خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه امتحان کانکور شبانه ولایت بلخ سال ۱۳۹۵
اطلاعیه امتحان کانکور شبانه ولایت بلخ سال ۱۳۹۵

اطلاعیه امتحان کانکور شبانه ولایت بلخ سال ۱۳۹۵

به اطلاع انعده از فارغان صنوف دوازدهم ولایت بلخ و ولسؤالی های مربوط که واجد شرایط در کانکور شبانه اند رسانیده میشود که جهت أخذ فورم امتحان کانکور بخش شبانه بتاریخ ١٣٩۵/٣/٢٩ به معاونیت أمور محصلان پوهنتون بلخ حاضر گردند، و نکات اتی را که از طرف وزارت تحصیلات عالی تصویب گردیده داوطلبان کانکور مرعی دارند.
١: عکس داوطلبان که در فورم نصب میگردد باید رنگه و دارای بگروند سفید باشد، از عکس سیاه و سفید و هم چنان دارای بگروند”زمینه” رنگه یا گلدار بالای فورم جدا جلو گیری نماید، ضمنا عکس باید جدید و به چهره اصلی داوطلب مطابقت داشته باشد.
٢: داوطلبی که قبل از سال ١٣٩٠ فارغ گردیده گردیده سه چانس برای شمولیت در امتحان کانکور را دارند و انعده داوطلبانی که در سال ١٣٩٠ و سال های بعدی آن فارغ گردیده اند صرف دو مرتبه حق شمولیت در امتحان کانکور را دارند، همچنان داوطلبانی که قبلا از طریق کانکور به یکی از پوهنتون ها و یا موسسات تحصیلی معرفی گردیده و در آن پوهنتون یا موسسه تحصیلی ثبت نام نموده باشند، طبق لایحه امتحانات لازم است تا مکتوب منفکی خود را أخذ و ضم فورم نمایند، هرگاه مکتوب انفکاک به ریاست عمومی امتحانات مواصلت نورزیده باشد داوطلب شامل امتحان نمیگردد.
٣: قیمت فورم شمولیت در امتحان کانکور ۴٠٠ افغانی تعین گردیده است.
۴: از کاپی نمودن فورم جدأ جلوگیری صورت گیرد زیرا فورم های ثبت نام دارای بارکود نمبر بوده و کاپی آن مدار اعتبار نمیباشد.
۵: هرگاه داوطلب کارمند رسمی دولت باشد مکلف است تا خلص سوانح خویش را که تائید اداره مربوط باشد ضم فورم نماید.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید