خانه > اطلاعیه ها > شمولیت به پوهنتون هوایی
شمولیت به پوهنتون هوایی

شمولیت به پوهنتون هوایی

به اطلاع آنعده فارغین صنوف دوازدهم لیسه های مرکز و ولایات که خواهش شمولیت به پوهنتون هوایی را داشته باشد رسانیده میشود، که جهت ثبت نام اعتبار از تاریخ نشر اعلان الی 15 جوزا سال 1393 به مراکز جلب و جذب اردوی ملی در مرکز و ولایات مراجعه نمایند.

شرایط پذیرش
1- سابقه جرمی نداشته باشد.
2- معتاد نباشد.
3- سن شان از 18 الی 26 باشد.
4- از صحت و توانایی فزیکی کامل برخوردار باشد.
5- به لسان اینگلیسی تسلط داشته باشد.
6- تمام معیار های و واجدیت شرایط مسلکی پیلوتی را داشته باشد.
7- سند فراغت صنف دوازدهم و تذکره تابعیت بدست داشته باشد.
8- در جریان تحصیل مدد معاش پرداخته میشود.
9- فورم ضمانت داوطلبان بعد از اعلام نتایج امتحان ترتیب میگردد.
10- معاینات صحی و فزیکی آن ها قبل از امتحان مطابق پالیسی سپری میگردد.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید