خانه > بهداشتی > واقعیت مفید در خصوص نشانه های دیابت
واقعیت مفید در خصوص نشانه های دیابت

واقعیت مفید در خصوص نشانه های دیابت

 

دیابت یک بیماری است که در آن سطح قند خون افزایش می یابد و بدن با کمبود انسولین مواجه می شود. عمدتا سه نوع دیابت وجود دارد .

دیابت نوع 1 – این اتفاق در کودکان به موجب سلول های در متوقف شدن سلولهای بدن در پاسخ به انسولین و در نتیجه افزایش سطح قند خون بوجود می آید .
دیابت نوع 2 – دیابت اغلب در افراد میانسال یا پیر دیده می شود . این به علت ناتوانی بدن در تولید انسولین است .
دیابت حاملگی – این اتفاق زمانی میفتد که یک زن باردار است . لازم است که اگر یک زن قبل از بارداری دیابتی نباشد نیست و در طل دوران بارداری دیابتی شود او دچار دی ابت حاملگی شده است.

واقعیت مفید در خصوص نشانه های دیابت:

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید