خانه > معلومات پهنتون ها > پوهنتون بغلان

پوهنتون بغلان

پوهنتون بغلان

معرفی دانشگاه بغلان

دانشگاه  بغلان به اثر تداوم جنگ ها و متواری شدن اساتید و محصلان پوهنتون کابل به شهر پلخمری در سال  1371 تاسیس شد. ضرورت هسته گذاری  این نهاد علمی و اکادمیک و تجمع اساتید و محصلان کابل و جوانان ولایت بغلان احساس میشد که بنابر تقاضای مردم این ولایت، اساتید و دانشجویان بیجاشده پیشنهاد ایجاد پوهنتون را به محترم سید منصور نادری شخصیت مطرح و بانفوذ وقت ارایه و درماه حمل 1372 این پیشنهاد توسط جنرال دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان منظور و پوهنتون رسماً توسط سید منصور نادری و فرزندش سید جعفر نادری والی ولایت بغلان آنوقت گشایش یافت.

این پوهنتون با داشتن پوهنحی های ادبیات و علوم اجتماعی و پوهنحی ساینس، در موجودیت (16) تن استاد و 200 تن محصل به کار آموزشی آغاز نمود. که متعاقبا در رشد و توسعه آن فعالیت های ذیل صورت گرفت:

 • درسال 1373 بنا بر تقا ضای باز ماندگان تحصیل و حکم مقامات وقت پوهنحی شبانه ادبیات و علوم اجتماعی و در سال 1375 شبانه نیز گشایش یافت. 
 • درماه میزان 1375 این پوهنتون از جانب ریاست دولت اسلامی افغانستان بنام ( پوهنتون حکیم ناصر خسرو) مسمی و منظور گردید که متأسفانه بنا بر عدم استقرار وزارت تحصیلات عالی دریک جای معین، این فرمان از ثبت و راجستر باز ماند. 
 • در سال 1377 در حدوو 500 تن محصل در دو بخش( روزانه و شبانه) توسط 36 تن از استادان رسمی و جارخ کادر علمی آموزش می دیدند. 
 • این پوهنتون تا سال 1377 طی دوره تحصیلی در بخش روزانه به تعداد 50 تن را فارغ داده که موفق به اخذ سند لیسانس گردیده و در خدمت جامعه قرار گرفتند. 
 • این پوهنتون درسال 1377 دارای یک کتابخانه مجهز وی لابراتوار نیزبود. کتابخانه آن با داشتن 6000 هزار عنوان کتاب مختلف نیاز محصلان و استادان را مرفوع می ساخت. 
 • اما با کمال تأسف که در 21 اسد سال 1377 با اختتام امتحانات ترم بهاری به اثر استقرار رژیم پوشالی و مزدور طالبان، این پوهنتون آماج تیر کینه ای دشمنان دیرینه علم و دانش قرار گرفت و تمام هست و بود آن به یغما رفت و یا به آتش کشیده شد و استادان و محصلان در گرداب سیاه بی سرنوشتی غرق شدند. 

احیایی مجدد 1382

 

در ماه جدی 1380 پس از سقوط طالبان موضوع احیایی مجدد این پوهنتون روی دست گرفته شد و در ماه ثور1382 به اثر تلاش های مداوم استادان و روشنفکران ولایت بغلان  دروازه ای این پوهنتون  دوباره به روی جوانان اعم از پسران و دختران پوهنحی های ادبیات و علوم اجتماعی و علوم طبیعی به روال سابق با تنظیم محصلان  قبلی( روزانه و شبانه) به کار آموزشی آغاز نموده و ازجانب دیگر در زمینه ثبت و راجستر آن در وزارت تحصیلات عالی تلاش های مداومی توسط خانم نفس جهید، سر پرست انتخابی این پوهنتون صورت گرفت تا آنکه بورد علمی و متدویکی ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی با بررسی سوابق و امکانات موجود در پوهنتون بغلان، ضرورت دامه فعالیت این نهاد علمی را تایید نموده  و درنتیجه پوهنتون بغلان با مو جویت دو پوهنحی تعلیم و تربیه و زراعت در جلسه شورای عالی وزارت تصویب و در جوزا 1382 از جانب مقامات عالیه دولت افغانستان به نام موسسه تحصیلات عالی بغلان منظور گردید. تحصیلات عالی بغلان از سال 1382 الی 1391 در چوکات دو پوهنتون فعالیت مینمود که بالاخره باثر تلاشهای پی گیر استادان و باالخصوص شخص رییس پوهنتون پوهنیار امان الدین ضیایی با افزودن پوهنتون های انجنیری و ادبیات و علوم بشری موسسه تحصیلات عالی بغلان به پوهنتون بغلان ارتقاء نمود. تشکیل ، تجهیزات و چارچوب این پوهنتون قرار ذیل میباشد.

 • کتابخانه این پوهنتون فعلن با موجودیت (4000 ) عنوان کتاب در بخشهای مختلف بوده و برای نیاز مندی پوهنتون از آن استفاده می شود. 
 • در حدود 105 کادر علمی با داشتن تحصیلات عالی به مقاطع دوکتورا، ماستری و لسانس مصروف تدریس میباشند. 
 • محصلان فعلی این پوهنتون 2850  تن در چهار پوهنحی (انجنیری، زراعت، ادبیات و علوم بشری و تعلیم و تربیه) تحصیل مینمایند. 
 • برنامه های شبانه در دو دیپارتمنت ادبیات دری و علوم اجتماعی با ظرفیت 250 تن در سال 1391 تاسیس گردیده است. 
 • تمام تعمیر های پوهنتون بغلان به انترنت وصل بوده و استادان و محصلان از اماکانات بدست آمده استفاده مطلوب مینمایند. 
 • توامیت های همکاری فی مابین پوهنتون بغلان  و پوهنتون پولیتخنیک و پوهنتون مرکزی کابل جهت همکاری و تبادل تجارب و مهارت ها به امضاء رسیده است. 
 • کتابخانه رایزی اتاق ایران شناسی در بهار سال 1391 با تجهیزات کامل آن جهت بهره برداری در چوکات پوهنتون بغلان ایجاد گردیده که نقش مؤثری در راستای تدویر برنامه های فرهنگی و علمی از قبیل تدویر سیمینار ها، مجالس مشاعره ، مجالس بزرگداشت از فرهنگیان و … دارد. 
 • راه اندازی و تطبیق برنامه های ارتقاء ظرفیت از قبیل برنامه آموزش حرفوی کامپیوتر و زبان انگلیسی، برنامه آموزشی مدیریت، برنامه هفت مادل پیداگوژی، و برنامه ساینس به کمک پروژه تحصیلات عالی و سایر موسسات همکار صورت گرفته است. 
 • تشکیل کارکنان اداری و خدماتی به 85 تن میرسد که شامل آمریت ها، مدیریت ها، مامورین و سایر بخش ها میشود. 
 • از لحاظ ساختار فزیکی پوهنتون دارای سه مکان تحصیلی میباشد که یک عمارت و فارم تحقیقاتی در ساحه پوزه ایشان، یک عمارت و باغ در ساحه ناحیه دوم شهر پلخمری مسمی به کلوپ نساجی اسبق و کامپلکس پوهنتون در ساحه زمان خیل میباشد که فعلن عمارت های تدریسی و اداری آن زیر کار میباشد. 
 • پوهنتون بغلان دارای سه لابراتوار فعال میباشد که دو لابراتوار دربخش زراعت و یک لابراتوار در بخش تعلیم و تربیه میباشد. 
 • پوهنتون بغلان دارای میدانهای ورزشی فوتبال، والیبال، و بسکتبال میباشد که مجهز به تمام لوازم آن میباشد. 

جادارد تذکر داد که رهبری پوهنتون بغلان در رشد و توسعه این نهاد علمی زحمات شبان روزی میکشد و آماده گی تمام را جهت انکشاف پوهنتون با افزودن پوهنحی های جدید، ایجاد لابراتوارهای متعدد و بلند بردن سطح تحصیلی استادان داراء میباشد.

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید