خانه > اطلاعیه بورسیه ها > بورسیه تحصیلی لیسانس کاملا رایگان کشور هندوستان
بورسیه تحصیلی لیسانس کاملا رایگان  کشور هندوستان

بورسیه تحصیلی لیسانس کاملا رایگان کشور هندوستان

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج

کشور هندوستان از اعطای ۱۰ سیت بورسیه تحصیلی  در مقاطع مختلف از جمله لیسانس خبر داده است که بورسیه مذکور طبق هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی برای فارغان صنف دوزادهم تحت شرایط که ذیلاً ذکر میگردد ، بصورت آزاد به اعلان گذاشته شد .

شرایط مورد ضرورت:

 

1-      متقاضی فارغ سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ باشد

2-    داشتن شهادتنامه و نمرات سه ساله دوره ثانوی مکتب که حد اقل از 75% کمتر نباشد.

3-     داشتن تذکره تابعیت

4-    شش قطعه عکس

رشته های تحصیلی :

1-     Ayurveda

2-     Yoga

3-     Unani

4-     Siddha

5-     Homeopathy

بناءً از تمام علاقمندان واجد شرایط در صورتیکه خواهان تحصیل با در نظرداشت شرایط فوق باشند میتوانند جهت ثبت نام و اخذ سایر فورمه جات الی تاریخ / 18 سرطان /1396 به ریاست محترم تحصیلات عالی در خارج مراجعه نمایند.

قابل یاد آوریست در صورتیکه تعداد متقاضیان بیشتر از سیت های اعطا شده گردند کاندیدان به اساس بلندترین فیصدی نمرات سه ساله دوره ثانوی مکتب انتخاب خواهند شد

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید