خانه > اطلاعیه بورسیه ها > اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه کشور قبرس
اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه کشور قبرس

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه کشور قبرس

سازمان  همکاری اسلامی  از اعطای(10) سیت  بورس  های تحصیلی  کشور قبرس در مقطع مختلف از جمله لیسانس ، برای محصلین کشور های عضو  در سمستر خزانی  سال 2017-2018 خبر داده است:

شرایط بورس :

1-   کاندید باید فارغ سالهای 1393الی 1395بوده و فیصدی نمرات دوره ثانوی شان از %70 فیصد کمتر نباشد  .

2-     کاندید باید به زبان انگلیسی بلدیت کامل داشته باشد.

3-   متقاضیان میتوانند به سایت پوهنتونهای ذیل مراجعه نموده فورم ثبت نام خویش را خانه پری و یک کاپی آنرا به وزارت تحصیلات عالی تسلیم نمایند:

4-   متقاضیان میتوانند غرض اخذ سایر فورمه ها به ریاست تحصیلات عالی در خارج این وزارت مراجعه نمایند .

اسناد مورد نیاز :

1-     اپلیکشن فورم.

2-     شهادتنامه و نمرات سه ساله دوره ثانوی مکتب که حد اقل کمتر از 70 فیصد نباشد.

3-     داشتن تذکره تابعیت.

4-     شش قطعه عکس.

/بناءً از تمام علاقمندان واجد شرایط در صورتیکه خواهان  ادامه تحصیل با در نظرداشت شرایط فوق باشند میتوانند قبل از تاریخ ۱۶ جون ۲۰۱۷ مطابق۲۵ جوزا ۱۳۹۶ بخاطر ثبت نام و تکمیل اسناد به  ریاست محترم تحصیلات عالی در خارج مراجعه نمایند. در صورتیکه کاندیدان اضافه تر از سیت های اختصاص داده شده گردند به اساس بلندترین نمرات دوره سه ساله مکتب انتخاب خواهند شد 

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید