خانه > ریاضی > تعریف الجبر
تعریف الجبر

تعریف الجبر

الجبر از جبر گرفته شده و جبر بسته کردن استخوان شکسته را میگوید و در اصطلاح الجبر علمیست که برای مسائل ناحل حساب قوانین و فورمولها جورمیکند.

 

برای معلومات بیشتر با صفحه ادمین در فیس بوک یکجا شوید . Facebook

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید