خانه > اطلاعیه بورسیه ها > اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس های کشور مالدیف
اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس های کشور مالدیف

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس های کشور مالدیف

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس های کشور مالدیف

 

سازمان سارک از اعطای (2) سیت بورس تحصیلی پوهنتون مالدیف کشور مالدیف برای فارغان صنوف دوازدهم در رشته های Bachelor Of Teaching (Secondary) و bachelor OF Tourism Management ، در سال 2015 خبر داده است. شرایط بورس : 1- کاندید باید اسناد معتبر زبان انگلیسی حداقل با نمرات TOEFL 550 و ILETS 6.0 را دارا باشند. 2- ارایه دو سفارش نامه یا (Recommendation letter ) 3- تصدیق صحی موثق و رسمی به لسان انگلیسی از مقامات طبی با صلاحیت. 4- ارائه یک نامه به زبان انگلیسی که در آن دلایل و هدف انتخاب رشته تحصیلی خویش را تحریر نمایند. 5- ارائه خلص سوانح (CV ) به زبان انگلیسی. 6- داشتن پاسپورت . 7- سن کاندید بالاتر از 25 نباشد. اسناد مورد نیاز : 1- شهادتنامه و نمرات سه ساله مکتب. 2- داشتن تذکره تابعیت. امتیازات بورس: پرداخت فیس ویزه. پرداخت فیس داخله. پرداخت فیس پوهتنون. بیمه صحی. لیلیه و غذا. پرداخت مصارف کتاب سالانه .(Book allowance MVR 500.00 per year) پرداخت مصارف اقامه برای یکبار .) Establishment Allowance : MVR 1000 (once) ) پرداخت کمک هزینه خروج (Departure Allowance : MVR 500.00 ). اسناد مورد نیاز : 1- شهادتنامه و نمرات سه ساله مکتب. 2- داشتن تذکره تابعیت. بناءً از تمام علاقمندان واجد شرایط در صورتیکه خواهان تحصیل با در نظرداشت شرایط فوق باشند تقاضا بعمل می آید تا جهت ثبت نام الی تاریخ 20/اپریل/2015 مطابق 31/حمل/1394 به ریاست محترم تحصیلات عالی در خارج مراجعه و فورم ثبت نام را تکمیل و به این ریاست تسلیم نمایند.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید