خانه > اطلاعیه ها > به اطلاع تمام دانشجویان جدید الشمول بخش شبانه دانشگاه کابل
به اطلاع تمام دانشجویان جدید الشمول بخش شبانه دانشگاه کابل

به اطلاع تمام دانشجویان جدید الشمول بخش شبانه دانشگاه کابل

اطلاعیه دانشگاه کابل:

به اطلاع تمام دانشجویان جدید الشمول بخش شبانه دانشگاه کابل رسانیده میشود که ثبت نام آنها سر از روز شنبه 26 میزان سال روان آغاز می شود.

بنآ از دانشجویان جدید الشمول تقاضا میگردد که به اساس تقسیم اوقات تعیین شده به خاطر ثبت نام به آمریت امور محصلان دانشگاه کابل، با چهار قطعه عکس و تذکره تابعیت خویش حاضر شوند:

– دانشکده های ژورنالیزم و روانشناسی فردا شنبه 26 میزان
– دانشکده های حقوق و علوم سیاسی و اداره پالیسی عامه، یکشنبه 27 میزان
– دانشکده زبان و ادبیات، دوشنبه 28 میزان
– دانشکده های اقتصاد و شرعیات، سه شنبه 29 میزان
– دانشکده زراعت، چهارشنبه 30 میزان
– دانشکده علوم اجتماعی، شنبه 3 عقرب
– دانشکده های زمین شناسی و هنرهای زیبا روز یکشنبه 4 عقرب

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید