خانه > معلومات عمومی > بهترین ویژگی زن
بهترین ویژگی زن

بهترین ویژگی زن

 

بهترین ویژگی زن
حضرت علی رض مى فرماید: من و عده اى از اصحاب نزد رسول خدا ص بودیم ، آن حضرت فرمود: بهترین ویژگى زنان چیست ؟
هیچیک از ما نتوانستیم جواب دهیم تا اینکه جلسه به پایان رسید و از یکدیگر جدا شویم .
من بسوى فاطمه رض رفتم و از سوالى که پیامبر ص از ما پرسیده بود او را مطلع کردم و گفتم کسى از ما نتوانست به آن پاسخ دهد.
فاطمه رض فرمود: ولى من جواب آن را مى دانم ، بهترین ویژگى زنان این است که به مردها نگاه نکنند و مردها آنان را نبینند.
نزد رسول خدا ص رفتم و عرض کردم : اى رسول خدا! شما سوال کردید چه چیزى براى زنان بهتر است . بهترین صفت زنان این است که به مردها نگاه نکنند و مردها آنها را نبینند.
پیامبر ص فرمود: تو وقتى نزد من بودى جواب آن را نمى دانستى چه کسى جواب سوال را به تو آموخت ؟
عرض کرد: فاطمه .
پیامبر ص شگفت زده شد و فرمود: براستى که فاطمه پاره تن من است .
بنابر گفته فاطمه رض زن باید پوشش کامل خود را مراعات کند تا نامحرم او را نبینند و خود از نگاه به نامحرم بپرهیزد تا عفت و سلامت او محفوظ بماند.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید