خانه > اطلاعیه بورسیه ها > اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس کشور پاکستان
اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس کشور پاکستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس کشور پاکستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس کشور پاکستان

پوهنتون لاهور کشور پاکستان از اعطای(11) سیت بورسیه تحصیلی دوره لیسانس در رشته های ذیل برای سال2017 به محصلان خارجی خبر داده است. 1- رشته مهندسی ساختمانی برای مدت 5 سال، 5 سیت. 2- رشته هنرهای زیبا برای مدت4 سال، 2 سیت. 3- رشته طراحی(ارتباطات، پارچه بافی یا نساجی، برای مدت4سال، 4 سیت. علاقمندانیکه خواهان ادامه تحصیل در بورسیه های متذکره را داشته باشند میتوانند، جهت معلومات مزید به وب سایت ذیل www.nca.edu.pk مراجعه نمایند. متقاضیان محترم واجد شرایط بعد از اخذ معلومات، جهت بدست آوردن فورمه ها و سایر اسناد الی تاریخ 15/ 8 /1395 به ریاست تحصیلات عالی در خارج تشریف بیاورند. قابل یاد آوریست درصورتیکه تعداد کاندیدان واجد شرایط بیشتر از سیت های اختصاص داده شده گردد کاندیدان واجد شرایط به اساس بلند ترین نمرات سه ساله مکتب انتخاب خواهند شد.

پوهنتون لاهور کشور پاکستان از اعطای(11) سیت بورسیه تحصیلی دوره لیسانس در رشته های ذیل برای سال2017 به محصلان خارجی خبر داده است. 1- رشته مهندسی ساختمانی برای مدت 5 سال، 5 سیت. 2- رشته هنرهای زیبا برای مدت4 سال، 2 سیت. 3- رشته طراحی(ارتباطات، پارچه بافی یا نساجی، برای مدت4سال، 4 سیت. علاقمندانیکه خواهان ادامه تحصیل در بورسیه های متذکره را داشته باشند میتوانند، جهت معلومات مزید به وب سایت ذیل www.nca.edu.pk مراجعه نمایند. متقاضیان محترم واجد شرایط بعد از اخذ معلومات، جهت بدست آوردن فورمه ها و سایر اسناد الی تاریخ 15/ 8 /1395 به ریاست تحصیلات عالی در خارج تشریف بیاورند. قابل یاد آوریست درصورتیکه تعداد کاندیدان واجد شرایط بیشتر از سیت های اختصاص داده شده گردد کاندیدان واجد شرایط به اساس بلند ترین نمرات سه ساله مکتب انتخاب خواهند شد.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید