خانه > اطلاعیه بورسیه ها > اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس کشور امارات متحده عربی
اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس کشور امارات متحده عربی

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس کشور امارات متحده عربی

 

   کشور امارات متحده عربی در سال 2014 /2015  برای محصلین افغان از اعطا دو سیت بورسیه تحصیلی  به دوره لیسانس خبر داده است.

طبق فیصله مورخ 11 سد 1393 کمیسیون عالی توزیع بورسها آنعده فارغان سال 1391 و 1392 که فیصدی نمرات دوره ثانوی شان بلند تر از 90 فیصد باشد. میتوانند الی تاریخ 15 اسد/1393 مطابق   6/ اگست/ 2014 غرض ثبت نام، تکمیل اسناد بورسیه به آمریت بورسهای گروپی ریاست تحصیلات عالی در خارج مراجعه نمایند.

رشته ها:

علوم انسانی و اجتماعی.

ساینس.

تعلیم و تربیه.(صرف برای طبقه اناث)

اقتصاد.

حقوق.

زراعت.

اسناد مورد ضرورت:

شهادت نامه و ترانسکریپت نمرات دوره ثانوی.

تذکره تابعیت.

کاپی رنگه پاسپورت

عدم مسولیت جنائی.

4 قطعه عکس رنگه.

شرایط بورس:

برای تمام واجدین شرایط و جدیدالشمولان در این پوهنتون، اخذ امتحان شمولیت الزامی بوده که نتیجه آن نیز از اعتبار خاص (در تعیین رشته تحصیلی) برخوردار است. برعلاوه شرایط دیگریکه از جانب دانشگاه مربوطه معمول میباشد.

برای شمولیت در فاکولته تعلیم وتربیه صرف امتحان تقریری اخذ میشود.

برای شمولیت در بخشهای تحصیلی دیگر، هرکدام شرایط خاص را دارد.

ویزه اقامت برای دانش آموز، مواصلات داخلی، غذا و کتابهای درسی رایگان از جانب پوهنتون تمویل میگردد.

مصارف سفر دانش آموز( تکت طیاره موقع آمدن) بدوش پوهنتون نیست.

قابل یادوریست در صورتیکه تعداد دواطلبان علاقمندان بیشتر از سیت های موجود بورس گردد از میان آنها دو تن با در نظر داشت نمرات سه ساله اخیر مکتب انتخاب میگردد.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید