خانه > معلومات عمومی > اقدام به فرار از زندان در آلمان و اتریش جرم نیست!
اقدام به فرار از زندان در آلمان و اتریش جرم نیست!

اقدام به فرار از زندان در آلمان و اتریش جرم نیست!

واقعیت عجیب: اقدام به فرار از زندان در آلمان و اتریش جرم نیست!

اطلاعیه وب سایت کانکور

اطلاعیه وب سایت کانکور

اگر میخواهید مطالب شما درج وب سایت ما شود با ما به تماس شود تماس با ما

بعضی از قوانین موجود در جهان واقعا عجیب هستند. برای مثال تلاش برای فرار از زندان در کشورهای آلمان و اتریش غیر قانونی نیست.
شاید به نظرتان عجیب به نظر برسد ولی مقامات این کشورها معتقدند که این حق طبیعی هر انسانی است که بخواهد آزاد شود. این قانون در سال 1880 وضع شد.
بنابرین در صورتی که زندانی در این دو کشور در حال فرار دستگیر شدن هرگز تنبیه نمی شوند.
ولی اگر کسی به فرار کسی از زندان کمک کنند تنبیه می شوند و اگر کسی به جرم کمک به فرار شخصی دستگیر شود به بیش از 5 سال زندان محکوم می شوند.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید