خانه > اطلاعیه بورسیه ها > اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری و دوکتورا ICCR کشور هندوستان
اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری و دوکتورا ICCR کشور هندوستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری و دوکتورا ICCR کشور هندوستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری و دوکتورا ICCR کشور هندوستان

سفارت هندوستان مقیم کابل برای سال تحصیلی 2016-2017 از اعطای بورس های تحصیلی در مقاطع مختلف خبر داده است که از جمله طبق فیصله مورخ 28/6/1395 کمیسیون عالی توزیع بورس ها 30% بورسیه به قشر اناث اختصاص داده شده است. بنا متقاضیان قشر اناث که شرایط ذیل را دارا باشند میتوانند الی تاریخ 14 میزان 1395 جهت ثبت نام وسپری نمودن امتحان لسان انگلیسی با کاپی اسناد تحصیلی( دیپلوم وترانسکرپت نمرات ) به متن انگلیسی وکاپی تذکره خویش به آمریت تنظیم بورس های فوق لیسانس ریاست ارتباط خارجه مراجعه نمایند. شرایط بورسیه بر حسب ذیل است : 1- رشته های تحصیلی عبارت اند از: علوم اساسی( بیولوژی،کیمیا ، فزیک و ریاضیات)؛ زراعت و مالداری؛ انجنیری ( صنعتی ، ساختمانی ، الکترومیخانیک ، تکنالوژی کیمیا ، جیولوژی ، معادن و مترولوژی )، علوم کمپیوتر ، محیط زیست ، تکنالوژی ارتباطاتی ومعلوماتی، مدیریت و پالیسی ، حسابداری ، زبان وادبیات انگلیسی. 2- داوطلبانیکه که دارای سند معتبرTOFEL وIELTS بوده ( حد اقل نمرات TOFEL به صورت PBT ، 500 و برای IELTS 5.5 باشد ) وهمچنان اشخاصی که از پوهنتون های خارج ازکشورکه به لسان انگلیسی تدریس شده فارغ گردیده باشند با ارائه سند معتبرشامل امتحان نمیگردند. 3- داوطلبان باید فارغان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی بوده وسند لیسانس داشته باشند. 4- فیصدی نمرات داوطلب طی دوره لیسانس از 65% کمتر نباشد. 5- داوطلبان باید دیپلوم و ترانسکرپت اصلی نمرات خویش را به زبان انگلیسی به دست داشته باشند. 6- سن داوطلب باید از 40 سال بیشتر نباشد. 7- داوطلب باید تذکره تابعیت کشوررا داشته باشد. 8- داوطلب سابقه جرمی نداشته باشد. 9- داوطلب باید دارای صحت کامل باشد. البته بعداز ختم ضرب الاجل معینه پروسه ثبت نام تکمیل گردیده و از ثبت نام جداً معذرت خواسته میشود. کاندیدان محترم بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان انگلیسی طبق اطلاعیه بعدی ، ریاست ارتباط خارجه این وزارت فورم های ضروری مورد نظر را تکمیل می نمایند

13695974_1227927510571439_1588337332_n

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید