خانه > روش مطالعه مفید > نقاط ذیل در از بین بردن اضطراب امتجان کمک میکند.
نقاط ذیل در از بین بردن اضطراب امتجان کمک میکند.

نقاط ذیل در از بین بردن اضطراب امتجان کمک میکند.

۱بااعتماد به نفس و آرامش کامل در چوکی خود قرار بگیرید وبه خود تلقین کنید که امتحان ساده در پیش رو دارید و موفق میشوید.
۲سوالات را به دقت بخوانید و اگر متوجه نشدید دوباره آن را بخوانید و پیش از این که به سوالات جواب دهید به مفهوم آن خوب توجه کنید.
۳ وقت امتجان را به سوالات تقسیم کنید،اگر کدام سوال را ندانستید،وقت را برای آن صرف نکنید.
۵ در تحویل دادن ورقه امتحان عجله نکنید و در اخیر باز هم یک بار دیگر،سوالات و جوابات را بخوانید.
۶ امتحان را با یاد خداوند(ج) آغاز کرده و برای آرامش خود ،آیه یی از قرآن کریم و دعا را بخوانید.
۷ پس از امتحان توقع و انتظار بیش از توانایی را از خود نداشته باشید.
۸ پس از امتحان،دیگر به آن فکر نکنید و سعی کنید خودتان را برای امتحان بعدی آماده کنید.
۹ در صورت موفقیت در امتحان خود را تشویق و تمجید کنید.
۱۰ عدم موفقیت در یک امتحان به معنی شکست در همه امتحانات نیست و قبل از مقصر دانستن دیگران،تلاش کنید به نقاط ضعف خود پی برده و در جهت رفع مشکل اقدام کنید.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید