خانه > اطلاعیه بورسیه ها > اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها در رابطه به بورس های ماستری وتخصص کشور فدراتیف روسیه
اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها در رابطه به بورس های ماستری وتخصص کشور فدراتیف روسیه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها در رابطه به بورس های ماستری وتخصص کشور فدراتیف روسیه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها در رابطه به بورس های ماستری وتخصص کشور فدراتیف روسیه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها در رابطه به بورس های ماستری وتخصص کشور فدراتیف روسیه

کشور فدراتیف روسیه از اعطای ( 6 ) سیت بورسیه تحصیلی درمقطع تخصص و ماستری در سال 2016  برای محصلان افغان خبرداده است.

شرایط بورسیه:

1. اتباع افغانستان که تابعیت کشور های دیگر را دارند از بورسیه ها استفاده کرده نمیتوانند .

2. نامزدان بورسیه تحصیلی مذکور حق دارند تا یک الی شش موسسه تحصیلی را منحیث محل تحصیل آینده خود مستقلانه انتخاب نمایند ( بند 25 فورمه درخواستی :حداکثر دو موسسه تحصیلی از هر حوزه فدرال روسیه و همچنان شهرهای مسکو و سانکت پیتربورگ).

3. انتخاب نامزدان برای تحصیل در موسسات تحصیلی با اشتراک وزارت تحصیلات عالی وعلوم روسیه ( مندرج فورمه درخواستی نامزدان ) صورت میگیرد.

4. محصلین مکلف اند بعد از پذیرش شان مصارف ترانسپورتی ، تهیه داوطلبانه بیمه صحی و سایر مصارف را از حساب شخصی خود بپردازند .

5. اسنادیکه در مغایرت با شرایط اعلام شده تهیه گردیدهویا ترجمه آنهارسماًثبت نشده باشند وهمچنان بعد از تاریخ معینه ارسال شود، برای بررسی وپذیرش ، پذیرفته نخواهدشد.

اسناد مورد نیاز :

6. تمام اسناد تحصیلی نامزد بورس از جمله دیپلوم وترانسکرپت نمرات به زبان روسی ترجمه تائید و ثبت شده باشد.

7.  تصدیق نتایج معاینات عمومی صحی ، عدم موجودیت ویروس (HIV) نزد کاندید و عدم ابتلا آنها به مریضی ایدز باید از طرف وزارت صحت عامه صادر شده باشد.

8 . مدت اعتبار پاسپورت نامزد بورسیه حداقل یک و نیم سال از تاریخ صدور ویزه تحصیلی باشد.

9. ارایه تذکره تابعیت با ترجمه زبان روسی و تائید آن .

10. کاندیدان دارای نمرات عالی در مضامین مخصوص رشته های انتخابی از حق تقدم برخوردار میباشند.

تسهیلات :

11. حسب قوانین نافذه روسیه ، مدد معاش از بودجه اختصاصی موسسات تحصیلی بدون در نظرداشت موفقیت ها در دروس برای محصلین خارجی طی دوران تحصیل پرداخت گردیده و همچنان امکانات زندگی در لیلیه های موسسات طبق شرایط معینه برای اتباع روسیه برای آنها فراهم میشود .

علاقمندان جهت دریافت فورمه های درخواستی، لست رشته ها و موسسات تحصیلی و معلومات بیشتر درمورد شرایط بورس، به وب سایت سفارت روسیه www.afghanistan.mid.ru   و سایت اداره همکاری روسیه http://rs.gov.ru   مراجعه و بعد از تکمیل فورمه های درخواستی وسایر اسناد مورد نیاز ، اسناد خویش راقبل از تاریخ 25/1/1395 به ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها تسلیم نمایند.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید