خانه > معلومات پهنتون ها > پوهنتون بامیان

پوهنتون بامیان

پوهنتون بامیان

 

پوهنتون بامیان ، درسال 1375 با داشتن پوهنحی های زراعت ، طب، ساینس وادبیات آغاز به فعالیت نمود که درآن 600 نفر محصل توسط بیش از 30 تن استاد تدریس می شد . سطح تحصیلی محصلان این پوهنتون به سال سوم اواخر سمستر هفتم رسیده بود که با تسلط گروه طالبان تعطیل شد وتمام اسناد آن طعمه حریق گردید و محصلان آن برای همیشه از امتیاز سه سال تحصیل شان محروم گردیدند.

مرحله ی دوم فعالیت این پوهنتون ازماه میزان 1382 به اساس فرمان رییس جمهور کشور جلالتمآب حامد کرزی آغازگردید و به تاریخ 15حمل 1383 با حضورداشت معاون دولت اسلامی انتقالی افغانستان (استادمحمد کریم خلیلی ) ، دوکتور شریف فایض وزیر تحصیلات عالی ، روئسای پوهنتونهای مقیم کابل، نمایندگان بعضی کشور های خارجی ومقامات محلی رسماً و مجدداً باداشتن دو پوهنحی زراعت وتعلیم وتربیه ، گشایش یافت وتاهنوز به فعالیت های اکادمیک خویش مصروف است.

مقر این پوهنتون درسال 1375 درابتدایی ترین اتاقهای مربوط به حکومت محلی قرارداشت، ازاینکه درجریان تحولات جنگ مورد اصابت بمب قرارگرفته وتخریب شده بود ، اعمار دوباره ی آن به شکل پخته دریک بلاک و در دومنزل به مصرف سه صد هزار دالر آمریکایی توسط تیم \”پی آر تی\” بامیان صورت گرفت ودرسال 1383 مورد بهره برداری قرار گرفت.

درسمت شرقی این تعمیر درسال 1384 الحاقیه دیگری با همکاری پوهنتون زوریخ سویس ساخته شده است که قراربود محلی باشد برای استفاده ی محصلان پوهنتون زوریخ که برای امور تحقیقی وتبادل تجارب با محصلان پوهنتون بامیان ، به بامیان می آمدند؛ اما تاهنوز جامه ی عمل نپوشیده است واین ساختمان به نام خانه ی علم نامیده می شود واکنون از صالون های آن برای امور تدریسی استفاده می گردد.

با توجه به اینکه ساحه ی تعمیر قبلی برای انکشاف ، ظرفیت بیشترنداشت ، ساحه ی جدید به مساحت 247 جریب درسمت جنوبی ولایت باهمکاری وتوجه مقام ولایت  برای پوهنتون اختصاص داده شده است که کارتعمیر تدریسی پوهنحی زراعت دردومنزل دارای  (32 ) اتاق از بودجه ی وزارت تحصیلات عالی به مصرف 600 هزار دالرامریکایی درسال 1387 آغاز و درسال 1388 تکمیل گردید. اعمار یک تعمیر دیگربرای پوهنحی تعلیم وتربیه  دردومنزل به شکل پخته واساسی با تمام تجهیزات آن دارای ( 22  ) اتاق درسی  بامصرف ( 2,1ملیون ) دالرآمریکایی دردوطبقه توسط پروژۀ HEP ازبودجه USAID درسال 1387آغاز ودرسال 1388 تکمیل گردید. کار تعمیر اداری پوهنتون دردومنزل با بودجه وزارت تحصیلات عالی از خزان 1389 آغاز شده و باید تا خزان سال جاری تکمیل گردد و موردبهره برداری قرار گیرد. تعمیر لیلیه ی ذکور در سه طبقه به شمول طعام خانه به ظرفیت 360 نفرمحصل ازبودجه ی وزارت مبارزه بامواد مخدر با همکاری ولایت بامیان ، عنقریب تکمیل ومورد بهره برداری قرارخواهد گرفت. لیلیه اناث در قسمت غربی دشت عیسی خان به همکاری بنیاد بیات درسال 1386 تکمیل گردیده است.

طی سالهای 1388-1389 درتپه ی غربی ساحه جدید پوهنتون درحدود 1300 نهال زینتی غرس گردیده است و درسال جاری به ادامه ی آن 1500 نهال دیگرغرس گردیده و درغرب ساحه جدید زمینی درساحه یکصدویک جریب ازطرف مقام ولایت دراختیار پوهنتون گذاشته شده است که زمینه ی تحقیقات وکارهای عملی را برای استادان ومحصلین پوهنحی زراعت فراهم خواهد ساخت وقرار است درزمین مذکور فارم تحقیقاتی ایجاد شود و نهال زینتی غرس گردد.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید