خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد دور پنجم امتحانات کانکور حوزه کابل
اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد دور پنجم امتحانات کانکور حوزه کابل

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد دور پنجم امتحانات کانکور حوزه کابل

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد دور پنجم امتحانات کانکور حوزه کابل

به اطلاع عموم داوطلبان امتحان کانکورفارغان صنوف دوازدهم،عمومی، متفرقه سال 1394 وسال های قبلی لیسه های خصوصی (کاینات نمبر1، دنیا، عامۀ شمال، شمس لندن 1، افغان شونزی، التقوا، سلطان محمودغزنوی، آفاق، علی سینا، حرمت، ارشاد، عثمان وردک، آریانا کابل، عمرخیام، تکامل دانش، سکینۀ یعقوبی نمبر1، تلاش، طلوع آفتاب، امید، آزمون، اتحاد، خانۀ نورنمبر3، احمدشاه ابدلی نمبر3، تربیت نمبر1، شمس لندن نمبر2، البیرونی، احمدشاه ابدالی نمبر1، فردای افغانستان، آریانا باخترنمبر1، افغانیار، کوشان، کاینات نمبر3، پروفیسورسکینه یعقوبی نمبر2، احمدشاه بابا ابدالی، تمدن، تلاش دانش نمبر1، شمس لندن نمبر4، آریاناکابل نمبر2، عامۀ افغان کابل،نسوان عامۀ شمال، کابل، شمس لندن نمبر3، نسوان شمس لندن نمبر3، پامیر، آریاناباخترنمبر2، تمیم انصار، امین، افکار، خانۀ نورنمبر1، نسوان خانۀ نور، خدمت، عبدالقادرقدیری، اقرا، ابوموسی، عمر فاروق، شمس لندن کارتۀ سه7، مهرگان، رومی، کاردان، افغانستان نوین نمبر2، افغان پامیر، نوی هیواد نمبر1، کاینات نمبر2، کاینات نمبر4، رنانمبر1، یعقوبی نمبر1، دنیانمبر3، میلادنور، دین ودانش، خورشید آریانا، طلوع سحر، کاروان، افغانستان نوین، یارمحمد). مربوط ریاست معارف شهرکابل رسانیده می شودکه کارت های شمول این داوطلبان سراز روز( سه شنبه) مؤرخ 3/1/1395 درلیسه های مربوطۀ شان توزیع می گردد.همچنان به اطلاع عموم فارغان صنف دوازدهم، خارج مرز، آنعده داوطلبانی که فورم های ثبت نام خویش را از ریاست معارف شهرکابل وتدریسات ثانوی اخذ نموده اند وسایرداوطلبانی که ازامتحان کانــکورمرکزوولایات بازمانده اند نیزرسانــیـده می شــود که کـارت های شـمول این داوطــلبان ســراز روز(سه شنبه)مؤرخ 3/1/1395 در محلات ذیل توزیع می گردد:

1- تمام داوطلبان قشراناث کارت شمولیت امتحان خویش را می توانند ازکتابخانه مرکزی پوهنتون کابل به دست بیاورند.

2- داوطلبان ذکور که اسمای شان به حروف( الف، م، ط، ظ، س، ش، ج،ح،خ، چ) آغاز می شود می توانند کارت شمولیت شان را ازپوهنتون پولی تخنیک به دست بیاورند.

3- داوطلبان ذکورکه اسمای شان به حروف( ع، غ،ب، ت، ث، پ،د، ف، ق، ص، ض،) آغاز می گردد، می توانند کارت شمولیت شان را ازجمنازیوم پوهنتون کابل بدست بیاورند.

4- داوطلبان ذکور که اسمای شان به حروف(ن، ذ، ر،ز، گ، ک، ل، و،هه،ی ومتباقی حروف) آغازمیگردد ، می توانند کارت شمولیت شان را ازپوهنتون طبی کابل بدست بیاورند.

قابل ذکراست امتحان کانــکور داوطــلبان فوق الذکر به روزپنجـشنبه مؤرخ5 /1/ 1395 درپوهنتون های چهار گانه کابل (پوهنتون کابل،پوهنتون پولی تخنیک،پوهنتون تعلیم وتربیۀ شهید استادربانی وپوهنتون طبی کابل) به ساعت7:00 صبح اخذ می گـــــــــــــردد، نمبراتاق ومحل برگزاری امتحان کانکور درج کارت داوطلب بوده لطف نموده به وقت وزمان معین آن به پوهنتون های مربوطه مراجعه نمایید.

نــــوت: ازتمام شاملین امتحان کانکورجداً تقاضا می گردد تا درروز امتحان ازآوردن مبائیل وهرگونه وسایل الکترونیکی، مخابره، اسلحه ناریه وجارحه درصحن امتحان خود داری نمایند،درصورت دریافت وسایل فوق الذکردر نزد داوطـلب، هرچـند که ازآن اسـتفاده هم صــورت نگرفـته باشـد، مطابق لایحه، امـتحان وی باطـل وداوطلب ازصحن امتحان اخراج گردیده به مسؤولین امنیتی معرفی می شود،علاوه برآن ازتمام داوطلبان تقاضا می گردد که درروزامتحان: اصل تذکرۀ تابعیت، کارت شمول، قلم خود کارسیاه ونیزجدول کود رشتۀ تحصـیـلـی را با خود داشته باشند

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید