خانه > اطلاعیه بورسیه ها > اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و امور فرهنگی در مورد بورس ماستری کشور پاکستان
اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و امور فرهنگی در مورد بورس ماستری کشور پاکستان

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و امور فرهنگی در مورد بورس ماستری کشور پاکستان

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و امور فرهنگی در مورد بورس ماستری کشور پاکستان
 
به اطلاع عمومی داوطلبان پروگرام ماستری کشور پاکستان رسانیده می شود:
 
انستیتیوت کامستیک آن عده محصلین خارجی که برای سال 2014 علاقمند ادامه پروگرام ماستری در بخش MS به مصرف شخصی را داشته باشند می پذیرد. قابل یاد آوریست که بعد از بررسی اسناد تحصیلی محصلین و نظر به لزوم دید انستیتیوت محصلین متذکره شامل بورسیه می گردد.
 
کاندیدان می توانند آزادانه فورم درخواستی و اسناد تحصیلی خویش را تا تاریخ 25 نوامبر 2013 به وب سایت www.comsats.edu.pk  ارایه نمایند.
 
برای معلومات بیشتر کاندیدان می توانند به وب سایت www.comsats.edu.pk  مراجعه نمایند.

 

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید