغانستان در کشور فرانسه
سفارت افغانستان در کشور ناروی
سفارت افغانستان در کشور مالیزیا
سفارت افغانستان در کشور جاپان
سفارت افغانستان در کشور کانادا
سفارت افغانستان در کشور پولند

سایت های کانکور افغانستان

سایت کانکور افغانستان

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: