خانه > اطلاعیه بورسیه ها > اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورس های تحصیلی کشور مصر
اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورس های تحصیلی کشور مصر

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورس های تحصیلی کشور مصر

بورســــــــيه های تحصيـــلي شخصی هـندوســــتان با تخفیف ویژه ثبت نام جریان دارد . …

Posted by ‎KanKor کانکور‎ on Tuesday, May 12, 2015

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورس های تحصیلی کشور مصر

سازمان  همکاری اسلامی  از اعطای(10) سیت  بورس  های تحصیلی  در مقطع لیسانس برای 57 کشور های  این عضو که  افغانستان نیز شامل آن بوده، برای فارغان صنوف دوازدهم در رشته های علوم طبیعی و اجتماعی  در سال 2015-2016 خبر داده است:
شرایط بورس :
1- کاندید قبلاً در کدام بورس خارجی یا بورسیه کشور مصر کاندید نشده باشد.
2- محصل میتواند خودرا یکبار از یک رشته به رشته دیگر تبدیل نماید .
3- تبدیلی از یک پوهنتون به پوهنتون دیگر ممکن نیست .
4- بعد از موافقه امنیتی مرجع بورس دهنده برای کاندید ویزه صادر میشود .
5- محصل بعد از قبولی اگر انصراف نماید درین صورت مستحق هیچ نوع بورسها در آینده نمیگردد .
6- تمام اسناد کاندید از قبیل،( اسناد تعلیمی، تحصیلی) آن باید تائید سفارت مصر مقیم کشور معرفی کننده گردد  .
7- بیشتر از دوبار اگر محصل ناکام گردد از بورسیه متذکره منفک میگردد.
8- محصل بدون ادامه تحصیل اجازه کاری دیگر ندارد.
اسناد مورد نیاز:
1- شش قطعه عکس.
2- کاپی پاسپورت.
3- معاینات صحی.
1- شهادتنامه و نمرات سه ساله مکتب
4- داشتن تذکره تابعیت.
امتیازات بورس:
1- مصارف بدوش سازمان IOC است.
2- معاینات صحی محصل بصورت رایگان میباشد.
3- بعد از ختم موفقانه پروگرام یکماه پول بخششی 250 پوند مصری از طرف پوهنتون برای محصل پرداخته میشود.
بناءً از تمام علاقمندان واجد شرایط در صورتیکه خواهان تحصیل با در نظرداشت شرایط فوق باشند میتوانند جهت ثبت نام الی تاریخ 15 جوزا 1394به ریاست محترم تحصیلات عالی در خارج مراجعه نمایند.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید