خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه اول – ریاست تحصیلات عالی در خارج
اطلاعیه  اول – ریاست تحصیلات عالی در خارج

اطلاعیه اول – ریاست تحصیلات عالی در خارج

 

قرار است پوهنتون ملنگ اندونیزیا ، نشست دانشمندان (UM ICAMP) 2017 تحت عنوان (گسترش دورنما و آشکار سازی فرهنگهای رنگین ) را از تاریخ 11 الی 18 اگست 2017 در شهر ملنگ جاوای شرقی آن کشور برگزار نماید .

موضوع مذکور طبق هدایت مقام محترم وزارت بصورت آزاد از طریق وب سایت این وزارت برای علاقمندان و برای چهار  پوهنتون مرکزی (کابل ، طبی کابل ، پولی تخنیک و تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی ) ابلاغ میگردد.

پوهنتون ملنگ اندونیزیا متوقعست تا بسیاری دانشمندان از سراسر جهان گردهم آمده ، نظرات خویش را تبادله نماینده اشتراک کننده گان میبایست معیار های ذیل را برای درخواست مطلوب دارا باشد:

1-     در زمان شروع پروگرام حد اقل 18 ساله باشند (17 اگست 2017)

2-     در موسسات تحصیلات عالی ثبت نام داشته باشند .

3-     حد اقل یک سمستر پوهنتون را نیز موفقانه سپری کرده باشند .

هزینه های ترانسپورتی داخلی ، محل اقامت و طعام روزانه را پوهنتون فوق الذکر  تامین مینمایند .

قابل ذکر است که مصارف فیس ویزه تکت رفت و برکشت طیاره و بیمه صحی  به دوش خود اشتراک کننده است.

ضمناً علاقمندان میتوانند فورمه درخواستی را از  وب سایت ذیلwww.oia.um.ac.id/ umicamp بدست آورده و بعد از خانه پری  نمودن آنرا به پست الکترونیکی umicamp 2017 @gmail.com تا قبل از تاریخ 7 جولای 2017 مطابق 16/4/1396 ارسال نمایند و یک کاپی آنرا به وزارت تحصیلات عالی نیز تسلیم نمایند همچنان متقاضیان  محترم باید محصل برحال در پوهنتونهای دولتی باشند 

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید