خانه > اطلاعیه ها > اطــــلاعــیـــۀ وزارت تحصیلات عالی در رابطه به دور دوم امــتــحـــانــــات کــانــــکــور حوزه کابل
اطــــلاعــیـــۀ وزارت تحصیلات عالی در رابطه به دور دوم امــتــحـــانــــات کــانــــکــور حوزه کابل

اطــــلاعــیـــۀ وزارت تحصیلات عالی در رابطه به دور دوم امــتــحـــانــــات کــانــــکــور حوزه کابل

اطــــلاعــیـــۀ وزارت تحصیلات عالی در رابطه به دور دوم امــتــحـــانــــات کــانــــکــور حوزه کابل

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم، عمومی و متفرقه سال 1394 و سال های قبلی لیسه های(عبدالرحمن پژواک، زینب کبرا، استقلال، حاجی عبدالقدیر،قلعه کاشف، رحمن بابا،غازی، سید یوسف علمی نمبر2، خصوصی معرفت، نسوان رحمن مینه، الفتح، ملکه ثریا، نسوان وحدت، رابعه بلخی، نسوان ده خدایداد، غلام حیدرخان، بی بی عایشه صدیقه، محمد فقیر فروزی، استاد مصباح، نسوان تاجور سلطانه، ذکور خواجه رواش، نادریه، علاو الدین،  مولانه عبدالمجید مصفا غزنوی، محمد انور بسمل، عبدالغفور احمدی، آزاد خان، محمد موسی شفیق، چهل دختران، استاد محمد صدیق پسرلی). مربوط ریاست معارف شهر کابل رسانیده می شود که کارت های شمول امتحان کانکور لیسه های فوق سر از روز (یکشنبه) مؤرخ  23/12/1394 در لیسه های مربوطه توزیع می گردد و امتحان کانکور این لیسه ها به روز سه شنبه مؤرخ 25/12/ 1394 در پوهنتون های سه گانه کابل ( پوهنتون کابل، پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون تعلیم و تربیۀ شهید استاد ربانی ) به ساعت7:00 صبح اخذ می گردد. شماره اتاق و محل بر گزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت و زمان معین آن به پوهنتون های مربوطه مراجعه نمایید.

نــــوت: از تمام شاملین امتحان کانکور جداً تقاضا می گردد تا در روز امتحان از آوردن مبائیل، مخابره، اسلحه و هرگونه وسیلۀ الکترونیکی و جارحه در صحن امتحان خود داری نمایند. در صورت دریافت وسایل فوق الذکر در نزد داوطـلب، هرچـند که از آن اسـتفاده هم صــورت نگرفـته باشـد، مطابق لایحه، امـتحان وی باطـل  و داوطلب از صحن امتحان اخراج گردیده به مسؤولین امنیتی معرفی می شود.

علاوه بر آن از تمام داوطلبان تقاضا می گردد که در روز امتحان اصل تذکرۀ تابعیت، قلم خودکار سیاه و همچنان جدول کود رشته را نیز با خود داشته باشند.

امتحان لیسه های متباقی بعداً اعلان خواهدشد.          

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید