خانه > معلومات پهنتون ها > پوهنتون طبی کابل

پوهنتون طبی کابل

پوهنتون طبی کابل

 

        

 

پوهنتون طبی کابل منحیث اولین موسسه تحصیلات عالی درکشور درسال 1311 ه. شمسی، در غرب کابل در دامنه کوه علی آباد متصل به کارته سخی الی جمال مینه احداث و در طول گذشت زمان همچو پاره های دیگر این سرزمین دست خوش حوادث و نا ملایمات، تخریبات، خشک سالی ها گردیده است. اما به همت استادان، دوست داران علم ودانش، فرهنگیان، اراکین دولتی دلسوز، و گاهی هم محصلین این نهاد دوباره احیا، بازسازی و توسعه یافته که محصول آن پوهنتون طبی کابل فعلی می باشد.

این نهاد علمی در زمان اعلیحضرت محمد نادر شاه اعمارشد که درآن زمان به وزارت معارف آن زمان از لحاظ ساختاری و اداری تعلق داشت. این پوهنتون دارای ساحات سبز، اشجار مثمر وغیرمثمربوده که درسرسبزی، زیبائی و حفظ محیط زیست در منطقه رول به سزائی دارد.

خلاصه سیر تاریخی پوهنتون طبی کابل 

 • در سال1311 هجری شمسی منحیث اولین نهاد تحصیلات عالی در کشور به سویه پوهنحی تأسیس شد. 
 • در سال 1359 هجری شمسی به نام انستیتیوت دولتی طب کابل ابوعلی ابن سینا  که شامل سه فاکولته به   فاکولتۀ طب معالجوی ، طب اطفال و ستوماتولوژی  بود،  ارتقا نمود. 
 • در سال 1383 ه ش  با تکمیل معیارات لازم به  پوهنتون طبی کابل ارتقا کرد. 
 • فاکولتۀ نرسنگ در سال 1385 ه ش در چوکات پوهنتون طبی کابل ایجاد شد. 
 • در سال 1389 ه ش فاکولتۀ صحت عامه جا گزین پوهنحی اطفال شد. 
 • فاکولتۀ متمم صحی در سال 1391 ه ش با در نظر داشت نیاز های مبرم کشور با ایجاد دیپارتمنت های فارغ ده  در چوکات پوهنتون تاسیس شد.  که فعلا دیپارنمنت های تکنالوژی طبی و انستیزی محصل پذیرفته و فعال می باشد. 

تاریخچه:

 

تأسیس پوهنحی طب و توأمیت آن با کشور ترکیه از سال 1311  الی 1324:

ابتدأ تعمیری واقع دارلامان وبعدأ تعمیرلیسه حبیبیه ( لیسه عایشه درانی فعلی)  محل تدریس محصلین طب انتخاب شده بود.

تعمیراساسی و بنیادین فاکولتۀ طب اعمار گردید که همانا تعمیری است که پوهنحی شرعیات فعلی در آ ن جاگزین می باشد.

دوکتور رفقی بیگ از کشور دوست ترکیه به حیث اولین رئیس این موسسۀ علمی استخدام و سپس پروفیسور دکتورحسن رشاد بیگ به سمت رئیس فاکولتۀ طب انتخاب شد.

و به تعقیب آن پروفیسور داکتر زاهدی بیگ این سمت راپیش بردند .

جدول نخستین شاگردان و  فارغان فاکولتۀ طب کابل

شماره اسم   ولد مکتب سال شمول در فاکولته سال فراغت از فاکولته رشته محل وظیفه
1 محمداسماعیل   محمدعلم استقلال 1311 ه ش 1317 ه ش چشم پوهاندانمراض چشم فاکولته طب
2 عبدالرحمن محمودی   محمد اعظم خان حبیبیه 1311 ه ش 1317 ه ش عقلی و عصبی متخصص عقلی و عصبی فاکولتۀ طب
3 فقیرمحمد   محمدحسین حبیبیه 1311 ه ش 1317 ه ش داخیله فاکولته طب
4 عبدالغنی افصل   عبدالغفار خان استقلال 1311 ه ش 1317 هش داخله متخصص داخله وزارت صحت عامه
5 نوروز علی   امیر محمد استقلال 1311 ه ش 1317 ه ش گوش و گلو پوهاند گوش و گلوفاکولتۀ طب
6 محمد اسماعیل طاهری   عبدالی رزاق خان حبیبیه 1311 ه ش 1317 ه ش باکتریولوژی باکتریولوژی صحت عامه
7 میر غلام حسین   میر محمد حسن خان حبیبیه 1311 ه ش 1317 ه ش جراحی متخصص جراحی وزارت دفاع
8 عبدالرحمن حکیمی   عبدالمجید خان حبیبیه 1311 ه ش 1317 ه ش جلدی متخصص جلدی وزارت صحت عامه و حفظ الصحه

دوره توأمیت با کشورفرانسه از سال 1325 الی 1334

طبق یک تفاهم نامه مسولیت پیشبرد امور فاکولته را به عهده گرفتند. که الی سال 1334 ه ش امور اکادمیک این فاکولته را بیش می بردند.  موسیو بولانژی اولین رئیس ,فرانسوی, فاکولتۀ طب  درآن زمان تعیین شد .

یک معلومات اجمالی ومختصر در دورۀ  همکاری کشورفرانسه با پوهنحی طب وقت:

 • درین دوره فاکولتۀ طب  کابل ده دوره فارغ التحصیل تقدیم جامعه نمود. 
 • فاکولتۀ طب  کابل دارای نظام نامۀ خاص بود. 
 • قانون نامۀ عمومی راجع به تدریس و امتحانات  فاکولتۀ طب کابل تدوین و مرعی الاجرا قرار گرفت. 

رهبری مستقل فاکولته طب توسط افغانها از 1335 الی زمان حاضر:

بعد از سپری شدن دورۀ همکاری پروفیسوران  فرانسوی پروفیسوران افغان توانایی پیشبردامورفاکولتۀ طب را پیدا کرده و  پوهاند دکتور فقیر محمد شفا که به حیث کفیل ریاست پوهنحی طب مقرر شد ،

تا اینکه در سال 1335 پوهاند دکتور محمد عثمان انوری بحیث اولین رئیس فاکولتۀ طب انتخاب و ادارۀ فاکولتۀ طب به دست افغانها کاملا انتقال یافت.

درین دوره یک سلسله انکشافات و تحولاتی رونما شدکه در زیر شمۀ از آن را میتوان برشمرد:

 • لایحۀ تدریسی ترتیب شد 
 • بانک خون ایجاد شد 
 • پوهنحی طب نسوان تأسیس شد 
 • پوهنحی فارمسی تحت ادارۀ پوهنحی طب به وجود آمد 
 • پروفیسوران بیشتر برای تدریس استخدام شدند. 

 

عمومیات

نام موسسه: پوهنتون طبی کابل

آدرس:  جمال مینه

شمارۀ تیلفون: 0202500327

ایمیل آدرس:info@kmu.edu.af

وب سایت: www.kmu.edu.af

تاریخ تأسیس موسسه:سال1311 ه ش

تاریخ شمولیت اولین گروپ محصلان درین موسسه تحصیلی سال1311  ه ش

تاریخ اعطای اولین سند تحصیلی توسط این موسسه سال 1317 ه ش

 مدت تحصیل:

 1. فاکولته طب کابل 7 سال 
 2. فاکولته ستوماتولوژی 6 سال 
 3.  صحت عامه , نرسنگ وعلوم متمم صحی 4 سال . 

  نوع سند:   فاکولته طب MD وسند چهار فاکولته دیگر لیسانس میباشد.

پوهنتون طبی کابل منحیث نخستین ارگان تحصیلات عالی در کشور از همان بدو تاسیس خود کوشیده است تا بر وفق معیارات اکادمیک  و مسلکی مصدر خدمات مؤثر و مثمر برای اتباع کشور گردد.

با وجود آنکه این پوهنتون در ازمنۀ مختلفه فراز و فرود های وافر علمی و مسلکی و معیارات سلیقوی را به تجربه گرفته است.

خوشبختانه اینک بر اساس پالیسی انکشافی وزارت محترم تحصیلات عالی پروسه ارزیابی خودی جهت اعتبار دهی هرچه بیشتر پوهنتون طبی کابل بخاطر نیل به استندرد های قبول شده جهانی عملا شروع به کار نموده است.

پروسه اعتبار دهی خودی یه سوالات ذیل پاسخ خواهد داد:

 • کدام زمینه ها فراهم گردد تا به معیارات جهانی برسد؟ 
 • و چگونه به هدف خویش که همانا تعلیم محصل خوب و داکتر با مسولیت فردا خواهد بود برسد؟ 

 

 

 

 

ساختار پوهنتون طبی کابل:

 

رئیس:

 

رئیس فعلی این پوهنتون پوهاند دوکتور شیرین آقا ظریف یکی ازپروفیسوران دیپارتمنت داخله شفاخانه علی آبادمی باشد. ایشان به تاریخ 1390/03/11به حیث رئیس این پوهنتون معرفی و درطول مدت کوتاه دو ماهه ریاست شان تغیرات ذیل صورت گرفته است.

 1. اصلاح سیستم اداری  در پهلوی تلاش های جهت شروع پروسه اصلاحات اداری از طرف کمیسون اصلاحات اداری و وزارت محترم تحصیلات عالی 
 2. فعال ساختن پوهنحی صحت عامه 
 3. طرح وپی ریزی تشکیل و فعال سازی پوهنحی علوم متمم صحی 
 4. انتقال مکمل شفاخانه علی آباد از محوطه تعمیر زایشگاه کهنه واقع در شهرآرا به مرکز تحقیقات قلبی پوهنتون طبی کابل 
 5. احیا وفعال ساختن شفاخانه کدری چشم 
 6. باز سازی محوطه و فعال ساختن سیستم آب در شفاخانه علی آباد 
 7. ایجاد روابط نزدیک با وزارت صحت عامه 
 8. تفاهم باوزارت صحت عامه درمورد پولی کلینیک مرکزی وپولی کلینیک های اطراف پوهنتون طبی کابل جهت استفاده برای محصلی فاکولته صحت عامه و ستا‍ژ و رجعت دادن انتخاب  مریضان برای بستر در شفاخانه های تدریسی پوهنتون 
 9. شروع احیای دوباره شبکه آبرسانی تمام دیپارتمنت های پاراکلینیک و 25 تشناب مربوطه آن ها 
 10. جلب کمک شش عراده موتر مختلف النوع به پوهنتون طبی 
 11. جذب کمک 519 جلد کتاب های معتبر طبی از پوهنتون اکسفورد لندن 
 12. جذب همکاری وزارت محترم صحت عامه درقبال تسلیم دهی تعمیر طب عدلی موجود درساحه پوهنتون طبی کابل به این پوهنتون 

معاونان:

 

پوهنتون طبی کابل درتشکیل خود سه بست معاونیت دارد

 1. معاونیت علمی 
 2. معاونیت محصلان یا تدریسی 
 3. معاونیت اداری 

 

پوهنحی ها:

 

پوهنتون طبی کابل فعلا درتشکیل خود دارای چهار فاکولته است:

 1. فاکولته طب 
 2. فاکولته ستوماتولوژی 
 3. فاکولته نرسنگ با پرستاری 
 4. فاکولته صحت عامه 

نوت: فاکولته علوم متمم صحی در حال ساختار و پایه گذاری است.

 

محصلان:

محصلان این پوهنتون مانند پوهنتون های دیگر از طریق امتحان ورودی به پوهنتون ها\”کانکور\” شامل می شوند. ترکیب محصلان اعم از دخترها و پسر ها به اساس لیاقت و شایستگی شان در کانکور تعین می گردد.

تعداد مجموعی محصلان هر چهار فاکولته پوهنتون طبی کابل 1736 نفر می باشد.

که از آن جمله  1000 نفرپسر  و736 نفردختر می باشند. تعداد محصلین به تفکیک فاکولته ها قرار ذیل است:

فاکولته طب:

 

شماره محصلان/جنسیت تعداد
1 پسر ها 724
2 دختر ها 265
3 مجموعی 989

فاکولته ستوماتولوژی:

 

شماره محصلان/جنسیت تعداد
1 پسر ها 177
2 دختر ها 262
3 مجموعی 439

 

 

نظریه خود را بنوسید

پاسخی بگذارید