خانه > معلومات عمومی > وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می گوید فعالیت آزمایشی قمر مصنوعی در فضا آغاز شده است.
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می گوید فعالیت آزمایشی قمر مصنوعی در فضا آغاز شده است.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می گوید فعالیت آزمایشی قمر مصنوعی در فضا آغاز شده است.

 

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می گوید فعالیت آزمایشی قمر مصنوعی در فضا آغاز شده است.

نصرت الله رحیمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت، کار تغییر موقعیت قمر مصنوعی در فضا 20 روز را در بر گرفت.

آقای رحیمی گفت، از سه روز گذشته بدینسو فعالیت آزمایشی آن از طریق فضا آغاز شده است.

این برای بار اول است که ارتباطات از طریق قمر مصنوعی در افغانستان تامین می شود.

قرارداد ماهواره ” افغان ‌ست یک ” حدود سه ماه پیش میان شرکت یوتل ست و وزارت مخابرات افغانستان امضاء شد که گفته می شود سالانه حدود 15 میلیون دالر درآمد خواهد داشت.

با عملی شدن نصب قمر در فضا، فعالیت تلویزیون ها در افغانستان سراسری می شود و دسترسی به نشرات تلویزیونی افغانستان در برخی کشور ها مساعد می گردد.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان می گوید با آغاز فعالیت رسمی این ماهواره سهولت های زیاد در بخش خدمات انترنتی نیز فراهم خواهد شد.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید