خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیه مهم ثبت نام بایومتریک مکاتب کابل / کانکور افغانستان
اطلاعیه مهم ثبت نام  بایومتریک مکاتب کابل / کانکور افغانستان

اطلاعیه مهم ثبت نام بایومتریک مکاتب کابل / کانکور افغانستان

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

 

به طلاع آنعده از دواطلبانی که ازپروسه ثبت معلومات بایومتریک بازمانده اند.رسانیده می شود که بدون ثبت معلومات بایومتریک نمی توانند درامتحان کانکور اشتراک نمایند بنابراین برای دواطلبان مذکور باوجود اینکه کارت شمولیت رادر دست داشته باشند.در امتحان روز پنجشنبه مورخ 19/12/1395 وروز جمعه مورخ 20/12/1395 که درچهار پوهنتون مرکز برگزارمی گردد اجازه اشتراک داده نمی شود.لطفآ مزاحم این اداره نشوند. نوت :تاریخ پروسه جمع آوری معلومات بایومتریک داوطلبان فوق الذکربعدآ اعلان می گردد.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید