خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد امتحان دور ششم و نهایی کانکور
اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد امتحان دور ششم و نهایی کانکور

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد امتحان دور ششم و نهایی کانکور

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد امتحان دور ششم و نهایی کانکور

 

به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف دوازدهم عمومی و متفرقه سال 1392 و سال های قبلی لیسه های(پـرورشـگـاه، استاد ذبیح الله خان، ذکور شهرک ملی، پوهاند غلام صدیق محبی، سواد حیاتی ارزان قیمت، شهرک امید، لیسه های خصوصی افغانیار، البیرونی، آزادی افغانی نمبر1، آریــاکــوه، رعــــد، سلطان محمود غـزنـوی، الـتـقـوا، غازی محمد شاه بابکرخیل، عرفان، خانه نور، اقرأ، قرطبه، امید، یعقوب نمبر1 والتوحید) مربوط ریاست معارف شهر کابل و تمام داوطلبان امتحان کانکور فارغان صنوف  دوازدهم عمومی، متفرقه، مدارس دینی و تعلیمات تخنیکی و مسلکی سال 1392 و سال های قبلی لیسه های مرکز و ولایاتیکه ازمتحان بازمانده، داوطلبان بیرون مرزیکه در ریاست عمومی تعلیمات عمومی وزارت محترم معارف و ریاست عمومی امتحانات کانکور ثبت نام نموده اند, رسانیده میشود که کارت های شمولیت امتحان خویش را سراز روز یکشنبه تاریخ 18/12/1392 از مراجع ذیل بدست بیآورند:

  1. لیسه های ریاست معارف شهر کابل از لیسه های مربوطه شان.

  2. داوطلبان ذکور ولایات، خارج مرز و ولسوالی های کابل که اسم های شان به حروف (م  – ع  – الف – س –  ش) شروع می شود از پوهنتون طبی کابل.

  3. داوطلبان ذکور که اسمای شان به حروف ( ب، ت، پ، ج، ح، خ، د، ذ، ر،  ز، غ، ف، ق، ط، ظ، ص، ض، گ، ک، ل، ن، و، هـ، ی و متباقی حروف) آغاز میگردد, از پوهنتون پولیتخنیک کابل.

  4.  داوطلبان قشر اناث از پوهنتون کابل.

  5.  داوطلبان امتحان مدارس دینی از معینیت محترم تعلیمات علوم اسلامی وزارت معارف داوطلبان امتحان که در معینیت محترم تعلیمات تخنیکی و مسلکی ثبت نام نموده اند

  6. جهت اخذ کارت شمول به آن معینیت محترم مراجعه نمایند.

         امتحان کانکور لیسـه ها فوق الذکر روز چهار شنبه مورخ 21/12/92 در پوهنتون کابل و پوهنتون پولی تخنیک کابل به ساعت 8:30 قبل از ظهر اخذ میگردد. محل و اتاق امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت و روز معین به پوهنتون مربوطه مراجعه نمائید.

    نـــوت: از تمام شاملین امتحان کانکور جداً تقاضا میگردد چون هوا بسیار سرد است به لباس گرم ملبس باشند و در روز امتحان از آوردن موبایل، مخابره، هر گونه وسیله الکترونیکی و اسلحه در صحن امتحان جداً خودداری نمایند. در صورت دریافت وسایل فوق الذکر نزد داوطلب اگر چه از آن استفاده هم نه نموده باشد از صحن امتحان خارج و به مسوولین امنیتی معرفی میشوند توجه جدی ارگانهای موظف امتحان را در زمینه خواهانیم علاوتاً از تمام داوطلبان تقاضا میگردد که در روز امتحان تذکره تابعیت، قلم خود کار و یا توش سیاه با خود داشته باشند.              

 

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید