خانه > اطلاعیه ها > اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی
اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع آنعده ازداوطلبانی امتحان کانکور که فورم شمولیت در امتحان کانکور سال 1396 را از ریاست محترم معارف شهرکابل، ریاست معارف ولایت کابل و ریاست عمومی تعلیمات عمومی  وزارت محترم معارف اخذ، طی مراحل و دو باره به مراجع مربوطه تسلیم نموده اند. و نیز داوطلبان کانکور بیرون مرزی که فورم شمولیت شان را در نماینده گی های وزارت محترم معارف در بیرون از مرز خانه پری و طی مراحل نموده اند، رسانیده می شود که  تاریخ پروسۀ جمع آوری  معلومات بایومتریک، توزیع کارت شمولیت و تاریخ  برگزاری  امتحان کانکور در آینده نزدیک اعلان می گردد

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید