خانه > اطلاعیه بورسیه ها > اطلاعیه تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور پاکستان
اطلاعیه تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور پاکستان

اطلاعیه تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور پاکستان

اطلاعیه تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور پاکستان

سفارت جمهوری اسلامی پاکستان مقیم کابل از اعطای بورسیه های تحصیلی در مقطع لیسانس برای سال2017-2018 خبرداده است بورسیه مذکور در جلسه مورخ25 ثور1396 کمیسیون عالی توزیع بورسها محول و فیصله برآن شد بورسها کشور پاکستان بطور آزاد از طریق ویب سایت وزارت تحصیلات عالی اعلان گردد برای دوره لیسانس، کاندیدان با درنظرداشت شرایط ذیل انتخاب شوند.

شرایط بورسیه:

1-      داشتن شهادتنامه که حداقل فیصدی دوره ثانوی آن %75 باشد.

2-      داشتن تذکره تابعیت.

3-      مهارت در لسان انگلیسی.

4-      متقاضیان خارج مرز میتوانند بر علاوه Grade A، Grade B نیز شامل بورسیه شوند.

5-      سال فراغت کاندید 1393-1395 باشد.

6-      سن متقاضی 17 الی23 سال باشد.

7-      شش قطعه عکس

8-      متقاضیان میتوانند فورم ثبت نام را از وب سایت htt://pakembassykabul.com/news_events.php بدست بیاورند.

9-      متقاضیان بعداز تکمیل فورم ثبت نام آنرا به ایمیل آدرسpakistanscholarships2017@gmail.com ارسال نموده و یک کاپی آنرا به وزارت تحصیلات عالی تسلیم نمایند. و ضمناً جهت اخذ سایر فورمه ها قبل از تاریخ 28 می 2017 مطابق 7/    3 / 1396 به ریاست تحصیلات عالی درخارج مراجعه نمایند.

قابل یادآوریست امتحان از سوی سفارت پاکستان مقیم کابل اخذ میشود. امید است متقاضیان  بعداز ختم تاریخ  تعیین شده بورسیه  مذکور جهت ثبت نام و اخذ فورم مراجعه ننمایند.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید