خانه > اطلاعیه بورسیه ها > بورس های آزاد (Online) کشور ترکیه
بورس های آزاد (Online) کشور ترکیه

بورس های آزاد (Online) کشور ترکیه

در چوکات “2215 – پروگرام بورس های لیسانس برای اتباع خارجی ” و -2235 پروگرام بورس های فوق لیسانس برای کشور های کمتر انکشاف یافته ” که از طرف مرکز تحقیقات علمی وتکنالوژی ترکیه ( TUBITAK ) پیشبرده میشود؛
برای آنعده از محصلین خارجی با استعداد و ممتاز که خواهان ادامه تحصیلات فوق لیسانس در ترکیه باشند ، بورس داده میشود. هدف از بورسهای متذکره افزایش شبکه ارتباطات و تحقیقات بین المللی درباره علوم و تکنالوژی میباشد.

ثبت نام بورسهای مذکور همه ساله در ماه های مارچ و سپتمبر صورت میگیرد،ثبت نام فصل دوم سال2013 بین تاریخ های 16 اگست و 27 سپتمبر 2013 از طریق انترنت گرفته میشود.
معلومات مفصل راجع به برنامه های بورس مذکور را از طریق وب سایت های ذیل بدست آورده میتوانند.

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2215
http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2235

حایز اهمیت است تا کاندیدان که مستحق بورس شناخته میشوند؛ راپور های صحی خویش را از طریق نمایندگی های خارجی جمهوری ترکیه تصدیق نموده و پس از دریافت مکتوب قبولی از سوی ( TUBITAK) به ویزه مراجعه نماین

 

نظریه خود را بنوسید

درباره‌ی احمدسیر

پاسخی بگذارید