خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه پوهنتون کابل در مورد برنامه ماستری پوهنحی کمپیوتر ساینس
اطلاعیه پوهنتون کابل در مورد برنامه ماستری پوهنحی کمپیوتر ساینس

اطلاعیه پوهنتون کابل در مورد برنامه ماستری پوهنحی کمپیوتر ساینس

اطلاعیه پوهنتون کابل در مورد برنامه ماستری پوهنحی کمپیوتر ساینس

به اساس پلان استراتیژیک وزارت تحصیلات عالی، پلان انکشافی ریاست محترم انسجام امور اکادمیک و هدایت محترم وزارت تحصیلات عالی، پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل با هکاری پوهنتون تالین کشور استونیا برنامه ماستری در رشته های تکنالوژی معلوماتی، انجنیری نرم افزار وسیستم های معلوماتی به روز شنبه تاریخ 3 جوزا سال روان آغاز مینماید. لذا به اطلاع فارغین پوهنحی ها و دیپارتمنت های کمپیوترساینس که علاقه مند تحصیلات مافوق باشند رسانیده میشود که امتحان شمول دوره ماستری به روز شنبه تاریخ 20 ثور سال روان اخذ میگردد،
اشخاص واجد شرایط ذیل الی تاریخ 15 ثور میتوانند درخواستی های خویش را با اسناد تحصیلی و تذکره به ریاست محترم پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون کابل تقدیم نمایند.

داشتن سند لسانس در رشته های مختلف کمپیوترساینس

داشتن اوسط نمرات دوره لیسانس بلند از 65 فیصد

تسلط کامل به لسان انگلیسی
عدم تجاوز سن از 35 سال استاد ها از این امر مستثنا میباشند.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید