خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه بورسیه تحصیلی کشور اوکراین
اطلاعیه بورسیه تحصیلی کشور  اوکراین

اطلاعیه بورسیه تحصیلی کشور اوکراین

 

کشور اوکراین اعطای بورسهای قسما به مصرف شخصی در دانشگاه تکنالوژی های معلوماتی و ارتباطات شهر کیف خبر داده است بورسیه مذکور طبق هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی برای فارغان صنوف دوازدهم بصورت آزاد به اعلان گذاشته شد .

شرایط بورس:

1- داشتن شهادتنامه و نمرات سه ساله دوره ثانوی که حد اقل از 70 فیصد کمتر نباشد.

2- سال فراغت کاندیدان بین سالهای 1391 الی 1395 باشد.

3- تذکره تابعیت.

4- متقاضیان میتوانندغرض معلومات مزید به ضمایم اطلاعیه که درقید 2 ورق میباشد مراجعه نموده وبعد از مطالعه دقیق آن جهت ثبت نام و اخذ فورمه ها به وزارت تحصیلات عالی مراجعه و قبل از تاریخ

25/ 4/ 1396 آنرا به دسترس این وزارت قرار دهند

برای دریافت معلومات بیشتر لینک ذیل را کلیک کنید

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید