خانه > اطلاعیه بورسیه ها > بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور مالیزیا
بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور مالیزیا

بورس های تحصیلی دوره لیسانس کشور مالیزیا

ه اطلاع علاقمندان بورسیه تحصیلی کشور مالیزیا رسانیده می شود:

پوهنتون بین المللی اسلامی مالیزیا درسال تحصیلی 2014 ازاعطای هفت بورس تحصیلی درسطح لیسانس که شامل رشته های ذیل می شود خبرداده است:

 

اقتصاد، علوم انسانی، انجنیری، تکنالوژی اطلاعات وارتباطات:

شرایط کشوربورسدهنده:

1- کاندیدان باید سندفراغت صنف دوازدهم را باخود داشته باشند.

2- کاندیدان باید تسلط کامل به زبان انگلیسی داشته باشند.

3- کاندید فورم درخواستی بورس متذکره را ازطریق وب سایت پوهنتون مذکور دریافت نمایند.

4- کاندیدان قبلاً ازهیچگونه بورس ویا کمک مالی برخوردار نباشند.

 

آخرین تاریخ برای دریافت بورسیه تحصیلی در سطح دانشگاهی:

1 دسامبر 2013 (آغازسمستردرسی ماه فبروری 2014 )

1 آپریل 2014 ( آغازسمستردرسی ماه جون 2014 )

1 جولای 2014 ( آغازسمستردرسی ماه سپتمبر 2014)

عبارت آتی ( IIUM-OIC Ummatic Academic Support Programme ) باید بصورت واضح بر روی درخواست های حصول بورسیه نگاشته شود.
همزمان باتقدیم درخواست به دانشگاه بین المللی اسلامی مالیزیا، باید یک کاپی درخواست عنوانی دارالانشای عمومی سازمان همکاری اسلامی به دوایمیل آدرس آتی ارسال گردد: (zghould@oic-oci.org – shero@oic-oci.org) ویا به آدرس پستی ذیل ارسال گردد:

اداره العلوم والتکونولوجیا
الامانه العامه لمنظمه التعاون الاسلامی
ص.ب. 178، جده 21411
برای کسب معلومات بیشتر درمورد شرایط بورس وسایرمعلومات به آدرس های انترنتی ذیل مراجعه فرمایید.

www.iium.edu.my/programmes-courses

www.iium.edu.my/hom/prospective.students

www.iium.edu.my/anr

www.iium.edu.my/cps/programmes-offered

 

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید